Lentoliikenne
20.11.2023

Miten käy vastuullisuustavoitteiden, kun lentomatkustus palautuu ennalleen pandemian jälkeen?

Kun alkuvuodesta 2020 ilmoitettiin koronapandemiaan liittyvistä maailmanlaajuisista sulkutoimista, henkilölentoliikenne väheni lähes hetkessä 93 prosenttia. Nyt ala on pitkälti elpynyt, ja sen ennustetaan jatkavan kasvuaan. Samaan aikaan globaaleista vastuullisuustavoitteista on tullut entistä tärkeämpiä. Voidaanko näitä kahta trendiä sovittaa yhteen ja voiko lentomatkustuksesta koskaan tulla vastuullista?

Pandemian aikana etäkokoukset mullistivat toimintatapojamme ja vähensivät merkittävästi matkustamisen tarvetta ja jonkin aikaa vapaa-ajan matkustuksesta hävisi hohto. Kuitenkin sen jälkeen, kun rajoitukset poistettiin ja olemme voineet taas matkustaa vapaasti, lentomatkailun kysyntä on kasvanut tasaisesti. Vapaa-ajan lentomatkailu on saavuttamassa vuotta 2019 edeltävän tason, ja liikelentomatkustus seuraa sen kannoilla. Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen vauhdittaessa elpymistä maailmanlaajuisen henkilölentoliikenteen odotetaan kasvavan 3,6 prosenttia vuodessa ja kaksinkertaistuvan vuosisadan puoliväliin mennessä. Samaan aikaan ilmailualalla on laajalti sitouduttu  saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

“Vastuullisuudessa kunnianhimo on kasvanut samaan aikaan, kun tietoisuus ihmisten toiminnan ja ilmailun vaikutuksesta maapalloon on lisääntynyt”, sanoo Susanne Bouma, Head of Partnerships and Programs, Renewable Aviation, Neste. “Tämä todennäköisesti johtuu suoraan pandemiasta, koska sen aikana ei lennetty.”

Voiko ilmailuala siis jatkaa kasvuaan ja samalla muuttua myös yhä ympäristötietoisemmaksi ja vastuullisemmaksi?

Uusiutuva lentopolttoaine: aikamme symboli vastuulliselle lentoliikenteelle

Lentoliikenne aiheuttaa 2–3 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Nähtävissä olevan kasvun vuoksi sen ilmastovaikutus voi kuitenkin nousta yli 20 prosenttiin, kun huomioidaan, miten paljon nopeammin muut alat ovat irtautumassa hiilestä.

Parhaillaan on käynnissä lukuisia toimenpiteitä ja hankkeita, joilla aiotaan tehdä lentoliikenteestä vastuullista. Kehitteillä on muun muassa siipi-runkoyhdistelmäkoneita ja vetykäyttöisiä päästöttömiä lentokoneita, ja teknologian ja kumppanuuksien avulla yrityksissä voidaan jo nyt valita vastuullisempi vaihtoehto lentovarausta tehtäessä.

“On ilahduttavaa, että niin monet yritykset ovat tarttuneet tilaisuuteen tehdäkseen liikkumisesta vastuullisempaa, esimerkiksi sähkölentokoneilla”, Bouma sanoo. “Vaikka tällaiset innovaatiot ovat hyvin innostavia ja niistä saa hyviä otsikoita, menee kaiketi vielä vuosikymmeniä ennen kuin monet niistä ovat arkipäivää. Esimerkiksi hain nahkaa muistuttavalla rungon pinnoitteella ja muilla uusilla teknologioilla voidaan todella parantaa tehokkuutta, mutta niillä ei yksin saavuteta ilmailun nettonollatavoitetta vuoteen 2050 mennessä. Tiedämme, että olemassaolevana ratkaisuna uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä on skaalattava samalla, kun kehitämme muita ratkaisuja sen rinnalla.”

Ilmastoratkaisuilla on kiire, joten lentoliikenteen vastuullisuutta lisääviä ratkaisuja tarvitaan heti. Uusiutuvan lentopolttoaineen tärkeimpiä hyötyjä on se, että sen käytöllä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 80 prosenttia* polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna. Lisäksi sitä voidaan käyttää nykyisissä lentokoneissa sellaisenaan.

Uusiutuvan lentopolttoaineen kysyntä onkin kasvanut nopeasti viime vuosina, sillä sen avulla ilmailun kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää huomattavasti. Myös tuotanto kasvaa nopeasti. Vaikka vielä on pitkä matka siihen, että tuotantoa voidaan laajentaa tarvittavalle tasolle, muutosvauhti on rohkaiseva. IATA:n mukaan uusiutuvalla lentopolttoaineella voitaisiin saada aikaan noin 65 prosenttia päästövähennyksistä, jotta lentoliikenteessä saavutetaan nettonollataso vuoteen 2050 mennessä. Loput 35 prosenttia päästövähennyksistä saavutettaisiin muita ratkaisuja yhdistämällä.

Valtioiden ja sääntelyn rooli lentoliikenteen vastuullisuuden lisäämisessä

Valtiot voivat olla ratkaisevassa osassa nopeuttamassa lentoliikenteen siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Monissa maissa ollaan laatimassa strategioita, joilla edistetään vastuullisempaa lentoliikennettä ja samalla otetaan käyttöön sääntelyä, jolla tuetaan tuetaan siirtymistä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2022 voimaan tulleessa ilmastolaissa (Inflation Reduction Act) edistetään uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa kaksivaiheisella kannustimella. Se sisältää uusiutuvan lentopolttoaineen verohyvityksen sekä puhtaan polttoaineen tuotantohyvityksen. Näillä säännöksillä tuetaan uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa asteittain seuraavien viiden vuoden aikana. Presidentti Biden onkin asettanut tavoitteeksi, että Yhdysvalloissa tuotetaan kahdeksan miljoonaa tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan unioni on valinnut erilaisen lähestymistavan uusiutuvaan lentopolttoaineeseen. Se on hyväksynyt ReFuelEU Aviation -asetuksen osana EU:n vihreän kehityksen ohjelman Fit for 55 -ilmastopakettia. Sen myötä uusiutuvan lentopolttoaineen toimittajat kasvattavat asteittain uusiutuvan lentopolttoaineen osuutta tarjonnastaan EU:n alueella sijaitsevilla lentokentillä: 2 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

“On hyvä, että EU:ssa saatetaan voimaan uusiutuvaa lentopolttoainetta koskevia velvoitteita, mutta ne eivät yksinään lisää uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa riittävästi”, Bouma varoittaa. Hän korostaa yritysten ja kuluttajien keskeistä roolia käyttöönoton edistämisessä. ”Ilmailun nettonollatavoitteiden saavuttaminen ei ole helppo tehtävä matkustajamäärien kasvaessa. Se vaatii meiltä kaikilta osallistumista ja sitoutumista. Sääntelyn lisäksi on parannettava kuluttajien tietoisuutta heidän lentomatkojen vaikutuksista ja lisätä ymmärrystä vaihtoehdoista. Kuluttajien on myös vaadittava vastuullisempia vaihtoehtoja. Myös verkossa palvelevien ja perinteisten matkatoimistojen kaltaisten toimijoiden on sisällytettävä vastuullisuus olennaiseksi osaksi tuotteitaan. Se ei voi olla vain ’mukava lisä’, koska tiedämme, että se ei toimi.”

Esimerkiksi valintaruutu, jolla voi valita vastuullisemman vaihtoehdon lentovarauksen yhteydessä, ohjaa hyvin pientä määrää kuluttajista – 1 prosentin – tekemään niin. “Se, että vastuullisempi vaihtoehto onkin valittava pois, on paljon tehokkaampaa. Tällainen muutos vaatii kuitenkin johtajuutta ja rohkeutta", Susanne Bouma jatkaa.

Yhteisenä tavoitteena vastuullisempi liiketoiminta ja lentoliikenne

Pandemia totutti meitä uusiin työskentelytapoihin ja vähensi matkustamisen tarvetta. Samaan aikaan yrityksiltä vaaditaan entistä vastuullisempia strategioita ja toimintoja sekä hiilijalanjälkensä raportointia.

”Lentoliikenteen vastuullisuutta on tietenkin helpointa lisätä lentämistä vähentämällä”, sanoo Chris Truss, liikematkatoimisto Reed & Mackayn Global Sustainability Director. “Monet yritysasiakkaamme haluavat kuitenkin palauttaa matkustamisen tasolle, jolla se oli ennen pandemiaa. Heille uusiutuva lentopolttoaine on ratkaisu, joka auttaa heitä saavuttamaan vastuullisuus- ja ESG-tavoitteensa.”

Reed & Mackayn asiakkaat ovat usein asettaneet yritykselleen tutkimukseen perustuvia päästövähennystavoitteita, joihin he pyrkivät liikematkustuksessaan. “Kumppanuus Nesteen kaltaisen yrityksen kanssa antaa heille liikkumavaraa näiden tavoitteiden saavuttamisessa”, Truss lisää. “Jos he esimerkiksi ylittävät tietyn kiintiön, he voivat varmistaa, että heidän tulevissa matkoissaan uusiutuvan lentopolttoaineen osuus on suurempi.”

ESG eli vastuullisuusraportointi on olennainen osa ilmailualan muutosta seuraavien vuosikymmenten aikana. “Se on kolmen tärkeimmän aiheen joukossa, kun keskustelemme asiakkaidemme kanssa”, Truss sanoo. “Iso osa ajastani kuluu siihen, että mietimme, miten voimme auttaa heitä parantamaan vastuullisuusluokitustaan. Se voidaan tehdä esimerkiksi lentämällä premium economy -luokassa business-luokan sijaan tai lentämällä puolet vähemmän ja järjestämällä loput tapaamisista etänä.”

Kohti lentoliikenteen nettonollapäästöjä

Lentomatkailun kysynnän kasvaessa on entistä haastavampaa tehdä siitä vastuullisempaa. Silti on selvää, että tahtotila edistää vastuullisuutta on voimistunut, ja muutosta kohti nettonollapäästöjä tavoitellaan yhdessä.

Susanne Bouma luottaa siihen, että tällaiset haastavat muutokset ovat mahdollisia, sillä niistä on selvitty aiemminkin muilla aloilla. Lisäksi olemme hänen mukaansa jo hyvässä vauhdissa: “Ensimmäiset sähköajoneuvot olivat erittäin kalliita ja vain harvojen saatavilla. Kun kuluttajien kysyntää ryhdyttiin lisäämään järjestelmällisesti kannustimien ja sääntelyn avulla, sähköajoneuvojen maailmassa tapahtui dramaattinen muutos. Uskon, että pystymme samaan ilmailualalla, jos teemme yhteistyötä ja otamme rohkeasti käyttöön jo olemassa olevat ratkaisut.”

Tekijä:
Liam McCann, vapaa toimittaja ja Daily Telegraph -lehden toimitussihteeri, on kirjoittanut kymmeniä artikkeleita vastuullisuudesta erityisesti autoteollisuudessa ja liikenteessä.

*) Puhtaassa muodossa (sekoittamattomana) käytettynä. Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).
 

Haluatko pienentää yhdessä yrityksesi päästöjä?

Vastuullisuudessa kumppanuuksilla saadaan rakennettua merkittävää vaikutusta. Autamme pienentämään hiilijalanjälkeäsi uusiutuvilla polttoaineilla ja sähkölatauspalvelulla, raportoimaan vaikutuksista ja kertomaan siitä vastuullisuusviestinnällä.

Tule kumppaniksi