Lentoliikenne
29.06.2022

Ilmailualan hiilestä irtautuminen edellyttää uusiutuvan lentopolttoaineen laajamittaista käyttöönottoa

Sami Jauhiainen
Vice President, Renewable Aviation APAC Renewable Aviation -liiketoimintayksikön väliaikainen johtaja 5. huhtikuuta 2023 alkaen, raportoi toimitusjohtaja Matti Lehmukselle, ei kuulu Nesteen johtoryhmään.

Jotta ilmailuala voi saavuttaa ilmastotavoitteensa, sen on yhä laajemmassa mittakaavassa otettava käyttöön vähäpäästöisiä ratkaisuja, kuten uusiutuvaa lentopolttoainetta (SAF). Jos hiilidioksidipäästöjä leikkaaviin vaihtoehtoihin ei siirrytä nopeasti ja tehokkaasti, esimerkiksi ilmailun nollapäästötavoitetta (IATA:n* mukaan) tai ilmastoneutraaliutta (Euroopan komission mukaan) on mahdotonta saavuttaa vuoteen 2050 mennessä.

Lentotoiminnan ja infrastruktuurin tehostaminen, sähkö- ja hybridilentokoneiden kaltaiset tekniset innovaatiot sekä lentomatkailun kokonaiskysynnän lasku vähentävät ilmailun päästöjä, mutta mikään ei ole niin ratkaisevaa kuin uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö. 

Miten puhtaampi ilmailu voi edistää vastuullista tulevaisuutta? 

Maailmanlaajuisesti liikenteen osuus kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä on valtava. Maailmanpankin mukaan liikenne on toiseksi suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Pelkästään ilmailun osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 2–3 %, ja asiantuntijat ennustavat osuuden vain kasvavan, koska matkustajalentoliikenteen kysyntäkin kasvaa. Ilmailun kokonaisosuus ilmastonmuutoksesta on vielä suurempi (joidenkin tutkimusten mukaan jopa 5 %), koska lentokoneet aiheuttavat hiilidioksidi-, noki- ja vesihöyrypäästöjä. Ne synnyttävät myös tiivistymisjuovia ja vaikuttavat muutenkin ilmakehän koostumukseen. 

On selvää, että ilmailu aiheuttaa lukuisia haasteita vastuullisen tulevaisuuden tavoittelulle. Niitä ratkaistaan parhaillaan monilla strategioilla. Valitettavasti useimpia ratkaisuja ei joko voida toteuttaa riittävän laajassa mittakaavassa tai niitä ei voida skaalata riittävän nopeasti, jotta niillä olisi tarvittava vaikutus. 

Esimerkiksi akkukäyttöiset sähkömoottorit vähentävät tehokkaasti monien liikennemuotojen hiilidioksidipäästöjä, ja sähkökäyttöiset lentokoneet saattavat olla tärkeä osa ilmailun tulevaisuutta. Nykyinen akkuteknologia on kuitenkin liian suurta ja raskasta, jotta se voisi toimia matkustajalentokoneissa. Myös lentomatkustamisen korvaaminen tehokkaalla ja ympäristöystävällisemmällä rautatieliikenteellä voi vähentää lentoliikenteen päästöjä. Suurin osa ilmailun päästöistä on kuitenkin peräisin kaukolentoreiteiltä, joita ei voi korvata junilla. Vaikka jotkut insinöörit suhtautuvat optimistisesti näiden ongelmien ratkaisuun tulevaisuudessa, ne ovat edelleen suuria esteitä ilmailun hiilestä irtautumisen tiellä. Tarvitaan yhdessä toimivia erilaisia ratkaisuja, kuten sähköistämistä, vetyratkaisuja ja nopeita rautatiekuljetuksia. Lähitulevaisuudessa tärkein näistä ratkaisuista on kuitenkin SAF ‒ uusiutuva lentopolttoaine. 

Miksi uusiutuva lentopolttoaine (SAF)? 

SAF (Sustainable Aviation Fuel) on ratkaiseva palapelin palanen monestakin syystä. SAF on valmistettu 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista, kuten jätteistä ja tähteistä. Se vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, ja sen ansiosta voidaan kaupallistaa resursseja, jotka muuten päätyisivät kaatopaikoille tai joita ei voisi asianmukaisesti käsitellä. Koska SAF on kemiallisesti verrattavissa perinteiseen lentopolttoaineeseen, se on niin sanottu ”drop-in” -ratkaisu. Sen käyttö ei siis edellytä muutoksia moottoreihin eikä infrastruktuuriin. Verrattuna sähköistämiseen, rautateiden rakentamiseen ja muihin mahdollisiin hiilestä irtautumiseen tähtääviin strategioihin SAF hyödyttää hyvin vähäisillä taloudellisilla investoinneilla monin verroin enemmän. Kannattaa huomata, että uusiutuvalla lentopolttoaineella voidaan vähentää ilmailun muitakin ilmastovaikutuksia kuin hiilidioksidipäästöjä. SAF ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja voi vähentää nokihiukkaspäästöjä jopa 70 %:lla.

Ennen kaikkea SAF on ratkaisu, joka on saatavilla nyt. Teknologia on olemassa, toimitusketjut ovat valmiina ja tuotanto kasvaa. On täysin mahdollista, että ennen pitkää muut teknologiat vähentävät päästöjä tai tuottavat taloudellisesti vielä paremmin kuin SAF, mutta lyhyellä aikavälillä se on ainoa taloudellisesti kannattava ja skaalautuva ratkaisu. Ennusteiden mukaan IATA:n ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että 65 % ilmailualan päästövähennyksistä on mahdollista saavuttaa SAF:n avulla. 

Onko SAF:n ilmastovaikutuksille aikataulua? 

Tällä hetkellä yhä useammat suuret lentoasemat ja lentoyhtiöt jo toimittavat ja käyttävät SAF-polttoainetta. Sitä on käytetty yli 370 000 kaupallisella lennolla vuodesta 2016 lähtien. Käyttöönoton on kuitenkin kiihdyttävä olennaisesti seuraavina vuosina, jotta SAF:n päästövähennyspotentiaalista saadaan kaikki irti. Lentokoneet kuluttivat vuonna 2019 yli 300 miljoonaa tonnia polttoainetta, josta vain noin 200 000 tonnia oli SAF:ia. Neste, joka tuottaa jo nyt yli puolet maailman SAF:stä, pyrkii lisäämään tuotantoaan 1,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 aikana. Neste jatkaa myös yhteistyötä toimittajien ja innovaattoreiden kanssa eri puolilla maailmaa, jotta uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuus paranisi maailmanlaajuisesti. 

Jatkossa lainsäädäntö tulee vaikuttamaan voimakkaasti SAF-markkinoiden dynamiikkaan. Hallitukset ja sääntelyelimet voivat nopeuttaa uusia investointeja, toimitusketjun kasvua ja uusiutuvan polttoaineen tuotantoa varmistamalla tulevaa kysyntää esimerkiksi SAF:n käyttöä koskevin määräyksin ja kannustimin.  Jotta tämä tapahtuisi, on edelleen lisättävä tietoisuutta siitä, kuinka ratkaisevan tärkeää liikenteen päästöjen vähentäminen on ja kuinka SAF voi olla edesauttamassa tavoitteen saavuttamista. Koska vuoden 2050 tärkeiden ilmastotavoitteiden saavuttamisella on jo kiire, yritysten, hallitusten ja muiden organisaatioiden on toimittava nyt. Yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan vastuullinen ilmailuteollisuus ja tulevaisuus kaikille. 

*Kansainväliseen ilmakuljetusliittoon kuuluu jäsenenä 290 lentoyhtiötä eli edustettuna on yli 80 % maailman lentoliikenteestä.