Neste Optima 11

Neste Optima 11 on kustannustehokas ja vähäpäästöinen polttonesteratkaisu, joka on suunniteltu raskaspolttoöljyn korvaajaksi.

Ympäristölaisäädännön kiristymisestä johtuen pienet ja keskisuuret polttolaitokset sekä teollisuuskohteet tarvitsevat raskaalle polttoöljylle korvaavan tuotteen. Neste Optima 11 on Suomessa jalostettu energiatehokas ratkaisu, joka sopii jo olemassa oleviin laitteistoihin. Puhtaasti palava Optima 11 on vähärikkinen tuote, joka pienentää merkittävästi myös typpi- ja hiukkaspäästöjä.

Edut ja hyödyt 

 POR:n korvaaja. Sopii olemassa oleviin laitteistoihin. Suomessa jalostettu energiatehokas ratkaisu.

 Helppo käyttöönotto. Säiliön ja putkiston pesu/huuhtelu on suositeltavaa. Muutokset käyttölaitteisiin ovat pieniä ja edullisia.

 Palaa puhtaasti. Täyttää tiukat päästörajat. Pienet rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöt, vähemmän CO2 -päästöjä.

 Säilytyslämpötila. Suositeltava säilytyslämpötila 20-40 astetta, jolloin viskositeetti on 8mm2/s-4 mm2/s

 Pienet huoltokustannukset. Alhainen sedimentti ja kiintiöainepitoisuus, vähentää huoltotarvetta.

 Hyvä säilyvyys varastoinnissa. Tuote on stabiili ja sitä voi säilyttää huolettomasti pitkään.