Ohjeet turvalliseen maksamiseen ja katevaraukseen

Neste edistää maksamisen turvallisuutta

Asiakkaan maksamisen turvallisuus on Nesteelle tärkeää. Sen vuoksi Neste on ensimmäisenä polttoaineen vähittäismyyntiyhtiönä ottamassa laajalti käyttöön EMV-standardiin perustuvia sirukorttiautomaatteja. EMV -sirukorttiautomaatit ovat jo käytössä Neste Express -asemilla sekä muutamilla Neste-asemien maksuautomaateilla.

EMV on kansainvälisten luottokorttiyhtiöiden, MasterCardin ja Visan, kehittämä maksukorttistandardi. EMV-kortit korvaavat magneettijuovalla varustetut luottokortit lähivuosina. Sirumaksulla voidaan tehokkaasti vähentää kadonneiden ja väärennettyjen korttien käyttöä.

Nesteellä on kansainvälinen korttimaksamisen sertifikaatti

Neste on läpäissyt kansainvälisen korttimaksamisen Payment Card Industry Data Security Standard eli PCI DSS -tarkastuksen. PCI DSS -sertifikaatti osoittaa, että Neste noudattaa turvallisen maksamisen periaatteita maksupäätteiden ja -ratkaisujen osalta. Standardin läpäisseet kauppiaat ja heidän palveluntarjoajansa voivat taata, että asiakkaiden korttitietojen käsittely ja säilytys on turvallista.

Tarkastuksen suoritti kyberturvayhtiö Nixu. Standardia hallinnoi kansainvälisten korttijärjestöjen perustama riippumaton toimielin, PCI Security Standards Council. Nixu on suorittanut yli 200 maksuympäristöjen turvallisuustarkastusta ja on ollut akkreditoitu tarkastaja PCI-standardin alusta lähtien, vuodesta 2006.

Veloitus tililtä todellisen kustannuksen mukaan

Koska polttoaineautomaatilla maksetaan ennen tankkausta, kysytään asiakkaalta tankkauksen alkuvaiheessa katevaraussumma. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan tililtä varataan ostoksen arvioitu loppusumma euroina.
Siruautomaatin näyttö ehdottaa valmiita katevaraussummia, joista asiakas voi valita haluamansa summan. Asiakas voi myös valita kohdan ”muu summa” ja näppäillä haluamansa katevarauksen.

Jos haluaa tankin täyteen, kannattaa varaus tehdä aina  riittävän suurella summalla. Tankkauksen päätyttyä järjestelmä oikaisee katevarauksen vastaamaan todellista tankkausta. Asiakkaan tilille ei jää ylimääräistä katevarausta. Jos esimerkiksi tekee 120 euron katevarauksen ja tankkaakin vain 75,60 eurolla, katevarauksesta perutaan 44,40 euroa. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan tililtä veloitetaan vain se summa, jolla hän on tankannut. Tässä esimerkissä se olisi 75,60 euroa.