Vaihda sakaraliittimet turvallisiin täyttöliittimiin

Tiesitkö, että öljylämmityslaitteistojen vanhat sakaraliittimet on päivitettävä uudempiin nokkavipuliittimiin. Jos liittimet eivät ole ajan tasalla, öljy-toimitusta ei voida tehdä. Vanhentuneet liittimet ovat myös merkittävä turvallisuusriski.

Öljylämmityslaitteistoja koskevassa lainsäädännössä edellytetään että öljylaitteistojen kunnosta ja turvallisuudesta on huolehdittava. Liitinten osalta se tarkoittaa, että säiliöiden täyttöliittiminä käytetään toimintavarmempia nokkavipuliittimiä

Kuva 1: Täyttöliittimenä käytettävä nokkavipuliitin. Liittimenä käytetään 2 tuuman (2”) nokkavipuliitintä ja se varustetaan suojakannella. 

Nokkavipuliitin

Kuva 2: Sakaraliitin, joka on vaihdettava kuvan 1 mukaiseen nokkavipuliittimeen. Sakaraliitintä kutsutaan virheellisesti myös kynsiliittimeksi.

Sakaraliitin

Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 40 vuotta vanhoja.

Vanhentuneista sakaraliittimistä aiheutuneet öljyvuodot ovat pahimmillaan johtaneet ympäristövahinkoihin.

Näissä tapauksissa puhdistuskustannukset ovat nousseet jopa kymmeniin tai satoihin tuhansiin euroihin.

Tästäkin syystä sakaraliittimien vaihto nokkavipuliittimiin on ollut suosituksena jo useamman vuoden ajan.

Öljytoimituksia tekevät kuljettajat eivät voi tehdä toimitusta, jos kiinteistössä on täyttöliitin, jonka tiiviydestä ei ole varmuutta.

Sakaraliittimillä varustettuihin öljylaitteistoihin ei toimiteta öljyä.

Sakaraliittimen vaihto asianmukaiseksi nokkavipuliittimeksi maksaa asennuskohteesta riippuen 100–150 euroa.

Jos öljysäiliössä on vielä lämmitysöljyä riittävästi jäljellä, täyttöliittimen vaihto kannattaa yhdistää öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin

Täyttöliittimen vaihdon saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttama huoltoliike.

Luettelo hyväksytyistä liikkeistä on Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi tai Lämmitysenergiayhdistys LEY:n verkkosivuilla