Vastuullisuus
16.01.2021

Neste tukee globaalia raaka-aineiden hankinnan ja esikäsittelykapasiteetin vahvistamista

Vuonna 2020 saimme päätökseen merkittäviä, uusiutuvien raaka-aineiden ja esikäsittelyn kapasiteettia tukevia yritysostoja.

Toukokuussa 2020 Neste osti 100 % Mahoney Environmentalin (Mahoney) ja sen tytäryhtiöt kokonaan. Mahoney on yhdysvaltalainen johtava käytetyn paistorasvan keräys- ja kierrätysyhtiö. Mahoney Environmental on Nesteelle tärkeä kumppani tämän tavoitteen saavuttamisessa, sillä yhtiöllä on käytettävissään merkittäviä määriä käytettyä paistorasvaa ja kasvupotentiaalia koko Pohjois-Amerikassa. Kaupan avulla Neste voi parantaa kilpailukykyään maailman jäte- ja tähderaaka-ainemarkkinoilla.

Mahoney-yrityskaupan jälkeen seurasi toinen merkittävä hankinta Rotterdamissa, kun Neste osti Count Terminal Rotterdam B.V:n ja sitä tukevat yritykset kokonaan. Count Terminal Rotterdam kuuluu Peter Goedvolkin First Dutch -sijoitusyhtiön omistamaan alankomaalaiseen Count Companies BV -konserniin. Rotterdamin satama-alueella sijaitsevassa Count Terminal Rotterdamissa säilytetään, jalostetaan ja sekoitetaan uusiutuvia jäte- ja tähdepohjaisia raaka-aineita. Count Terminal Rotterdam on ensimmäinen Nesteen omistama terminaali, jonne kootaan uusiutuvia raaka-aineita. Sen avulla Neste pystyy kehittämään raaka-ainelogistiikkaansa tulevaisuuden tarpeisiin. Count Terminal Rotterdam ja Neste Demeter ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä alueella. 

Molemmat näistä yritysostoista tukevat Nesteen pyrkimyksiä rakentaa maailmanlaajuinen uusiutuvien jätteiden ja tähteiden raaka-ainealusta, joka pystyy pysymään mukana uusiutuvien tuotteiden globaalissa kasvavassa kysynnässä. Kaupat parantavat myös Nesteen kilpailukykyä uusiutuvien jätteiden ja tähteiden maailmanlaajuisilla raaka-ainemarkkinoilla.

Viimeisimmäksi, lokakuussa 2020 Neste sopi ostavansa Alankomaissa Rotterdamissa toimivan Bunge Loders Croklaan -yhtiön jalostamon raaka-aineiden esikäsittelykapasiteetin lisäämiseksi uusiutuvien tuotteiden tuotannossa. Jalostamon hankinta tukee Nesteen globaalia kasvustrategiaa uusiutuvissa tuotteissa. Yritysosto nopeuttaa uusiutuvan raaka-aineen esikäsittelykapasiteetin kasvattamista, mikä on tärkeä ajuri jäte- ja tähderaaka-aineiden määrän sekä raaka-ainejoustavuuden lisäämiselle. 

Lue lisää yritysostoista:
Mahoney Environmental
Count Terminal Rotterdam

Bunge Loders Croklaan