Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine

Lennä vastuullisemmin

Lentoliikenteen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 2–3 %. Lentomatkustamisen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana, joten myös lentämisen päästöt kasvavat nopeasti. Monet ratkaisut, kuten sähköistetty lentoliikenne, ovat vielä kehitysvaiheessa, mutta ala tarvitsee ratkaisuja lentämisen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Tässä ja nyt.

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti tuotetuista, 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta ja eläinrasvajätteestä. Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen käytön avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää jopa 80 %* polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine tarjoaa välittömän ratkaisun lentämisen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja auttaa siten ilmailualaa saavuttamaan kunnianhimoiset päästövähennystavoitteensa.

*) Puhtaassa muodossa (sekoittamattomana) käytettynä. Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA).

Yhteistyö on välttämätöntä vastuullisen lentoliikenteen saavuttamiseksi

Jotta voimme saavuttaa kunnianhimoiset ilmailun päästötavoitteet, tarvitaan yhteistyötä ja kumppanuuksia uusiutuvan lentokoneen polttoaineen vapaaehtoisen kysynnän lisäämiseksi. Haluamme kehittää yhdessä lentoyhtiöiden, loppuasiakkaiden sekä alan toimijoiden kanssa kestäviä liiketoimintamalleja, joilla uusiutuvan polttoaineen osuutta lentoliikenteessä voidaan kasvattaa yhteistyössä.