Tule asiakkaaksi

Ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin

Uudistuneet vastuulliset ratkaisumme luovat kokonaisratkaisun yrityksesi haasteisiin ja tarpeisiin. Olipa kyseessä esimerkiksi tieliikenteen tai työmaiden päästöjen vähentäminen tai perinteisemmät tarpeet, kuten maa- ja metsätalouskoneiden ylläpito, lämmitys tai teollisuuskäyttö, me autamme. Jatkuvasti kehittyvät tuote- ja palvelukokonaisuudet mahdollistavat ajankohtaisiin tarpeisiin reagoimisen tai tulevaisuuden muutoksiin varautumisen.

Uusiutuvat polttoaineet, sähkölataus ja päästöjen raportointi mahdollistavat siirtymisen kohti vähäpäästöistä ja kestävää tulevaisuutta. Haluamme tukea liiketoimintaasi siirtymässä ja mahdollistaa kilpailuedun luomisen vastuullisuudessa, joka on raportoitavissa luotettavasti kaikille sidosryhmille. Muutos - se tehdään yhdessä.

Tule asiakkaaksi

Nesteen laajan tuote- ja palveluvalikoiman avulla voimme luoda asiakkaan tarpeet huomioivia, toimialakohtaisia sekä tulevaisuuden katsovia ratkaisuja. Halutessasi voit myös ottaa käyttöösi Nesteen maksuvälineet, kuten Neste-äpin tai tehdä kertatilauksen.

Digikanavat helpottamassa yrityksesi arkea

Saat käyttöösi helppokäyttöiset digitaaliset kanavat ja helpon asioinnin. Oma Neste-palvelussa teet tilaukset näppärästi suoraan tien päältä ja hallitset palvelussa maksuvälineitä ja saat tarvitsemasi raportit.

Tutustu Oma Neste -palveluun

Nykyaikaiset, digitaaliset maksuvälineet tuo helppoutta ja turvallisuutta

Nesteen maksuvälineet tuovat etuja ja hyötyjä sekä takaavat turvallisen maksamisen. Olemme luotettava ja vastuullinen kumppani kaikenkokoisille yrityksille, ja meiltä löytyy aina ratkaisut vastaten muuttuviin tarpeisiisi.

Kätevin, helpoin ja turvallisin maksuväline on Neste-äppi. Neste-äppin avulla voit turvata polttoaineostot rajaamalla sallitut tuotteet kullekin käyttäjälle ja tehostaa korttien hallintaa reaaliajassa Oma Neste -palvelun kautta. Maksutapa on aina kuljettajan mukana ja tankkausten aloittaminen tapahtuu nopeasti suoraan ajoneuvon sisältä. Mikä parasta - et tarvitse mobiilimaksun aktivointiin muovikorttia lainkaan!

Tutustu Nesteen maksuvälineisiin

 

Lue tarkemmin tuotteista ja palveluista

Nesteen valikoimasta löytyy monipuolisesti erilaisia tuotteita, kuten perinteiset polttoaineet sekä voiteluaineet. Tuotteiden rinnalle olemme kehittäneet palvelutarjooman, jonka avulla saat tuotteistasi ja kalustostasi parhaimman hyödyn irti.

Vastuullinen kumppanuus

Kaikella, mitä teemme on yksi tarkoitus: haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Neste on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana paikallisesta öljynjalostajasta globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa Ilmastokriisin hillitseminen edellyttää erilaisia ratkaisuja, innovaatioita ja yhteistyötä. 

Tavoitteenamme on vähentää yhdessä asiakkaidemme kanssa kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen avulla vuosittain vähintään 20 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Toisena ilmastotavoitteenamme tavoittelemme hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2035 mennessä.

Nesteen uusiutuvat tuotteet mahdollistivat asiakkaille 10,2 miljoonaa tonnia pienemmät ilmastopäästöt globaalisti vuonna 2021. (Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Tutustu kumppanuuteen

 

Esimerkkejä ratkaisuistamme

Vähäpäästöisempää ja sujuvampaa tieliikennettä

 

Tarve

Asiakkaan ensisijaisena tarpeena oli tehdä omasta logistiikasta vähäpäästöisempää, jotta voi tukea asiakkaidensa ilmastotavoitteiden toteutumista tarjouskilpaluiden yhteydessä. Tarvekartoituksen yhteydessä selvisi, että tarve on valtakunnallinen ja käytössä on laajasti useita autoja erilaisilla käyttövoimilla, jolloin laaja asemaverkostomme sekä erilaiset palvelumme kykenee täyttämään tarpeita optimaalisesti. Autojen tankkaamiseen liittyvä prosessi oli aiemmin koettu haastavana ajopäiväkirjoineen sekä tankkauskortteineen, joten asiakkaamme haki myös nykyaikaisempaa ratkaisua tankkaamiseen ja maksamiseen. Myös sähkökaluston latausta ja käyttöä haluttiin tehostaa poistamalla latauksesta aiheutuvia pullonkauloja.

Ratkaisu

Ratkaisuna Neste tarjosi asiakkaan käyttöön Neste MY Uusiutuvan Dieselin, jonka avulla liikenteen hiilijalanjälki pieneni jopa 90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. Sähköiselle kalustolle rakennettiin varikolle Neste Lataus -asema, jonka avulla sähkökaluston lataaminen kyettiin ajoittamaan väleihin, jolloin kalusto ei ollut käytössä. Tankkaamisen helpottamiseksi asiakas otti käyttöön Neste-äpin, jolloin jokaisella kuljettajalla on maksuväline aina mukana taskussaan. Oma Nesteen kautta aktiivisille kuljettajille oli aktivoitavissa Neste-äppi tunnukset, tankkaukset pystyi rajaamaan uusiutuvaan ja fyysisiä kortteja ei enää tarvittu. Myös sähköautojen latauspisteen käyttö onnistuu kätevästi Neste-äpin avulla, jolloin jokainen kuljettaja pystyi huolehtimaan riittävästi polttoaineen tai akun keston määrästä. Oma Nesteessä olevan Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun avulla asiakas kykenii paremmin seuraamaan ja raportoimaan polttoaineostoja sekä tarkastelemaan Neste MY Uusiutuvan Dieselin käyttöastetta. Palvelun avulla asiakas kykeni havainnollistamaan yrityksen polttoainekulutuksen sekä uusiutuvilla polttoaineilla ja Neste Latauksella saavutetut päästövähenemät ajantasaisesti niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille todistaen kehittyneen toimintansa ilmastovaikutukset.

 

Tehot irti työkoneista - kestävästi ja puhtaasti

 

Tarve

Jatkuvasti kasvavat vaatimukset erilaisten päästöjen vähentämisestä ajoi asiakasyrityksen tilanteeseen, jossa oli pohdittava uudenlaisia ratkaisuja työkoneiden kestävämpään käyttöön. Mittavat kalustoinvestoinnit eivät olleet mahdollisia, joten olemassa olevan kaluston suorituskykyä tuli parantaa - ympäristö huomioiden.

Ratkaisu

Ratkaisuna Neste tarjosi asiakkaan käyttöön Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn, jonka avulla päästöjen vähentäminen onnistuu niin hiilijalanjäljen kokonaisvaltainen pienentäminen kuin myös ikääntyvän kaluston lähipäästöjen vähentäminen. Kalustolle sopivat voiteluaineet mahdollistavat pidemmän käyttöiän ja oikein käytettynä myös auttaa moottoria käymään puhtaammin. Asiakkaan kalustokanta käytiin huolellisesti läpi voiteluaineiden LabLine -analyysipalvelun avulla, jonka avulla kyettiin myös tunnistamaan huoltotarpeet ennakoivasti sekä maksimoimaan öljynvaihtovälit.

Lisäpalveluna asiakas otti käyttöönsä Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun, jonka avulla Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn käytöstä syntyvät päästövähenemät on mahdollista raportoida asiakkaille sekä sisäisille sidosryhmille todentaen kestävämmän ja puhtaamman toiminnan.

Suoratoimitusten rinnalla Neste tarjoaa myös Oma Asema -palvelun, jolloin polttoaine on aina saatavilla yrityksesi pihalla olevassa säiliössä. Tyypillisiä Oma Asema -asiakkaita ovat esim raskaan kaluston varikot, jakelukeskukset, tai varavoimakohteet, mutta Oma Asema sopii myös muille kohteille. Oma Asema säiliöiden polttoainemäärää etävalvotaan ja täyttö suoritetaan puolestasi automaattisesti. Tankkaat omasta säiliöstä, jonka Neste täyttää puolestasi. Palvelulla kasvatat siis kannattavuuttasi ja kalustosi on aina valmiina lähtöön!