Lentopolttoneste JET A-1

Lentoyhtiöille

Tarjoamme Helsinki-Vantaan lentoaseman johtavana polttoainepalvelujen tarjoajana JET A1 -kerosiinia toimitettuna omasta jalostamostamme luotettavasti ajallaan ja vaatimusten mukaisesti. Suihku- ja potkuriturbiinimoottorien käyttämää JET A-1 -lentopetrolia on saatavana kansainvälisen Helsinki-Vantaan lentoaseman lisäksi Joensuun, Savonlinnan ja Kuusamon lentokentillä. Näillä neljällä kentällä tarjotaan myös Neste Aviation -tiimin palveluita. Helsinki-Vantaan lentokentällä operoivat Nesteen tankkausautot ajavat Neste uusiutuvalla dieselillä. 

Välittäjille

Helsinki-Vantaan lentoaseman johtavana polttoainepalvelujen tarjoajana Neste on valmis tarjoamaan Helsingissä lyhyiden välilaskujen ja pidempien seisahdusten polttoainetäydennykset luotettavasti ajallaan ja vaatimusten mukaisesti. Kentällä on ammattitaitoinen henkilökunta, joka hoitaa tankkauksen luotettavasti. Tankkausten sujuvuutta lisää myös nykyaikainen tankkauskalusto.

Luotettavasti omasta jalostamostamme

Jet A1 -kerosiinimme tuotetaan omalla jalostamollamme Porvoossa, ja tarkka laadunvalvonta varmistaa, että se täyttää IATA:n ja ASTM:n sekä kaikkien muiden asianmukaisten kansainvälisten standardien tiukat laatuvaatimukset.

 

JET A-1 lentopolttoneste
Neste on johtava lentokoneiden polttoainepalveluiden tarjoaja Helsinki-Vantaalla. Nesteen osaava henkilöstö pitää huolta, että polttoainetta käsitellään aina asianmukaisesti koko tuotantoprosessin ajan ja aina lentokoneen polttoainesäiliöön asti.

Keskeiset edut

  • Puhtaus. Ammattitaitoisen henkilöstön asianmukainen käsittely koko tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen ajan varmistaa, että polttoaine päätyy lentokoneen polttoainesäiliöihin kirkkaana ja puhtaana.
  • Kuivuus. Huolellinen varastointi ja asianmukaisesti hoidetut tilat varmistavat, että polttoaineemme ei sisällä kondenssivettä.
  • Vaatimustenmukaisuus. Jet A1 -kerosiinimme tuotetaan omassa jalostamossamme, joten sen laatu on täysin hallinnassamme.
  • Oikeaan aikaan. Helsinki-Vantaan johtavana polttoainepalvelujen tarjoajana meillä on riittävä varastokapasiteetti ja tankkauslaitteisto, joten voimme varmistaa toimituksen ajallaan.
  • Luotettava saatavuus. Koko ketjun täysi hallinta tuotannosta tankkaamiseen auttaa meitä varmistamaan polttoaineen jatkuvan saatavuuden.

Uusiutuvalla lentopoltoaineella vähennetään lentoliikenteen päästöjä 

Neste kehittää ja testaa lentoliikenteessä uusiutuvia ratkaisuja, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä tinkimättä suorituskyvystä tai polttoainetaloudesta. Ilmailulaatuista uusiutuvaa polttoainettamme on testattu fossiiliseen lentopetroliin lisättyinä seoksina. Uusiutuva lentopolttoaine tarjoaa lentoliikenteen toimijoille vaivattoman ratkaisun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Uusiutuva lentopolttoaine täyttää ilmailualan tiukimmatkin turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Sen kemiallinen koostumus on vastaava kuin fossiilisen polttoaineen ja sillä on erinomaiset kylmäominaisuudet, joten sitä voidaan sekoittaa fossiiliseen lentopetroliin.

Lufthansan testien tulosten mukaan uusiutuvan lentopetrolin käytöllä onnistuttiin testijakson aikana vähentämään hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 1 500 tonnia. Myös polttoaineen kulutus oli 1 prosentin pienempi fossiiliseen lentopetroliin verrattuna. Testitulosten mukaan lentokoneet moottoreineen toimivat erinomaisesti koko testijakson ajan. Lentokoneen polttokammiot, turbiinit ja polttoainejärjestelmän osat olivat testien aikana ja sen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Polttoainesäiliöissä ei havaittu lainkaan merkkejä pilaantumisesta tai korroosiosta, eikä pidempiaikainen säilyttäminen vaikuttanut polttoaineen laatuun.