Asiakkaan tunteminen

Miksi Neste kysyy?

Maksupalvelun tarjoajana meillä on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaamme. Asiakkaan tunteminen ja siihen liittyvät asiakkaillemme esitettävät kysymykset perustuvat lainsäädäntöön, kuten lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Tavoitteena on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen, talousrikollisuuden sekä väärinkäytösten estäminen.

Kysymme asiakastietojanne sekä asiakassuhdetta perustettaessa että säännöllisesti asiakkuuden aikana, keskimäärin noin kolmen vuoden välein. Ajan tasalla olevat asiakastiedot ovat edellytys olemassa olevalle asiakassuhteelle.

Pyydämme teitä päivittämään tiedot sähköisen lomakkeen kautta alla olevasta linkistä.

Yksityisasiakkaiden osalta meidän on mm. pystyttävä todentamaan asiakkaidemme henkilöllisyys, varmistuttava asiakkaidemme ajantasaisista henkilötiedoista ja selvitettävä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani

PÄIVITÄ ASIAKASTIETOSI YKSITYISASIAKKAANA

Yritysasiakkaiden osalta meidän on tunnistettava mm. yritys- ja yhteisöasiakkaan edustajat, omistajat, omistusrakenne ja tosiasialliset edunsaajat. Lisäksi meillä tulee olla riittävät tiedot asiakkaamme liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Huomaathan, että lomakkeen allekirjoittajalla tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Lomakkeen lopussa on mahdollisuus välittää allekirjoituspyyntö yrityksen nimenkirjoitusoikeutetulle.

PÄIVITÄ ASIAKASTIETOSI YRITYSASIAKKAANA

Huomaathan, että tunnistautumisvaiheessa tarvitaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Tunnistautuminen onnistuu suomalaisten pankkitunnusten lisäksi myös Ruotsin,Tanskan, Norjan, Viron, Latvian sekä Liettuan tunnuksilla.

Pyynnöt asiakastietojen päivittämisestä lähetämme sähköpostiosoitteesta asiakkaantunteminen@neste.com.

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen – miksi kysymme sinulta näitä tietoja?

Asiakkaan tuntemisvelvoite perustuu lainsäädäntöön. Tavoitteena on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen, talousrikollisuuden ja väärinkäytösten estäminen.

Kysymme asiakastietojanne sekä asiakassuhdetta perustettaessa että säännöllisesti asiakassuhteen aikana, keskimäärin noin kolmen vuoden välein. Lähetämme sähköpostitse pyyntöjä asiakastietojen päivittämiseen liittyen, mikäli asiakastiedot vaativat päivittämistä. Ajan tasalla olevat asiakastiedot ovat edellytys olemassa olevalle asiakassuhteelle. Kun tunnemme asiakkaamme, pystymme esimerkiksi paremmin suojelemaan asiakasta alati yleistyviltä huijausyrityksiltä.

Asiakkaan tunnistamistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä muihin laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellytettyihin tarkoituksiin. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää sen selvittämiseen, onko asiakas kansainvälisten pakotteiden kohteena.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti.