Neste Marine™ 0.1

0.1-polttoaineet mahdollistavat puhtaammat moottorit ja pidemmät huoltovälit. Neste Marine™ 0.1 -tuoteryhmässä on vähärikkisiä laivapolttoaineita (Neste MGO DMA ja Neste MDO DMB), joiden rikkipitoisuus on alle 0.1 %.

Neste marine 0.1

Tuotteet

Neste MGO DMA 

 • Perustuu ISO 8217:2017 -standardiin
 • Viskositeetti, 40°C: 2–11 mm2/s 
 • Samepiste: -3°C/0°C (Talvi/kesä) 
 • FAME-vapaa tuote

Neste MDO DMB 

 • Perustuu ISO 8217:2012 -standardiin
 • Viskositeetti, 40°C: 4–11 mm2/s 
 • Jähmepiste: 6°C/10°C (Talvi/Kesä) 
 • Varastointilämpötila +20°C 
 • FAME-vapaa tuote

Palvelut

Neste tarjoaa valikoiman tukipalveluita, jotka auttavat turvaamaan tulevat toimituksesi ja raportoimaan päästöistä. Turvalliset toimitukset tapahtuvat maanteitse. Neste Marine™ -polttoainetta on saatavana myös suoraan putkesta toimitettuna Porvoossa, ja myös vientilasteja on saatavilla.

Toimitus maanteitse

 • 600 m3 / 50 m3/ lasti = 12 rekkalastia
 • Pumppausnopeus max 300 m3/h
 • Tavallinen aluksen tankkausaika: 4 tuntia

Miten voit auttaa suojelemaan maailman valtameriä?

Valtameret ovat elintärkeitä maailmantalouden kannalta, kun yli 90 % kaupasta kulkee merireittejä pitkin. Saasteet ja ilmastonmuutos vaikuttavat tulevina vuosina yhä enemmän maailman merialueisiin, joten on välttämätöntä, että kaupallisen merenkulun toiminnot sopivat yhteen hyvinvoivien valtamerten säilyttämisen kanssa. Siirtyminen korkealaatuisiin vähärikkisiin laivapolttoaineisiin auttaa merkittävästi merien suojelussa.