Vinkit öljylämmittäjälle – Näin tehostat lämmitysjärjestelmääsi ja säästät kustannuksia

Rakennusten lämmittämiseen kuluu jopa neljäsosa Suomessa käytetystä energiasta. Näillä vinkeillä voit tehostaa kodin lämmitysjärjestelmää ja pienentää päästöjä ja kustannuksia.

1. Harkitse kodin lämpötilan laskemista

Tyypillisen omakotitalon ja sen käyttöveden lämmitykseen kuluu vuosittain noin 2 000 litraa öljyä. Kiinteistön lämpötilan laskeminen on helpoimpia ja yksinkertaisimpia keinoja vähentää päästöjä ja kustannuksia.

Lämpötilan laskeminen yhdellä asteella tuo noin viiden prosentin säästön lämmitysenergiassa. Jo parin asteen muutoksella voi siis vähentää kymmenesosan kustannuksista ja päästöistä. Kannattaa myös harkita, riittäisikö autotallissa tai varastotilassa matalamman peruslämmön ylläpitäminen. Lue lisää: Miten pienentää hiilijalanjälkeä?

2. Pidä laitteisto hyvässä kunnossa – voit saada suuria säästöjä

Palaminen on tehokkaampaa puhtaassa ja hyvin huolletussa laitteistossa. Siksi varsinkin öljypolttimen ja -kattilan huolto voi vaikuttaa tuntuvasti lämmityksen hyötysuhteeseen, päästöihin ja kustannuksiin.

Huomioi esimerkiksi nämä huolto- ja puhdistuskohteet:

 • Öljypoltin tulee huoltaa vähintään joka toinen vuosi tai kun öljyä on käytetty 5 000 litraa. Huollossa poltin puhdistetaan, säädetään ja sen toiminta tarkastetaan savukaasuanalyysillä. Samalla kannattaa tarkistuttaa, voiko poltin käyttää uusiutuvaa polttoöljyä. 
 • Öljykattila tulee puhdistaa kerran vuodessa ja vanha kattila vielä useammin. Kattilan voi usein puhdistuttaa myös savuhormin vuosittaisen nuohouksen yhteydessä. Lue lisää: Lämmitysjärjestelmän huolto (Lämmitysenergia Yhdistys, LEY).
 • Öljysäiliö kannattaa aika ajoin puhdistaa ja tarkastaa, ja joillekin öljysäiliölle tarkastukset ovat pakollisia. Lue lisää: Öljysäiliöt (LEY); Vaihda sakaraliittimet turvallisiin täyttöliittimiin.

Lämmitysjärjestelmän huolto- ja asennustyöt ovat usein luvanvaraisia. Käytä työssä asianmukaiset oikeudet saanutta urakoitsijaa (Lämmitysenergia Yhdistyksen urakoitsijahaku).

3. Paranna kiinteistön lämmöneristystä

Kiinteistön lämmöneristyksen parantaminen ja lämpöhäviöiden poistaminen ovat parhaita tapoja vähentää lämmityskuluja ja päästöjä. Lisäeristyksellä ja esimerkiksi ilmavuotojen tukkimisella voi saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Energiaremonttien suunnittelussa kannattaa käyttää apuna alan asiantuntijaa. Lue lisää: Energiatehokas koti (Motiva) ja Remontoi ja huolla (Motiva).

4. Täydennä öljylämmitystä uusiutuvalla lämmityksellä

Öljylämmityksen rinnalla voi käyttää jotain uusiutuvaa lämmitysmuotoa. Muutamien tuhansien eurojen sijoituksella voi vähentää merkittävästi lämmityksen kustannuksia ja päästöjä.

 • Ilmalämpöpumppu kerää lämpöenergiaa ulkoilmasta ja lämmittää sillä kiinteistöä. Tämä on helpoimpia ja edullisimpia tapoja keventää varsinaisen lämmitysjärjestelmän käyttöä.
 • Ilma-vesilämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin ilmalämpöpumppu, mutta lämpö voidaan siirtää kiinteistön patterilämmitykseen.
 • Aurinkolämmityksessä osa kiinteistön lämmitystarpeesta katetaan aurinkokeräimillä, joista tuleva lämpö siirretään vesikiertoiseen patterilämmitykseen.
 • Varaava takka tai muu tulisija antaa mahdollisuuden lämmittää kiinteistöä puulla tai pelleteillä.
 • Jos kiinteistön energiajärjestelmä vaihdetaan, on tärkeää tehdä se turvallisesti ja oikein. Jos esimerkiksi luovutaan öljylämmityksestä, tulee myös öljyn syöttöputki poistaa.
 • Lue lisää: Hybridi- tai tukilämmityksellä pienempi öljynkulutus ja uusiutuvalla lämmitysöljyllä päästövähennyksiä (Motiva).

5. Neste MY Uusiutuva Polttoöljy – Vähennä helposti lämmityksen hiilijalanjälkeä keskimäärin 90 %

 • Nopea keino vähentää lämmityksen hiilijalanjälkeä. Neste MY Uusiutuva Polttoöljy valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista. Sillä voi helposti vähentää keskimäärin 90 prosenttia lämmityksen kasvihuonekaasupäästöistä*. Voit myös halutessasi sekoittaa fossiilista ja uusiutuvaa polttoöljyä.
 • Selvitä huollon yhteydessä valmius siirtyä uusiutuvaan lämmitysöljyyn. Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa puhtaammin kuin fossiilinen polttoöljy, mikä vähentää lämmityslaitteiston nokeentumista ja lähipäästöjä. Erivärisen liekin vuoksi öljypolttimen liekintunnistin on mahdollisesti vaihdettava. Laitteiston soveltuvuus uusiutuvalle lämmitysöljylle kannattaa tarkastaa huollon yhteydessä.
 • Neste MY Uusiutuvaa Polttoöljyä on saatavilla kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja pyydä tarjous.

Myös Nesteen fossiilisen lämmitysöljyn tuotekehityksessä painotetaan hyvää palamista ja ympäristökuormituksen vähentämistä.

6. Huomioi myös muita keinoja vähentää lämmityskuluja

Vettä säästävät hanat vähentävät lämmitystarvetta. Suuri osa kodin energiasta kuluu veden lämmittämiseen. Moderneilla vettä säästävillä hanoilla voi siksi vähentää myös kodin energiankulutusta.

Huomioi lämmitysjärjestelmän putkien eristys. Jos lämmitysjärjestelmän putkia ei ole eristetty, ne hukkaavat lämpöä esimerkiksi kattilahuoneeseen ja muihin tiloihin. Lämmitysverkoston putket kannattaa eristää varsinkin kylmissä tiloissa.

 

*Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen polttoaineeseen. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.
 

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy on nopea keino pienentää päästöjä keskimäärin 90 %