Liuottimet

Puhtaat hiilivetyliuottimet teollisuuden tarpeisiin 

Neste myy puhtaita, vähäaromaattisia ja aromaattivapaita hiilivetyliuottimia teollisuuden tarpeisiin. Tyypillisiä liuottimien käyttötarkoituksia ovat maalien ja liimojen tuotanto, puhdistus-, rasvanpoisto- ja uuttamisprosessit sekä kumiteollisuus. Liuottimet luokitellaan tislausalueen ja aromaattipitoisuuden mukaan.

Valitse oikea liuotin ymmärtämällä eri ominaisuuksia

Liuottimissa on useita eri ominaisuuksia, jotka vaikuttavat tuotteen käytettävyyteen ja käyttötarkoitukseen. Turvallisuuden kannalta kolme tärkeintä ominaisuutta on kuitenkin itsesyttymislämpötila, leimahduspiste ja höyrynpaine. Ominaisuudet liittyvät liuottimien palamisominaisuuksiin ja paloherkkyyteen.  Nämä ominaisuudet ovat tärkeä yhdistää käyttöympäristön ja -tarkoituksen kanssa.

TUTUSTU LIUOTTIMIIN