Neste MY Uusiutuva Polttoöljy

Pienennä nopeasti työkoneiden ja lämmityksen hiilijalanjälkeä

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ on ratkaisu, jolla autamme asiakkaitamme vähentämään työkoneiden ja lämmityksen kasvihuonekaasupäästöjä.

“Sadat kuljetusalan yritykset ovat pienentäneet kasvihuonekaasupäästöjään liikenteessä uusiutuvalla dieselillä. Ratkaisumme tukee myös muiden alojen yrityksiä pienentämään omia päästöjään.” — Joni Pihlström, Nesteen Suomen myynnistä vastaava johtaja.

Vastuullisuudessa uskomme vahvasti kumppanuuteen ja yhteistyöhön, jolla on konkreettinen vaikutus pyrkiessämme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Autamme ratkaisuillamme pienentämään hiilijalanjälkeä, todentamaan ja raportoimaan saavutetut päästövähennykset ja kertomaan panostuksestanne sidosryhmillenne vaikuttavalla ja mitattavalla markkinointiviestinnällä.

TUTUSTU KUMPPANUUTEEN

Lainsäädäntö tukee fossiilittomia työkoneita

Vuoden 2021 alussa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite laajeni myös polttoöljyyn. Entistä suurempi osa Suomessa myytävän polttoöljyn valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista korvataan ilmaston kannalta kestävämmillä raaka-aineilla. Velvoitteen tavoitteena on edistää biopolttoöljyn käyttöä fossiilisen kevyen polttoöljyn korvaamiseksi työkoneissa, kiinteästi asennetuissa moottoreissa ja lämmityksessä (lue lisää Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn käytöstä lämmityksessä). Näin osaltaan voidaan täyttää Suomen omia sekä EU:n asettamia ilmastotavoitteita.

Kaikkia ratkaisuja tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta esimerkiksi sähköistäminen on työkoneiden osalta vielä alussa. Siksi 100 %:sti uusiutuva polttoöljy sopii ratkaisuksi ‒ tässä ja nyt. 

Varmista öljylämmityslaitteiston soveltuvuus uusiutuvan polttoöljyn käyttöön

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa erivärisellä liekillä kuin perinteinen polttoöljy. Polttimen soveltuvuus uusiutuvalle polttoöljylle ja mahdolliset tarvittavat muutostyöt on tarkistettava valtuutetulta huoltoliikkeeltä tapauskohtaisesti. Yleensä kyse on melko pienistä muutostöistä, saattaa vaatia liekintunnistimen vaihdon ja polttimen säädön. Muutostöiden jälkeen laitteistossa voidaan käyttää myös perinteistä polttoöljyä.

 *) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.