Ansökan om Neste företagskort

Kortansökan kan signeras med finska, svenska, danska, norska, estniska, lettiska eller litauiska bank-ID eller mobil-ID. För att fylla i ansökan online måste ditt företag ha en finsk företags-ID. Signaturtjänsten erbjuder Signom. Läs noga igenom försäljningsvillkoren innan du skickar in ansökan.

Se till att den som undertecknar ansökan har rätt att underteckna för företaget.

Om du inte har en finsk företags-ID kan du beställa applikationen från
kortit@neste.com. Returnera ansökan till oss skannad via post eller e-post till:

Neste Markkinointi Oy
Customer Service
Tunnus 5000822
00003 VASTAUSLÄHETYS

e-post sopimukset@neste.com:

Om du returnerar formuläret till oss skannad via post eller e-post, skickar vi
formuläret till dig separat via DocuSign-applikationen för att undertecknas via e-post.
Formuläret kräver elektronisk identifiering.

Behöver du höja kreditgränsen? 

Höja kreditgränsen

Kreditgränsen avser det maximala köpbeloppet, specifikt för kundnummer, per kalendermånad. Ditt företags månatliga kreditgräns visas på din faktura.

Behöver du Truck+ tjänster? 

TRUCK+ Ansökan