Rajapintapalvelut

Moderni tapa asioida Nesteen kanssa

Nesteen kanssa voit asioida nyt myös käyttämällä rajapintapalveluitamme. Rajapinnat mahdollistavat asioinnin suoraan Nesteen taustajärjestelmien kanssa, mikä vapauttaa aikaa manuaalisesta työstä.

Nesteen Rajapintapalveluiden avulla voit hyödyntää ostotapahtuma -tietoja tehokkaasti raportoinnissasi tai hallita suurta määrää maksuvälineitä joustavasti ja tehokkaasti. Ostettujen tuotteiden elinkaaren aikaiset päästötiedot sisältyvät raportointirajapinnan kautta kulkevaan tietoon, jolloin saat myös tiedon kasvihuonepäästöistä. Kaikki Rajapintapalvelumme on toteutettu REST API:na, jossa vastaus palautuu JSON -muodossa.

Rajapintakokonaisuudet maksuvälineiden hallinnassa ja raportoinnissa

Raportointi 

Hyödynnä ostotapahtuma -tietoja tehokkaasti raportoinnissasi.

Raportointi -rajapinnan avulla pääset tehokkaasti käsiksi ostotapahtumista kertyvään tietoon ja voit tehokkaasti hyödyntää sitä omassa raportoinnissasi. 

Rajapinnan avulla saat tietoja niin Nesteen maksuvälineillä tehdyistä ostoista asemaverkostossa kuin suoratoimitustilauksista.

Maksuvälineiden hallinta

Hallitse suurta määrää maksuvälineitä joustavasti ja tehokkaasti.

Maksuvälineiden hallintarajapinnan avulla voit luoda uusia maksuvälineitä päivittää olemassa olevien maksuvälineiden tietoja sekä muuttaa maksuvälineiden tilaa. 

Rajapinnan avulla hallitset niin mobiili- kuin muovikortteja.

Kasvihuonekaasupäästöt raportointirajapinnassa

Ostettujen tuotteiden elinkaaren aikaiset päästötiedot sisältyvät raportointirajapinnan kautta kulkevaan tietoon.

Raportointtirajapinnan avulla voit analysoida Nesteeltä ostettujen tuotteiden kasvihuonekaasupästöjä. Rajapintaratkaisu mahdollistaa näiden tietojen saumattoman integraation raportointi- ja taustajärjestelmiisi.

*Päästötiedot ovat tällä hetkellä saatavilla vain Neste MY Uusiutuvalle Dieselille ja Neste MY Uusiutuvalle Polttoöljylle sekä fossiilisille polttoaineille.