Kumppanuudet
14.06.2023

Vastuullisuus kilpailueduksi – näin kuljetusalan yritys voi hyötyä omien päästöjen vähentämisestä liikenteessä

Kuljetusalalla on käynnissä valtava murros kohti vähäpäästöisempää toimintaa, jota vauhdittavat yritysten vastuullisuusraportointia koskeva uusi lainsäädäntö, digitalisaatio ja sähköistyminen. Voittajiksi nousevat yritykset, jotka lähtevät rohkeasti kehittämään toimintansa vastuullisuutta viimeistään nyt, uskoo päästöjään merkittävästi leikannut Niemi Palvelut Oy.

Niemi Palvelut Oy on onnistunut tuplaamaan liikevaihtonsa alle kymmenessä vuodessa samalla kun yritys on vähentänyt merkittävästi oman toimintansa päästöjä. Päästöjen vähentäminen ei ole ollut kasvun esteenä, päinvastoin: yhtiössä nähdään, että kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat auttaneet Niemeä erottumaan kilpailijoista ja osaltaan mahdollistaneet yhtiön kasvun.

Kasvanut ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista herättivät muutto- ja logistiikkapalveluita tarjoavan Niemi Palvelut leikkaamaan päästöjään suomalaisten kuljetusyritysten eturintamassa. Vuonna 2016 Niemi otti käyttöön ensimmäiset biokaasulla toimivat muuttoajoneuvot, ja nyt Niemi on luopunut täysin fossiilisista polttoaineista

Neljäsosa Niemen muuttokalustosta kulkee nykyisin biokaasulla, ja dieselautot tankataan Neste MY Uusiutuvalla DieselTM -polttoaineella, johon siirtymällä yritys on vähentänyt dieselillä kulkevan muuttokalustonsa kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90 prosenttia*. Niemen muuttokalustoon kuuluu myös sähkö- ja hybridiautoja.

Niemi Palveluiden hallituksen jäsen ja yhtiön omistajiin kuuluva Juha Niemi painottaa, että kuljetusalalla muutokset vievät jo kaluston pitkän käyttöiän takia vuosia, joten liikkeelle täytyy lähteä heti, vaikka pienin askelin.
 

Yritykset ovat etulinjassa tekemässä muutosta ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Asiakkaiden valinnoissa vähäpäästöisyys näkyy vaatimuksena yhä vahvemmin, mutta julkisissa kilpailutuksissa olisi tässä suhteessa parannettavaa. Niissä täysiin pisteisiin riittävät edelleen päästörajat, jotka eivät ohjaa vähäpäästöisiin muuttokuljetuksiin, Juha Niemi sanoo.

 

Yritysvastuuraportointi nousee pakolliseksi taloudellisen raportoinnin rinnalle 

Niemellä uskotaan, että tulevaisuudessa vastuullisuuden merkitys kilpailuetuna vain vahvistuu.  Uuden EU-lainsäädännön myötä vastuullisuusraportointi muuttuu pakolliseksi yhä laajemmalle joukolle yrityksiä. 

EU:ssa on hyväksytty direktiivi, joka ensimmäistä kertaa velvoittaa yrityksiä yhdenmukaiseen vastuullisuusraportointiin. Yritysten on jatkossa raportoitava yrityksen omasta toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös niin sanottuja epäsuoriat päästöjä. Epäsuorat päästöt muodostuvat yrityksen arvoketjun päästöistä ja ne sisältävät esimerkiksi tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, jos kuljetus hankitaan ostopalveluna.

Nesteen Marketing & Services liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista Suomessa vastaava Kirsi Liira painottaa, että käynnissä oleva muutos kohti vastuullisempaa toimintaa koskee suorasti tai epäsuorasti kaikkia kuljetusalalla. 
 

Kuljetusyhtiöiden kannattaa seurata tarkasti miten heidän asiakkaidensa maailma muuttuu ja millaisia vaatimuksia asiakkaisiin kohdistuu esimerkiksi regulaation tai sijoittajien taholta. Edelläkävijöille käynnissä oleva alan murros tarjoaa mahdollisuuden erottua markkinassa, Liira sanoo.

 

Liikenteen sähköistyminen muuttaa kuljetusyhtiöden kustannusrakennetta

Tampereen yliopiston liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen on tutkinut kestävän liikennejärjestelmän kehittämistä. Hän uskoo, että ammattiliikenne sähköistyy lähivuosina kiihtyvään tahtiin.

 

Silloin kun ajoneuvon elinkaarikustannus tulee halvemmaksi kuin polttomoottoriautolla, siirtymä on hyvin nopea, Liimatainen sanoo.

Hänen mukaansa sähköistyminen muuttaa kuljetusyhtiöiden kustannusrakennetta: investointikustannukset nousevat, mutta energiakustannukset pienenevät. Se korostaa ajosuunnittelun ja kuljetusyhtiöiden välisen yhteistyön merkitystä, sillä kalustoa on entistä kalliimpaa seisottaa paikoillaan. 

Suuremman kokoluokan kuorma-autoissa polttomoottori on toistaiseksi kalustossa vallitseva ratkaisu. Autoalan keskusliitto arvioi vuonna 2022, että Suomen 100 000 kuorma-autosta yli 80 prosenttia ovat dieselkäyttöisiä vielä vuonna 2030

Samaa uskoo myös Juha Niemi. Sähköisten kuorma-autojen toistaiseksi hitaaseen yleistymiseen on osaltaan vaikuttanut tarvittavien investointien suuruus: sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintahinta voi olla jopa 2,5-kertainen polttomoottoriajoneuvoon verrattuna.

– Dieseliä tullaan käyttämään meidän alalla vielä 30–40 vuotta, erityisesti nyt, kun sitä saa uusiutuvana vaihtoehtona, Niemi arvioi.

Kuljetusyhtiöiden on uskallettava muuttua ja sopeutua

Minkälaiset kuljetusyhtiöt sitten tulevat selviämään käynnissä olevasta murroksesta voittajina? 

Juha Niemen mukaan pahin virhe on jäädä paikoilleen odottamaan. Muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä, mutta se on varmaa, että jos mitään ei tee, jää muiden jalkoihin.

– Tärkeintä olisi uskaltaa ottaa myös niitä pieniä askeleita. Jokainen voi miettiä oman yrityksen kohdalla, minkälaisia vaihtoehtoja on: polttoaineen vaihto vai peräti uuden kaluston hankinta?

Juha Niemi muistuttaa, että kuljetusten päästöjä voidaan vähentää käyttövoiman ja kaluston valinnan lisäksi myös reittivalinnoilla ja ajosuunnittelulla, oikealla ajotavalla, asianmukaisesti hoidetuilla huolloilla ja oikealla rengastuksella – ja jokainen energiassa säästetty euro näkyy yrityksen kustannuksissa.

Niemi myöntää, että tilanne on monelle kuljetusalan yrittäjälle haastava. Kustannukset kasvavat, ja niitä voi olla vaikea jakaa asiakkaiden kanssa.  Haasteista huolimatta Juha Niemi korostaa kuljetusalan yrittäjien velvollisuutta olla aktiivisia ja sopeutua muutokseen.

– Kukaan ei tiedä, miltä maailma näyttää tulevaisuudessa, mutta meidän on pakko yrittää.

 

*) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

Kuljetusyrittäjä, lähde liikkeelle ainakin näistä

 

Tampereen yliopiston liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen antaa kuljetusyritykselle kolme vinkkiä, joiden avulla voi pysyä mukana kuljetusalan muutoksessa.

1) Ota sähköinen rahtikirja käyttöön mahdollisimman pian. 

”Sähköinen rahtikirja tulee sääntelyn myötä pakotettuna käyttöön muutaman vuoden päästä julkisissa kuljetushankinnoissa. Kannattaa siis ottaa se käyttöön jo nyt.”

2) Ryhdy harjoittelemaan päästöraportointia. 

”Jatkossa kuljetusyhtiön täytyy pystyä osoittamaan asiakkaalle, mistä ja kuinka paljon päästöjä syntyy. Energiankulutuksen tarkka seuranta auttaa kehittämään myös yrityksen omaa toimintaa. Pienikin vähennys energiankulutuksessa säästää kustannuksista ja parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä.”

3) Hyödynnä investointituki.

”Jos vain on mahdollista investoida, niin kannattaa hyödyntää hankintatuki, joka on saatavilla sähkökuorma-autoille ja kaasukuorma-autoille. Ajoneuvojen tekniikka on kehittynyt ja ensimmäisten mallien viat korjattu. Valtio ei todennäköisesti pidä yllä hankintatukea enää kovin pitkään.”

Oletko kiinnostunut kumppanuudesta? 

 Vastuulliset ratkaisumme mahdollistavat yritysasiakkaille päästöjen pienentämisen - tässä ja nyt.

Ota yhteyttä