Ansökan om Neste företagskort

Kortansökan kan signeras med finska, svenska, danska, norska, estniska, lettiska eller litauiska bank-ID eller mobil-ID. För att fylla i ansökan online måste ditt företag ha ett finskt företags-ID. Om du inte har någon kan du beställa applikationen från kortit@neste.com

Signaturtjänsten erbjuder Signom. Läs noga igenom försäljningsvillkoren innan du skickar in ansökan.

Se till att den som undertecknar ansökan har rätt att underteckna för företaget.

Behöver du höja kreditgränsen? 

Höja kreditgränsen

Kreditgränsen avser det maximala köpbeloppet, specifikt för kundnummer, per kalendermånad. Ditt företags månatliga kreditgräns visas på din faktura.

Behöver du Truck+ tjänster? 

TRUCK+ Ansökan 

Beställning av betalningsinstrument eller höjning på kreditgränsen via post eller e-post.

Ny kund

Du kan be om Neste företagskort ansökan från kortit@neste.com.

Om du returnerar formuläret till oss skannad via post eller e-post, skickar vi formuläret till dig separat via DocuSign-applikationen för att undertecknas via e-post. Formuläret kräver elektronisk identifiering.
 

Nuvarande kund

Returnera formuläret (Beställning av extrakort Höja kreditgränsenTruck+ ansökan) till oss skannad via post eller e-post  sopimukset@neste.com:

 

Returaddress for skannade applikationer:

Neste Markkinointi Oy 
Customer Service
Tunnus 5000822 
00003 VASTAUSLÄHETYS