Tuotteet

Tuotteemme kattavat vaativimpien käyttäjien tarpeet tiellä ja maastossa, sekä vedessä että ilmassa.

Neste MY uusiutuva diesel™ – suorituskykyinen ja vähähiilinen biopolttoaine

Neste MY uusiutuva diesel™-tuotteen käytöllä voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen dieselin käyttöön verrattuna.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ vähentää jopa 80% kasvihuonekaasupäästöjä verratuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen. Tuote tarjoaa välittömän ratkaisun lentämisen suorien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.
Muovit

Uusiutuvaa ja kierrätettyä muovia

Neste RE on muovien raaka-aine, joka on valmistettu kokonaan uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista. Se on “drop-in” ratkaisu, jota voidaan käyttää joko yksin tai muiden raaka-aineiden kanssa silloin, kun muovituotteiden laadun halutaan vastaavan perinteisistä fossiilisista raaka-aineista tuotettuja muoveja.
JÄTTEET JA TÄHTEET

100 % jätteistä ja tähteistä 2025 mennessä

Tavoitteenamme on nostaa jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus nykyisestä 80 prosentista 100 prosenttiin uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstämme globaalisti vuoteen 2025 mennessä. Suomessa Neste MY uusiutuva diesel on jo 100-prosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista valmistettua.