Liikenne
7.02.2024

Liikenteen päästöt: näemmekö koko kuvan?

Liikenne aiheuttaa neljänneksen maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Tarvitsemme ratkaisuja näiden päästöjen vähentämiseksi – nyt. Mutta miten liikenteen päästöt lasketaan?

Kasvihuonekaasupäästöjä koskevien tietojen avulla voimme tunnistaa tehokkaimmat ratkaisut päästöjen vähentämiseksi. Päästöt voidaan laskea eri tavoin, ja käytetystä menetelmästä riippuen, tulokset voivat poiketa toisistaan huomattavasti.

Pakokaasupäästöt

Pakokaasupäästöjen mittaaminen on ehkä yleisin menetelmä, jolla liikenteen päästöjä tarkastellaan. Tällöin mitataan vain ajoneuvon käytöstä syntyvät päästöt. Jos tarkastelemme vain pakokaasupäästöjä koskevia tietoja, vety ja sähkö vaikuttavat ilmeisiltä valinnoilta päästöjen vähentämiseksi. Fossiilisten ja uusiutuvien polttoaineiden aiheuttamat päästöt sen sijaan näyttävät tässä mittaustavassa olevan hyvin samankaltaiset. Pakokaasupäästöt ovat  kuitenkin vain pieni osa paljon suuremmasta ja monimutkaisemmasta kokonaisuudesta. Pakokaasujen mittaaminen ei myöskään ota huomioon uusiutuvien polttoaineiden hiilen kiertoa.

Keskikokoisia henkilöautoja koskevat tiedot (lähde: Volkswagen & Neste)

Well-to-wheels -arvio laajentaa kuvaa kasvihuonekaasupäästöistä

Toinen lähestymistapa on energiamuodon elinkaariarvio (well-to-wheels). Se antaa laajemman kuvan kasvihuonekaasupäästöistä, jotka syntyvät energialähteen arvoketjun alkupäässä. Näihin sisältyvät ratkaisusta riippuen raaka-aineiden tuotannosta tai hankinnasta, jalostus- tai tuotantoprosessista ja kuljetuksista ja jakelusta aiheutuvat päästöt sekä aiemmin mainitut pakokaasupäästöt.

Keskikokoisia henkilöautoja koskevat tiedot (lähde: Volkswagen & Neste)

Kuten näemme, well-to-wheels -arvio antaa laajemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan päästöistä eri energiaratkaisuja vertailtaessa. Kiertotalouteen pohjautuvien uusiutuvien polttoaineiden osalta kuva muuttuu merkittävästi pakokaasupäästömalliin nähden. Itse asiassa uusiutuvilla polttoaineilla toimivat ajoneuvot tuottavat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin vastaavat sähköajoneuvot, jotka saavat virtansa Euroopan sähköverkosta. Mutta well-to-wheels -arviokaan ei vielä näytä koko kuvaa.

Kolmas lähestymistapa

Kolmas lähestymistapa sisältää tiedot aiemmin esitetyillä menetelmillä kuvatuista kasvihuonekaasupäästöistä, mutta tässä kokonaisvaltaisemmassa kuvassa huomioidaan  myös ajoneuvon tuotannosta aiheutuvat päästöt. Kunkin ajoneuvotyypin tuotannolla on oma hiilijalanjälkensä. Nämä tiedot ovat erityisen merkittäviä, kun tarkastellaan akkuja ja muita hiili-intensiivisiä ajoneuvojen komponentteja.

Keskikokoisia henkilöautoja koskevat tiedot. Tuotanto EU:ssa ja käyttö 200 000 km. (Lähde: Volkswagen & Neste)

Kun otetaan huomioon ajoneuvon tuotantoon liittyvät päästöt, myös skenaariossa, jossa kaikki sähköntuotanto on irtautunut hiilestä, uusiutuvien polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt ovat edelleen pienemmät kuin sähköajoneuvojen päästöt.

Neste MY Uusiutuva Diesel ja muut uusiutuvat polttoaineet ovat kustannustehokkain ratkaisu liikenteen päästöjen nopeaan vähentämiseen. Niiden jakelu perustuu olemassa olevaan infrastruktuuriin, ja niitä voidaan käyttää nykyisessä ajoneuvo- ja työkonekalustossa.

Kokonaiskuvaan keskittyminen auttaa meitä tekemään oikeita valintoja. On tärkeää, että käytämme kaikki olemassa olevat keinot ja ratkaisut liikenteen päästöjen vähentämiseksi.