Kumppanuudet
7.06.2023

Finavian Lapin lentoasemat kohti nettonollapäästöjä oman toiminnan osalta – yhtenä tärkeänä ratkaisuna Neste MY Uusiutuva Polttoöljy

Lentoasemayhtiö Finavian tavoitteena on vähentää kaikkien lentoasemiensa hiilipäästöt nettonollatasolle vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuoden 2023 alussa Finavia otti Lapin lentoasemillaan käyttöön Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn hyödyntäen sitä polttoaineena työkoneissa ja varavoimageneraattoreissa sekä varapolttoaineena lämpöenergian tuotannossa. Ratkaisulla on merkittävä rooli Ivalon, Kittilän, Rovaniemen ja Kuusamon lentoasemien energiankäytöstä  syntyville hiilidioksidipäästöille, jotka pienenevät uusiutuvan polttoöljyn käyttöönoton myötä yli 80 prosenttia.
 

Finavian lentoasemat ovat olleet hiilineutraaleja vuodesta 2019 lähtien, ja tänä vuonna saavutamme Lapin asemilla nettonollapäästöt. Se tarkoittaa, että olemme saaneet pienennettyä oman toiminnan hiilidioksidipäästöt minimiin ja voimme osoittaa toimet, joilla jäljelle jääneet vähäiset päästöt on saatu poistettua ilmakehästä, kertoo Finavian kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen.

Työkoneiden osuus kaikesta polttoaineiden käytöstä lentoasemilla on 80 prosenttia. Tällaisia ovat esimerkiksi suuritehoiset harjapuhaltimet, joita käytetään kiitoteiden puhdistamiseen lumesta. Ne edustavat työkonesegmenttiä, jonka sähköistäminen on suuren tehontarpeen vuoksi hyvin vaikeaa. Siksi uusiutuva polttoöljy on korvaamaton apu päästöjen vähentämisen talkoissa.

Neste MY Uusiutuva PolttoöljyTM on valmistettu Suomen markkinalle 100 %:sesti jätteistä ja tähteistä. Tuotteen elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat keskimäärin 90 % * pienemmät kuin fossiilisella polttoöljyllä.

“Meille oli erittäin tärkeää, että Neste toi markkinoille Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn, jonka saamme lentoasemillemme säiliötoimituksina perille. Toistaiseksi meillä ei ole muuta keinoa vähentää raskaiden työkoneiden päästöjä”, Mikko Viinikainen sanoo.

Tavoitteena nettonollataso kaikilla Finavian lentoasemilla

Finavian vastuullisuusohjelman keskeinen tavoite on vähentää yrityksen oman toiminnan hiilidioksidipäästöt nettonollatasolle kaikilla lentoasemilla vuoden 2025 loppuun mennessä. Lapin lentoasemien lisäksi Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn käyttöä laajennetaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle vuonna 2024 ja lopuille Finavian lentoasemille vuoden 2025 aikana.

Nettonollatasolla jäljelle jäävien päästöjen neutraloimiseksi Finavia osallistuu hankkeisiin, joissa hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi uuden metsän istutukseen tähtäävät projektit, jotka eivät kuulu kaksoislaskennan piiriin.

Nettonollatason saavuttaminen Lapin asemilla on pitkäjänteisen työn tulos, jossa Finavia on hyödyntänyt olemassaolevia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Finavia on käyttänyt jo vuodesta 2018 lähtien lentoasemien ajoneuvoissa Neste MY Uusiutuva DieselTM -polttoainetta ja panostanut esimerkiksi lämpöenergian tuotannossa uusiutuvaan energiaan. Toiminnallaan Finavia haluaa näyttää esimerkkiä muille ilmailualan toimijoille.

"Lentoasemat saavat usein ensimmäisenä kritiikkiä lentoliikenteen ympäristövaikutuksista. Tämän johdosta me olemme olleet eturintamassa koko alalla ja vähentäneet systemaattisesti hiilipäästöjämme. Liityimme jo vuonna 2011 lentoasemien kansainväliseen hiilipäästöjen ACA-hallintaohjelmaan", Mikko Viinikainen kertoo.

Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström on ylpeä Finavian ja Nesteen välisestä pitkäjänteisestä yhteistyöstä vastuullisuudessa, jonka tuloksena Suomen lentoasemat ovat hyvässä vauhdissa kohti nettonollapäästöistä toimintaa.
 

Finavia on ottanut ensimmäisten joukossa uudet ratkaisut käyttöönsä ja näyttänyt globaalisti suuntaa siinä, että lentokentillä on iso rooli ilmastotyössä. Monet lentokentät ovat ottaneet myös mallia Finavian työstä ympäri maailmaa, Pihlström sanoo.

*) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

Kuva: Finavia

Oletko kiinnostunut kumppanuudesta? 

 Vastuulliset ratkaisumme mahdollistavat yritysasiakkaille päästöjen pienentämisen - tässä ja nyt.

Ota yhteyttä