Tuotteet

Tuotteemme kattavat vaativimpien käyttäjien tarpeet tiellä ja maastossa, sekä vedessä että ilmassa.

Neste MY uusiutuva diesel™ – suorituskykyinen ja vähähiilinen biopolttoaine

Neste MY uusiutuva diesel™-tuotteen käytöllä voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen dieselin käyttöön verrattuna.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ vähentää jopa 80% kasvihuonekaasupäästöjä verratuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen. Tuote tarjoaa välittömän ratkaisun lentämisen suorien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Uusiutuvaa ja kierrätettyä muovia

Neste RE on muovien raaka-aine, joka on valmistettu kokonaan uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista. Se on “drop-in” ratkaisu, jota voidaan käyttää joko yksin tai muiden raaka-aineiden kanssa silloin, kun muovituotteiden laadun halutaan vastaavan perinteisistä fossiilisista raaka-aineista tuotettuja muoveja.

Jätteet, tähteet ja tulevaisuuden raaka-aineet

Keskitymme raaka-ainehankinnoissamme jäte- ja tähderaaka-aineisiin. Erilaiset jätteet ja tähteet muodostavat valtaosan vuotuisista uusiutuvien raaka-aineiden syötöistämme. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme käyttävämme myös muunlaisia tulevaisuuden raaka-aineita.