Laske lämmitysöljyn hinta ja tilaa lämpöä kotiin

Lämmitysöljyn fiksu ja oikea-aikainen tilaaminen on tärkeää öljylämmitteisessä kiinteistössä. Katso vinkit, joilla säästät kustannuksissa, huolehdit turvallisuudesta ja saat tarvitsemasi lämmitysöljyn nopeammin.

Lue lisää

1Toimitusosoite

Syötä postinumero

Kirjaudu ja tilaa

Miksi kirjautua?

Rekisteröityminen kannattaa! Rekisteröityneenä ja kirjautuneena tilaat lämmitysöljyä edullisemmin ja nopeammin. Mikäli sinulla on jo tunnukset, niin voit kirjautua palveluun.

2Valitse oikea laatu

Kesälaatu vai talvilaatu?

Mikäli säiliö altistuu kylmälle, talvilaatu on varma valinta. Kesälaatu sopii sisätiloissa oleviin ja hyvin eristettyihin säiliöihin ympäri vuoden. Kesäaikana (1.5.-31.8.) toimitettavan kesälaatuisen polttoöljyn samepiste on 0°C ja muulloin -3°C.

Flame Exclamation Silhouette Pollution
Vaara
Fara
Danger
Polttoaineet, diesel , Uusiutuvat hiilivedyt (dieseltyyppinen jae)
Fuels, diesel, Förnybara kolväten (fraktion av dieseltyp)
Fuels, diesel, Renewable hydrocarbons (diesel type fraction)

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Haitallista hengitettynä. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Skadligt vid inandning. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Harmful if inhaled. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects.