Kumppanuudet
9.05.2023

Miten päästöjä vähennetään logistiikan raskaassa sarjassa?

Raakapuun kuljetus vaatii kalustolta tehoa ja toimintavarmuutta. Sähkö ja vety voivat olla tulevaisuuden ratkaisuja, mutta nopein tapa vähentää kuljetusten päästöjä on uusiutuva diesel.

Kainuun alueella toimiva Kuljetusliike O Malinen Oy käyttää yhdessä puutavara-autossaan 100-prosenttisesti Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä. Sen avulla kuljetusliike pienentää kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 90 %* koko polttoaineen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna. Yrityksen kokonaispäästöistä tämä vastaa 20 prosenttia.

– Raakapuun kuljetus on logistiikan todellista raskasta sarjaa. Kuormat ovat isoja ja olosuhteet haastavat. Sähkö ja vety eivät ole tämän kokoluokan kalustossa ja kuljetuksissa vielä mahdollisia vaihtoehtoja, O Malisen toimitusjohtaja Pasi Korhonen sanoo.

Kuljetussuunnittelu ja logistiikan optimointi auttavat liikenteen päästöjen vähentämisessä

Kuljetusliike O Malinen on osa QTeam-verkostoa, jonka toimitusjohtajana Korhonen myös toimii. QTeam toimittaa kumppaniyritystensä avulla raakapuukuljetuksia metsäteollisuuteen. Verkostoon kuuluu yli 130 yritystä.

Laaja kumppaniverkosto auttaa logistiikan optimoinnissa, jonka avulla vähennetään myös päästöjä.
Logistiikan optimoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi reittien suunnittelua siten, että kalustoa käytetään mahdollisimman tehokkaasti.
 

Hyvä suunnittelu ja kuljetusten optimointi vähentävät turhaa ajoa. Koulutamme kuljettajille myös ennakoivaa ajotapaa, joka sekin vähentää polttoaineenkulutusta, Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan päästötalkoissa on otettava kaikki keinot käyttöön. Kaluston on hyödynnettävä viimeisintä puhdasta tekniikkaa, huollot ja korjaukset täytyy tehdä ajallaan ja puutavara-autoihin pitää valita tarkoituksenmukaiset renkaat.

Tärkein ja nopein keino päästöjen leikkaamiseen on kuitenkin käyttövoiman ja polttoaineen valinta. 
Täydellä kuormalla puutavara-auton kokonaispaino nousee jopa 76 tonniin, eikä sen liikuttaminen ole nykyisellä akkutekniikalla vielä mahdollista ilman, että auton kuljetuskapasiteetti merkittävästi laskee.

– Lähivuosina uusiutuvan dieselin käyttö on kaikista otollisin tapa vähentää päästöjä meidän sektorilla, Korhonen sanoo.

Vastuullisuus on kuljetusyhtiölle kilpailuetu

Kainuun alueen suurimpia raakapuun ostajia on Kuhmo Oy:n saha. Kuhmo on myös merkittävä työllistäjä kuljetusyhtiöille: päivittäin sahalle saapuu 75 rekkakuormallista tukkipuuta.

– Toimitamme valmista sahatavaraa asiakkaille 400 000 kuutiometriä vuodessa. Siitä 60 prosenttia menee vientiin, Kuhmo Oy:n metsäjohtaja Juhani Pääkkönen kertoo.

Sivutuotteena syntyy myös haketta ja sahanpurua. Tavaraliikenne sahalta ulospäin vaatii niin ikään kymmeniä rekkakuormallisia päivässä.

Sahatavaran valmistuksen päästöistä 16 prosenttia syntyy kuljetuksesta. Juhani Pääkkönen uskoo, että tulevaisuudessa vähäpäästöisiä kuljetuksia tarjoavat yrittäjät ovat kilpailussa vahvoilla. 

– Vähäpäästöisiin polttoaineisiin siirtyminen osoittaa, että kuljetusyhtiö on nykyaikainen ja vastuullinen toimija. Sahateollisuus on sitoutunut hiilijalanjäljen pienentämiseen kaikissa prosessin vaiheissa, ja se koskee myös kuljetuksia sahalle ja sahalta pois, Pääkkönen sanoo.

Tämän tiedostaa myös Pasi Korhonen. Osa QTeamin asiakkaista vaatii jo päästöjen raportointia tai suunnitelmia niiden vähentämiseksi. Siksi on tärkeää toimia nyt.
 

Haluamme näyttää suuntaa alalla ja vähentää asteittain puutavaran kuljetuksen päästöjä. Siihen tarvitaan kaikkia käytössä olevia keinoja, Korhonen päättää.

 

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

 

Oletko kiinnostunut kumppanuudesta? 

 Vastuulliset ratkaisumme mahdollistavat yritysasiakkaille päästöjen pienentämisen - tässä ja nyt.

Ota yhteyttä