Kumppanuudet
24.11.2022

Miten GRK tekee vastuullisuudesta kannattavaa liiketoimintaa?

Ei Roomaakaan rakennettu päivässä. Ja miltä maailma näyttäisi, jos Roomaa ei olisi alunperinkään lähdetty rakentamaan? GRK:lla kestävän rakentamisen menetelmiä otetaan käyttöön jo tänään, ja rakennetaan paitsi parempaa huomista myös kannattavaa liiketoimintaa. Tekojen aika on tässä ja nyt.
 
Kaikki lähtee strategiasta ja asenteesta. GRK:n tavoitteena on olla vastuullisen infrarakentamisen edelläkävijä ja saavuttaa omassa toiminnassaan hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan rohkeaa asennetta omaksua uutta ja haastaa koko toimialaa.
 
– Vain kokeilemalla oppii. Kaikkea kokeiltua ei meillä GRK:llakaan ole sovellettu jatkuvaan toimintaan, mutta tärkeintä on, etteivät vastuullisuusteot jää vain korulauseiksi paperille. Kun niitä tavoitellaan ja tehdään kannattavaa liiketoimintaa, jäävät vastuullisuusteot oikeasti osaksi päivittäistä tekemistä, sanoo GRK:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Riina Rantsi.

GRK:n tavoitteena rakentaa pohjoismainen biohiilimarkkina

GRK:lla vastuullisuusteoilla ja innovaatioilla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa. Osana ympäristöliiketoimintaansa GRK rakentaa Suomeen ensimmäiset keskikokoiset biohiililaitokset, joissa käsitellään erilaisia biomateriaaleja, kuten metsätähteitä. Biohiililaitokset tuottavat markkinoille hiilinegatiivista materiaalia rakentamiseen. Biohiiltä voidaan käyttää infrarakentamisessa mm. kasvualustana tai suodatinmateriaalina.
 
– Haluamme olla Suomen ja myöhemmin myös Pohjoismaiden suurin biohiilituottaja. Tavoittelemme kannattavaa liiketoimintaa, jossa voidaan hyödyntää nykyistä henkilöstöä, konekantaa ja osittain nykyisiä toimipisteitämme. Biohiilen tuotanto on toistaiseksi ollut hyvin niukkaa Pohjoismaissa. Tuomme markkinoille paitsi uuden tuotteen, joka on merkittävästi hiilinegatiivinen, myös tuotteen joka korostaa pohjoismaista osaamista, Rantsi kertoo.
 
GRK:n ensimmäinen koetuotannon erä biohiiltä on lähtenyt jo Ruotsiin GRK:n omalle työmaalle.
 
– Biohiiltä voidaan käyttää parantamaan kasvien kasvua. Materiaalina se sitoo hyvin vettä ja ravinteita kostealla kaudella ja luovuttaa niitä kasvien käyttöön kuivana kautena Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät jakosteat ja kuivat kaudet tuovat kasvuympäristölle entistä enemmän haasteita. Esimerkiksi Tukholmassa biohiiltä käytetään jo turvaamaan kaupunkipuiden hyvinvointia kuivien ja märkien kausien aikana, Rantsi lisää.

GRK:n vastuullisuusteot vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan

Toimija, joka rakentaa kaikkien arkeen vaikuttavaa infraa, tuo kestävästi rakennetun ympäristön osaksi jokaisen ihmisen päivittäistä elämää. Vastuullisuus huomioidaan kestävän infran rakentamisen jokaisessa työvaiheessa ja työmaan toiminnoissa, mutta myös omaksumalla uusia ajatusmalleja ja hyödyntämällä innovaatioita.
 
“Vastuullisuus on meillä osa strategiaa. Lähdemme siitä, että perusasioiden on oltava kunnossa. SUomessa vaihdoimme vuonna 2021 ensimmäisenä infra-alalla työkoneidemme polttoaineeksi Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn, ja kaikki käyttämämme sähkö on uusiutuvaa“, Rantsi jatkaa. Käytimme vuonna 2021 yhteensä noin miljoona litraa uusiutuvia polttoaineita.

GRK on kehittäny oman laskentatyökalun, joka on mahdollistanut oman toiminnan CO2- päästöjen seurannan ja tarkan tiedon vastuullisuustekojen vaikutuksista päästöihin. Siirtymällä Neste MY uusiutuvien polttoaineiden käyttöön työkoneissa ja ajoneuvoissa GRK Suomen yhtiöiden hiilijalanjälki pieneni vuonna 2021 edellisestä vuodesta jopa 13 prosenttia. 

Toiveena toimialan yhtenäiset kriteerit kestävyydelle

GRK:n vastuullisuusteot haastavat koko rakennusalaa kehittämään vastuullisuuskäytäntöjään. Yksittäisten toimijoiden teoilla on merkitystä koko toimialan tulevaisuudelle, ja niiden onnistumiseksi tarvitaan yhteisiä panostuksia.

“Yhtenäiset mallit päästölaskentaan ja vakiintuneet kriteerit kestävyydelle ja vastuullisuudelle tilaajien tarjouspyynnöissä painostaisivat alan yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaa vastuullisemmaksi. Osittain tämä jo toteutuu, mutta me GRK:lla toivomme, että vaatimukset kasvavat tulevaisuudessa merkittävästi.”

 

Oletko kiinnostunut kumppanuudesta? 

 Vastuulliset ratkaisumme mahdollistavat yritysasiakkaille päästöjen pienentämisen - tässä ja nyt.

Ota yhteyttä