Ajankohtaista
20.07.2022

Nesteen lausunto Ukrainan sotaan liittyen

(Päivitetty 20.7.2022)

Olemme järkyttyneitä ja huolestuneita Ukrainan sodasta, joka rikkoo selkeästi kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeusperiaatteita. Neste, kuten monet yritykset ja yksityishenkilöt, tuomitsee Venäjän hyökkäyksen.

Neste ilmoitti Ukrainan sodan vuoksi lopettavansa venäläisen raakaöljyn käytön kokonaan ja korvaavansa Venäjältä ostetun raakaöljyn muilla raakaöljylaaduilla, kuten Pohjanmeren öljyllä. Huhtikuun alusta lukien Neste on voimassa olevien toimitussopimusten ja teknisten mahdollisuuksien puitteissa korvannut Venäjältä ostamaansa raakaöljyä muilla raakaöljylaaduilla. Emme ole sodan alkamisen jälkeen ostaneet venäläistä raakaöljyä spot-markkinoilta, emmekä tee uusia sopimuksia raakaöljyn tai fossiilisten syöttöaineiden hankinnasta Venäjältä. 

Viimeinen raakaöljylasti Venäjältä saapui jalostamolle keskiviikkona 20.7.2022, ja venäläisen raakaöljyn hankintasopimukset ovat sen myötä päättyneet. Jäljellä olevat hankintasopimukset muiden syöttöaineiden osalta päättyvät vuoden loppuun mennessä.

Nesteellä ei ole maakaasun hankintasopimuksia suoraan venäläisten kaasuntuottajien kanssa, vaan hankimme maakaasun kansallisten kaasun siirtoverkostojen kautta  kaasumarkkinointiyhtiöiltä, kuten suurin osa muista teollisista toimijoista. Neste pystyy korvaamaan maakaasua muilla vaihtoehdoilla, ja olemme jo aktiivisesti edistäneet näiden käyttöönottoa. Venäjältä toimitettavan maakaasun katkeamisella 21.5.2022 ei ole ollut vaikutusta Nesteen Porvoon jalostamon toimintaan eikä tuotetoimituksiin. 

Neste ei tällä hetkellä hanki uusiutuvia raaka-aineita Venäjältä eikä nykytilanteessa tee uusia sopimuksia uusiutuvien raaka-aineiden hankkimiseksi Venäjältä. Venäjä ei ole ollut meille merkittävä uusiutuvien raaka-aineiden hankintamaa; olemme viime vuosina hankkineet pieniä eriä eurooppalaisen lainsäädännön vastuullisuuskriteerit täyttäviä uusiutuvia jätteitä ja tähteitä myös Venäjältä. 

Nesteen uusiutuvien tuotteiden uusiutuvat raaka-aineet hankitaan globaalisti. Olemme panostaneet hankintaketjujen rakentamiseen Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä APAC-alueella.

Seuraamme pakotteiden kehittymistä ja olemme valmiita reagoimaan mahdollisiin muutoksiin. Meillä, kuten muilla energia-alan yrityksillä ja organisaatiolla, on keskeinen rooli Suomen energian huoltovarmuuden turvaamisessa. Tästä syystä muutokset toteutetaan hallitusti, jotta voimme täysimittaisesti taata tuotetoimitukset ja toimintamme turvallisen jatkumisen. 

Huoli sotatilanteesta Ukrainassa on yhteinen. Henkilöstömme, asiakkaamme ja kansainvälinen yhteisö ovat osoittaneet vahvaa tukea Ukrainalle. Sota on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen laajasti inhimillistä kärsimystä. Olemme antaneet humanitaarista tukea lahjoittamalla kahdelle järjestölle, Punaiselle Ristille ja UNICEFille, ja etsimme edelleen keinoja, joilla voimme auttaa. 

Olemme yksi maailman johtavista uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tarjoajista, mikä on myös yhtiön strateginen kasvusuunta. Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta ja pienentämään ilmastopäästöjä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Tavoitteenamme on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme avulla vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä, tehdä tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä ja vähentää myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Tavoitteenamme on myös tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. 

5 Maaliskuu 2022

Neste antaa humanitaarista apua

Lue lisää