Ihmiset
23.01.2024

Digitaalinen oppimisympäristö voi vauhdittaa vihreää siirtymää

Ammatillisen oppilaitoksen Careerian kokemukset koulun omasta pilviperusteisesta prosessitehdassimulaattorista sekä omasta koetehtaasta olivat suosittuja aiheita Helsingissä järjestetyssä Digioppimisen Areena -tapahtumassa joulukuussa 2023. Suosio osoitti, että koulutuskenttä on kiinnostunut digitaalisten oppimisympäristöjen ja työkalujen hyödyntämisestä, kun tavoitteena on turvata riittävä ja ajantasainen osaaminen tukemaan vihreää siirtymää.

Suomessa on rakenteilla ja suunnitteilla Euroopan mittakaavassakin merkittäviä vetyhankkeita ja muita puhtaaseen energiaan ja uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia prosessiteollisuuslaitoksia. Muun muassa näiden hankkeiden avulla vauhditetaan vihreää siirtymää ja tuetaan esimerkiksi meri- ja lentoliikenteen sekä raskaan liikenteen irtautumista fossiilisista polttoaineista.

“Kaikkiin uusiin tehtaisiin ja muihin tuotantolaitoksiin tullaan tarvitsemaan prosessialan osaajia. Prosessiteollisuuden tuotantolaitosten toiminta perustuu samoihin fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin lopputuotteesta riippumatta, joten prosessialan koulutus avaa ovet hyvin moninaisiin työkuvioihin. Seikkailunhaluisille voisi vielä mainostaa, että periaatteessa koko maailma on avoinna prosessialan osaajille”, sanoo Careerian prosessiteollisuuden kouluttaja Kirsti Ruutu.

 

Prosessointiteho pilvessä

Neste, Borealis ja Careeria ovat jo pitkään toteuttaneet yhteiskäyttöistä oppimisympäristöä hyödynnettäväksi ammatillisessa koulutuksessa. Yhtiöiden asiantuntijat olivat jo mukana suunnittelemassa vuonna 1996 Careeriaan (silloiseen Edupoliin) valmistunutta koetehdasta, joka sisältää jatkuvatoimisen tislausprosessin sekä muovirakeiden erotus- ja kuivausprosessin. 

“Koetehdas oli alkujaan tapa saada kaivattuja operaattoreita Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelle nopeutetulla aikataululla. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten työelämän ja oppilaitoksen yhteiskäyttöiset oppimisympäristöt voivat tehostaa ammatillista koulutusta”, Ruutu sanoo. 

Seuraava kehitysaskel oli prosessiteollisuuden koulutusta tukeva koetehtaan tislausosan monipuolinen simulaattori, joka esittelee kansainvälisestikin aivan uuden ajattelutavan prosessiteollisuuden opiskelussa. Simulaattori on toteutettu Nesteen NAPCON Training Solutions -teknologialla, jonka laajempia versioita on käytössä myös Nesteen omien tuotantolinjojen ja yksiköiden simulaattorikoulutuksessa. 

“Koulun simulaattori vastaa ulkonäöllisesti ja toiminnallisesti koetehtaan tislausosan automaatiojärjestelmää. Simulaattori on pilvipohjainen, joten se toimii normaaleilla tietokoneilla, eikä ole vaatinut isoja investointeja kalliiseen tietotekniikkaan. Lisänäytöt tietenkin helpottavat operointia, koska silloin tarvittavat prosessi-ikkunat ja trendikuvaajat saa paremmin esille”, Ruutu sanoo.

 Careerian kouluttaja Kirsti Ruutu Digioppimisen Areena -tapahtumassa

Kuva: Careerian kouluttaja Kirsti Ruutu esitteli Digioppimisen Areena -tapahtumassa Careerian koetehtaan ja Nesteen ja Careerian yhteistyössä kehittämän koetehtaan tislausosan simulaattorin etuja koulutuksessa.

 

Simulaattori opettajan tukena 

Ruutu kertoo että, simulaattorin pilviportaalissa on harjoituksia prosessien ylös- ja alasajoon, erilaisia häiriötilanneharjoituksia sekä harjoituksia säätöpiirin parametrien muuttamisesta. Pilviportaalista löytyy myös tarvittava dokumentointi, joten simulaattori on Ruudun mukaan kaiken kaikkiaan hyvin monipuolinen opetusväline.

“Vaikka simulaattorin toiminta ja käyttäminen on yksinkertaista, se ei kuitenkaan poista opettajan tarvetta. Simulaattorin käyttäminen tietokonepelinä, nopeasti eri vaihtoehtoja testaillen, ei opeta prosessin oikeaa operointia tai oikeita toimintatapoja. Kaiken kaikkiaan simulaattori on oppilaiden mielestä mielenkiintoinen, antaa lisärutiinia prosessin ohjaamiseen ja sopii hyvin nykypäivän oppimisympäristöksi”, Ruutu sanoo. 

Careerian ja Nesteen yhteistyö simulaattorin ja koetehtaan osalta tähtää Ruudun mukaan koko teknologia-alan oppimisympäristöjen ja -menetelmien valtakunnalliseen kehittämiseen.

“Omasta puolestamme tiedämme, että oppilaiden mahdollisuudet prosessialan työn oppimiseen tehostuvat simulaattorin ansiosta. Päämääränä onkin kehittää prosessialan verkko-opiskelusisältöjä tukemaan oppimista ja mahdollistamaan entistä paremmin yksilölliset opintopolut”, Ruutu sanoo. 

 

Kehityksen kärjessä

Nesteen NAPCON-koulutusratkaisujen tuotepäällikkö Pekka Qvist toteaa, että prosessialan simulaattoreista on koulumaailmassa todella paljon hyötyä, etenkin kun otetaan huomioon, mitä siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan vaatii tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. 

“Neste jalostaa muun muassa jätteitä ja tähteitä uusiutuviksi polttoaineiksi ja on ilmoittanut muuttavansa Porvoon öljynjalostamon asteittain kokonaan uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi. Nesteelle simulaattori on oleellinen työkalu oman henkilöstön perus- ja jatkokoulutukseen sekä Suomessa että Nesteen toimipisteissä Suomen ulkopuolella. Nesteellä on kokemusta simulaattorin käytöstä koulutuksessa jo noin kahden vuosikymmenen ajalta. Koulutussimulaattorin ja oppimispelien mahdollisuuksia voitaisiin lähes välittömästi lähteä hyödyntämään myös ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa”, Qvist sanoo.

Qvist on kokenut digitaalisten oppimisratkaisuiden kehittäjä, ja Nesteen NAPCON-koulutusratkaisut on hänen johdollaan rakentanut yhteistyötä oppilaitosten, Opetushallituksen ja Kemianteollisuus ry:n kanssa.

“Me emme voi saada ihmeitä aikaan yksin, vaan tämä vaatii yhteistyötä meidän, teollisuuden ja koulumaailman välillä. Maailma on muuttunut ratkaisevasti viime vuosikymmeninä, ja simulaattorien avulla ammatillinen koulutus voi pysyä kehityksen vauhdissa mukana myös tulevina vuosikymmeninä”, Qvist sanoo. 

Nesteen NAPCON-koulutusratkaisujen tuotepäällikkö Pekka Qvist

Kuva: Nesteen NAPCON-koulutusratkaisujen tuotepäällikkö Pekka Qvist toteaa, että prosessialan simulaattorien avulla ammatillinen koulutus voi pysyä mukana kehityksen vauhdissa myös tulevina vuosikymmeninä.