AdBlue

AdBlue-urealiuosta käytetään vähentämään typenoksidipäästöjä uusimmissa dieselmoottoreissa. Neste toi AdBlue-liuoksen markkinoille ensimmäisten joukossa Suomessa.

AdBluen käyttö vähentää haitallisia päästöjä ja parantaa näin ympäristön ilmanlaatua. AdBlue on lisäaine, jota käytetään uusissa SCR-teknologialla varustetuissa ajoneuvoissa. SCR-järjestelmä on vakiintunut laajalti käyttöön, sillä lähes kaikki autonvalmistajat ovat päätyneet tähän yhteiseen ratkaisuun päästötasojen alentamiseksi. Lisäainetta varten ajoneuvot varustetaan polttoainetankin lisäksi erillisellä AdBlue-tankilla.

Mitä AdBlue on?

Vastaamme seitsemään yleisesti askarruttavaan kysymykseen AdBluesta.

AdBlueta saa myös mittarimyynnistä valituilta Nesteen asemilta omasta AdBlue-pistoolista. Dieselautojen lähipäästöt eli ilmanlaatuun vaikuttavat pakokaasupäästöt ovat viime aikoina nousseet otsikoihin, ja niiden vaikutuksesta kaupunkien ilmanlaatuongelmiin on käyty ahkeraa keskustelua. Tutkimuksissa suurennuslasin alle on otettu erityisesti typen oksidit. Niiden päästöjä uusissa dieselautoissa on mahdollista vähentää AdBlue-urealiuoksen avulla. AdBlue-liuosta on käytetty raskaan liikenteen ajoneuvoissa jo pitkään, mutta sen käyttö yleistyy nopeasti myös henkilö- ja pakettiautoissa.

Mitä AdBlue on?

AdBlue on dieselmoottoreissa käytettävä lisäaine, joka koostuu urea-vesiliuoksesta. Se on ISO- ja DIN-standardoitu tuote. Kun AdBlueta ruiskutetaan pakokaasun sekaan, katalysaattori neutraloi typen oksidit. Näin ollen AdBluen käyttö parantaa ympäristön ilmanlaatua, ja sen avulla täytetään Euro IV, Euro V ja Euro VI -päästönormien vaatimukset pakokaasujen jälkikäsittelyssä.

Missä ajoneuvoissa AdBlueta käytetään?

AdBlueta käytetään uusissa SCR-teknologialla (Selective Catalytic Reduction) varustetuissa dieselajoneuvoissa. Tämän tietää siitä, että polttoainetankin korkin vieressä on pienempi sininen AdBlue-säiliön korkki. Lähes kaikki autonvalmistajat ovat päätyneet uusimmissa dieselautoissa SCR-järjestelmään päästötasojen alentamiseksi.

Mikä on SCR-järjestelmä, ja miten se liittyy AdBlue-lisäaineeseen?

SCR-katalysaattori asennetaan dieselmoottoreiden pakoputkistoon. Katalysaattorin toiminta edellyttää AdBlue-lisäainetta, jota järjestelmä suihkuttaa pakokaasun sekaan ennen katalysaattoria. Lisäainetta varten ajoneuvot varustetaan polttoainetankin lisäksi erillisellä AdBlue-tankilla. AdBluen avulla katalysaattori lopulta muuttaa typen oksidit typeksi ja vedeksi, jotka ovat normaalistikin ilmassa esiintyviä ja ihmiselle harmittomia aineita.

Mikä on AdBluen kulutus?

AdBluen käyttö yleistyy kasvavaa vauhtia myös henkilö- ja pakettiautokalustossa. Uuden pakokaasupäästöjen mittausjärjestelmän (RDE) myötä AdBluen kulutus esimerkiksi keskisuurissa ja suurissa henkilöautoissa tulee suurinpiirtein kaksinkertaistumaan nykyisestä tasosta (noin 1 litra / 1000 km). Raskaassa kalustossa kulutus on noin viisi prosenttia käytetyn polttoaineen määrästä. AdBlueta tulee lisätä tankkiin pian sen oman merkkivalon sytyttyä. Muuten auton moottori ei enää käynnisty, ja myös SCR-järjestelmä saattaa vaurioitua.

Miten AdBluen lisääminen tankatessa onnistuu oikeaoppisesti?

AdBluen käsittelyssä kannattaa olla huolellinen. Nyrkkisääntö on, että dieselpolttoainetta ja AdBlueta ei koskaan tankata samasta täyttöaukosta. AdBlueta ei lisätä dieselsäiliöön eikä dieseliä AdBlue-säiliöön. Ajoneuvon ohjekirjasta kannattaa varmistaa oman ajoneuvon AdBlue-täyttöaukon sijainti. Roiskunut AdBlue voi syövyttää ajoneuvon maalipintaa ja muita materiaaleja. Ympäristöön roiskunut liuos tulee puhdistaa huolellisesti ja viipymättä, vaatteille ja kengille riittää normaali vesipesu ja puhdistus.

Mitä tehdä jos AdBlue jäätyy?

AdBlue-liuoksen koostumuksen on säilyttävä alkuperäisenä. Liuokseen ei saa sekoittaa mitään muita nesteitä tai kemikaaleja. AdBluen käsittelyssä ja säilytyksessä on hyvä huomioida, että se jäätyy -11 °C lämpötilassa, ja sitä tulee säilyttää sisätiloissa alle 25 °C lämpötilassa. Jos liuos on jäätynyt, se voidaan sulattaa esimerkiksi tuomalla pakkaus sisätiloihin. Mikäli AdBlue jäätyy ajoneuvon tankkiin, se säilyttää toimintakykynsä ja on käytettävissä kun ajoneuvo käynnistämisen jälkeen lämpiää. AdBlue säilyy 18 kuukautta pakkaukseen merkitystä pakkauspäivästä tai tankkaushetkestä asemalla.

Mistä ja missä muodossa AdBlueta voi ostaa?

Neste toi AdBlue-liuoksen markkinoille ensimmäisenä Suomessa vuonna 2005. Sitä voi tankata usealta Neste -asemalta. Mittarimyynti helpottaa ja nopeuttaa liuoksen tankkaamista erityisesti huoltojen välillä ja vähentää luonnollisesti myös syntyvää pakkausjätettä. Lisäksi AdBlueta on myynnissä Nesteen liikenneasemilla 4 litran pusseissa ja 10 litran kanistereissa. Tuotetta myyvät asemat löytyvät helposti Nesteen asemahaun kautta.

Tuotetta myyvät asemat löytyvät helposti Nesteen asemahaun kautta.