Olet täällä

Neste MY Uusiutuva Diesel™ – suorituskykyinen ja vähähiilinen biopolttoaine

Olemme kehittäneet uusiutuvan, vähähiilisen ja biopohjaisen Neste MY Uusiutuva Diesel™  -tuotteen auttaaksemme asiakkaitamme hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä voi helposti vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä uusiutuvan energian osuutta liikenteessä.

Kun kutsumme Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä huippulaatuiseksi polttoaineeksi, emme vertaa sitä pelkästään muihin biovaihtoehtoihin. Neste MY Uusiutuva Diesel on sekä perinteistä biodieseliä että fossiilista dieseliä parempaa niin moottorin suorituskyvyn kuin ympäristön kannalta.

 

Lataa Neste MY Uusiutuva Diesel
-tuotekäsikirja (englanniksi)

 

Terveiset laboratoriosta!

Ammattiliikenteeseen

Neste MY Uusiutuvan Dieselin alhaiset päästöt tarjoavat merkittäviä etuja ammattiliikenteen käytössä. Vaihtamalla perinteisen dieselin Neste MY Uusiutuvaan Dieseliin myös ammattiliikenne voi osaltaan parantaa paikallista ilmanlaatua. Siksi Neste MY Uusiutuva Diesel on erinomainen vaihtoehto esimerkiksi kaupunkiliikenteen linja-autojen polttoaineeksi. 

Koska Neste MY Uusiutuvan Dieselin kemiallinen koostumus on sama kuin fossiilisen dieselin, se toimii täysin samalla tavalla kuin perinteinen öljypohjainen diesel. Näin ammattiliikenteessä voidaan siirtyä puhtaampaan polttoaineeseen ilman lisäinvestointeja tai muutoksia kalustoon. Lisäksi korkealaatuiseen Neste MY Uusiutuvaan Dieseliin vaihtaminen voi alentaa ajoneuvokaluston huolto- ja ylläpitokustannuksia.

Jakelijoille

Neste MY Uusiutuva Diesel soveltuu käytettäväksi nykyisissä dieselmoottoreissa ja täysin yhteensopiva olemassa olevan polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa. Tuotetta voidaan sekoittaa ja jakaa nykyisen dieselpolttoaineen jakelukanavissa jalostamolta aina huoltoasemille ja loppukäyttäjille asti.

Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä voidaan sekoittaa fossiilisen dieselin kanssa missä tahansa sekoitussuhteessa – tai käyttää turvallisesti jopa sellaisenaan. Koska Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä ei ole teknisiin näkökulmiin perustuvia sekoitusrajoituksia, se tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan ratkaisun täyttää biopolttoainevelvoitteet.

Jalostajille

Neste MY Uusiutuvan Dieselin edut jalostajille ovat selvät. Erinomaisten sekoitusominaisuuksien ansiosta jopa raskaammat, alempisetaaniset dieseljakeet voidaan jalostaa joustavasti vaatimukset täyttäviksi polttoainelaaduiksi, jotka samalla auttamat täyttämään biopolttoainevelvoitteet. Koska Neste MY Uusiutuva Diesel on täysin yhteensopiva nykyisen polttoaineinfrastruktuurin kanssa, lisäinvestointeja sen uusimiseen ei tarvita. Polttoaineella on myös erinomaiset kylmäominaisuudet.

Neste MY Uusiutuva Dieselimme on muita dieseleitä parempaa – katso, kuinka hyvin se palaa

Neste MY uusiutuva diesel soveltuu kaikille dieselmoottoreille

Neste MY Uusiutuva Diesel täyttää autonvalmistajien tiukimmat vaatimukset. Se sopii täysin autojen, linja-autojen, kuorma-autojen ja työkoneiden nykyaikaisiin dieselmoottoreihin. Neste MY Uusiutuva Diesel on myös täysin yhteensopivaa olemassa olevan jakeluinfrastruktuurin kanssa.

Fossiilisia polttoaineita vastaavan kemiallisen koostumuksensa ansiosta Neste MY Uusiutuva Diesel on ihanteellinen dieselpolttoaineen biokomponentti. Laatuun liittyvät sekoitusrajoitukset* eivät koske Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä. Sitä voidaan sekoittaa turvallisesti aina 100 prosenttiin asti**.

* Eurooppalainen dieselstandardi (EN590) rajoittaa biodieselin osuuden enintään 7 prosenttiin, ja monet moottorinvalmistajat eivät suosittele perinteisen FAME-biodieselin käyttöä lainkaan mahdollisten moottorivaurioiden pelossa.
** EN590-dieselstandardi rajoittaa talvilaatujen tiheydeksi vähintään 800 kg/m3, ja tämä voi rajoittaa Neste MY Uusiutuvan Dieselin sekoittamista. Yhdysvaltalainen ASTM D976 -standardi ja kanadalainen CAN/CGSB 3.517 -standardi sallivat 100-prosenttisen Neste MY uusiutuvan dieselin käytön.

Kehittyneet biopolttoaineet ja EU:n jätehierarkia
Vaikuttavia testituloksia uusiutuvalla dieselillä busseissa, haastateltavana VTT:n professorin Nils-Olof Nylund