Saldomuistutus-palvelun sopimusehdot

Näissä sopimusehdoissa:

"Asiakas" tarkoittaa Palvelun käyttöönottajaa.

”Asiakaspalvelu” tarkoittaa Nesteen Asiakaspalvelua, jonka yhteystiedot ja palveluajat löytyvät Nesteen Internetsivuilta. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on kortit@neste.com.

“Kohdenumero” tarkoittaa asiakkaan ilmoittamaa matkapuhelinnumeroa johon viesti lähetetään.

”Palvelu” tarkoittaa Nesteen ja Asiakkaan välistä Saldomuistutus-palvelun sopimusehtojen kohdan 4. mukaisesti syntynyttä sopimusta.

“Maksuväline” tarkoittaa Neste yksityiskorttia, Neste yrityskorttia, Etätunnistuslaitetta tai mobiilimaksupalvelussa käytettyä sovellusta yhdessä ja erikseen.

''Maksuvälinesopimus” tarkoittaa Nesteen ja Asiakkaan välistä Maksuvälineen Käyttöehtojen kohdan 2 mukaisesti syntynyttä sopimusta.

”Maksuvälineen Käyttöehdot” tarkoittaa maksuvälineen sopimusehtoja, siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat. Maksuvälineen Käyttöehdot muodostavat kiinteän osan Maksuvälinesopimusta.

”Nesteen Internetsivut” tarkoittaa Nesteen internetsivustoa www.neste.fi.

"Neste" tarkoittaa Neste Markkinointi Oy:tä (Y-tunnus: 1626490-8)

“Palvelunumero” tarkoittaa kaikkia puhelinnumeroita joihin soittamisesta tai viestin lähettämisestä veloitetaan lisäveloitus kulloinkin voimassa olevan Nesteen ja puhelinoperaattorin välisen sopimuksen mukaisen paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinmaksun lisäksi.

“Palveluntarjoaja” on Neste Markkinointi Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö.
 

1. Saldomuistutus-palvelu on informatiivinen lisäpalvelu, joka on tarkoitettu Nesteen Maksuväline-asiakkaille varoittamaan Maksuvälinesopimuksen mukaisen käyttörajan täyttymisestä ja Neste Prepaid -maksuominaisuudella varustettujen korttien saldon laskemisesta alle asiakkaan määrittelemän rajan.

2. Asiakkaan on tutustuttava huolellisesti palvelun sopimusehtoihin ennen palvelun käyttöönottoa,

3. Asiakas voi tilata palvelun tallentamalla yhteystietonsa ja lopettaa palvelun poistamalla yhteystietonsa Nesteen Internetsivuilla.

4. Palvelu astuu voimaan, kun Asiakas on täyttänyt palvelun vaatimat tiedot ja hyväksynyt palvelun ehdot tallentamalla saldomuistutuksen.

5. Palvelu on asiakasnumerokohtainen. Mikäli asiakkaalla on useampi asiakasnumero, tulee asiakkaan tilata palvelu jokaiselle asiakasnumerolle erikseen.

6. Asiakkaan ilmoittaman Kohdenumeron tulee olla matkapuhelinnumero.

7. Kohdenumero ei saa olla Palvelunumero. Asiakas vastaa mahdollisista Palvelunumeroihin lähetettyjen viestin kustannuksista.

8. Asiakas vastaa Kohdenumeron antamisesta, sen oikeellisuudesta ja siitä, että viestin vastaanottaja on tietoinen palvelusta ja suostuu vastaanottamaan palvelun lähettämiä viestejä.

9. Palvelu toimii ainoastaan silloin, kun liittymä johon viesti toimitetaan, on matkapuhelinverkon peittoalueella ja vastaanottava laite on päällä.

10. Neste ei takaa Nesteen Internetsivuston toimivuutta, ei vastaa palvelussa tai viestin välityksessä esiintyvästä viasta tai virheestä, eikä ole velvollinen korvaamaan näistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

11. Muilta osin palvelussa noudatetaan Maksuvälineen Käyttöehtoja

12. Asiakkaan antamat tiedot tallennetaan Neste Markkinointi Oy:n asiakasrekisteriin ja niitä käsitellään henkilötietolain mukaisesti osana asiakassuhdetta.

13. Nesteellä on oikeus muuttaa näitä ehtoja, sekä rajoittaa palvelun käyttöä tai lopettaa palvelun tarjoaminen.