Voiteluainesuositukset | Valitse oikea öljy autoosi | Neste

Voiteluainesuositukset-tietokannasta löytyy ajantasaiset suositukset yli 200 merkille ja yli 12 500 eri ajoneuvotyypille käyttökohteittain. Voiteluainesuositukset-palvelu antaa ajantasaiset suositukset moottoriöljyistä ja muista voiteluaineista kuten myös jäähdytinnesteistä. Palvelu kertoo myös ajoneuvokohtaiset vaihto- ja tarkastustiedot. 

Katso autoosi sopiva voiteluaine

 

Kevyesti eteenpäin

Yhteistyössä autonvalmistajien kanssa kehitetyt Nesteen voiteluöljyt toimivat luotettavasti sekä haastavissa kylmissä oloissa että äärimmäisen rasituksen alla. Advanced Technology by Neste -perusöljy takaa, että voiteluöljyjen lisäaineistuksesta saadaan irti paras mahdollinen hyöty. Siksi voiteluaineet pitävät moottorin iskussa pidempään ja auttavat myös hillitsemään ylimääräistä polttoaineen kulutusta.

Neste-voiteluainesuositukset etsii juuri sinun autoosi sopivat voiteluaineet. Nesteen voiteluainevalikoimasta löytyy tyypillisesti useampia moottoriin soveltuvia vaihtoehtoja. Oheiset peruskäsitteet auttavat arvioimaan voiteluaineiden ominaisuuksia.

 • SAE-, API- ja ACEA- luokitukset:
  SAE-luokitus kertoo öljyn viskositeetin eli juoksevuuden. Mitä pienempi on luokan numero, sitä ohuempi öljy on kyseessä. Ohuen öljyn kulutus on pääsääntöisesti suurempi kuin paksun. API- ja ACEA-luokitukset määrittelevät öljyn sopivuuden erilaisiin moottoreihin kuten bensiini- tai dieselmoottoreihin, ja esimerkiksi turbon kanssa tai ilman. 
   
 • Moniasteinen ja yksiasteinen öljy:
  Öljyn asteisuuden tunnistaa helposti. Esimerkiksi Neste SAE 10W-30 on moniasteinen, ja Neste SAE 30 yksiasteinen moottoriöljy. Moniasteöljyt ovat voiteluominaisuuksiltaan yksiasteöljyjä monipuolisempia. Merkinnät 10W ja 30 viittaavat öljyn viskositeettiin eli virtaavuuteen alhaisissa (10W) ja korkeissa (30) lämpötiloissa. Tiivistäen voidaan sanoa, että mitä pienempi ensimmäinen luku on, sitä luotettavammin öljy toimii alhaisissa lämpötiloissa. Vastaavasti suurempi jälkimmäinen luku tarkoittaa moniasteöljyissä öljykalvon paksuutta korkeissa lämpötiloissa, mikä merkitsee parempaa voitelua.
   
 • Synteettinen öljy:
  Synteettiset öljyt jaetaan puolisynteettisiin ja täyssynteettisiin. Kaikkiaan synteettisissä öljyissä tiivistyvät moniasteöljyjen parhaat puolet. Synteettisten öljyjen voitelevuus on perinteisiä mineraalipohjaisia öljyjä merkittävästi parempi. Synteettisten öljyjen etuja ovat muun muassa parempi voitelu kylmäkäynnistyksissä. Synteettiset öljyt myös säilyvät voiteluominaisuuksiltaan hyvinä pidempään.
   
 • Tiheys:
  Voiteluöljyjen tiheydet riippuvat perusöljyn laadusta, jäykkyydestä ja lisäaineistuksesta. Tiheys riippuu myös lämpötilasta. Öljyillä tiheys ilmoitetaan yleensä +15 °C tai +20 °C lämpötilassa, ja yksikkönä on kg/m3.
 • Jähmepiste:
  Öljy jäykistyy lämpötilan laskiessa. Tietyssä lämpötilassa se ei enää virtaa omalla painollaan.Tätä lämpötilaa nimitetään jähmepisteeksi. Jähmepiste riippuu mm. öljyn viskositeetista ja kemiallisesta rakenteesta. Parafiinisilla öljyillä jähmettymisen saa aikaan öljyssä oleva vaha, joka erottuu kiteinä. Mitä enemmän öljy jäähtyy, sitä suuremmiksi kiteet kasvavat muodostaen lopulta virtauksen estävän verkoston öljyn joukkoon. Mitä alhaisempi käytettävän öljyn jähmepiste on, sitä sujuvampi ja vähemmän kuluttava on moottorin käynnistyminen kylmänä.
 • Leimahduspiste:
  Leimahduspisteellä kuvataan nesteen tulenarkuutta. Leimahduspiste on se lämpötila, jossa nesteestä höyrystyy syttyviä kaasuja niin paljon, että ne leimahtavat avoliekillä sytytettäessä, mutta neste ei kuitenkaan jää palamaan. Mitä korkeampi leimahduspiste on, sitä pienempi on öljyn kulutus moottorissa.
 • Syttymispiste:
  Syttymispiste on lämpötila, jossa avoimessa upokkaassa kuumennettaessa nesteestä höyrystyneet kaasut palavat vähintään viiden sekunnin ajan avoliekillä sytytettynä. Syttymispiste on yleensä 10–50 °C leimahduspistettä korkeampi.
 • Emäsvaraus:
  Moottorin käydessä öljyn sekaan joutuu polttoaineen palamisesta syntyviä happamia yhdisteitä, jotka on neutraloitava metalliosien syöpymisen estämiseksi. Moottoriöljyissä on tämän vuoksi lisäaineita, joilla saadaan aikaan emäsvaraus. Sen määrä ilmaistaan kokonaisemäslukuna (TBN). Mitä korkeampi kokonaisemäsluku on, sitä paremmin voiteluöljy neutraloi happamia ainesosia.

Nesteen voiteluaineiden tuoteilme on värikoodattu helpottamaan asiakkaiden valintaa. Parhaat tuotteemme tunnistaa etiketin sinisestä Advanced Technology by Neste -merkistä. Se tarkoittaa käyttöalueensa uusinta teknologiaa liittyen suorituskykyyn, tehokkuuteen ja polttonesteen säästöön sekä pitkään käyttöikään ja ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Neste voiteluaineet

Kaikki Nesteen voiteluöljyt on kehitetty toimimaan luotettavasti ankarimmissakin olosuhteissa

Voiteluaineiden säilytykseen ja käsittelyyn kannattaa kiinnittää huomiota, sillä epäsuotuisissa olosuhteissa voiteluaineiden ominaisuudet voivat heiketä merkittävästi. Voiteluaineiden säilytyspaikka ja -olosuhteet tulee valita niin, että vettä ja epäpuhtauksia ei missään vaiheessa pääse voiteluaineeseen.

Säilytyspaikan tulee olla sateelta suojattu sekä mahdollisimman vähän lämpötilojen vaihteluille alttiina. Lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä astioihin, jotka eivät ole tiiviisti suljettuja. Tynnyrit on parasta varastoida kyljellään tai ylösalaisin niin, että täyttöaukko on öljypinnan alapuolella.

Muistathan, että voiteluaineiden, kuten myös öljyjen sekä kemikaalien käsittelyssä on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Katso tarkemmat tiedot tuotekohtaisesti käyttöturvallisuustiedotteista.