Neste MY Hiilijalanjälki - seuraa päästövaikutuksia

Miten laskea yrityksen ajoneuvojen ja työkoneiden polttoainekulutusta ja kasvihuonepäästöjä helposti milloin vain?

Tue yrityksesi ilmastotavoitteiden saavuttamista Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun avulla. Aseta tavoite uusiutuvien polttoaineiden käytölle omissa ajoneuvoissa ja työkoneissa ja seuraa tavoitteen toteutumista. Digitaalinen palvelu laskee ja visualisoi selkeästi polttoaineiden kulutuksen, kasvihuonekaasupäästöt ja saavutetut päästövähennykset Nesteen uusiutuvien polttoaineiden ja tulevaisuudessa myös Neste Lataus palvelun osalta. Näin viestit vaikutukset helposti ja luotettavasti. Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu on saatavilla Nesteen yritysasiakkaille osana Oma Neste -palvelua.

“Palvelu tukee meitä yrityksen hiilijalanjäljen raportoinnissa ja viestinnässä. Käyttö on helppoa ja säästämme aikaa ja manuaalista työtä päästöjen laskennassa.”
Piia Tanskanen, Kestävän kehityksen asiantuntija, UFF

Useimmin kysytyt kysymykset

Mikä on Neste MY Hiilijalanjälki?

Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu on Nesteen sopimusasiakkaille suunnattu maksullinen lisäpalvelu Oma Nesteessä. Palvelu on suunnattu Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä ja Neste MY Uusiutuvaa polttoöljyä työkonekäytössä käyttäville asiakkaille ja sen avulla yrityskäyttäjä voi seurata yrityksen liikennepolttoaineiden ja sähkön kulutusta sekä päästövaikutuksia.

Palvelun avulla havainnollistat yrityksesi liikenne- ja työkonekaluston polttoaineiden kulutukset sekä ajoneuvojen sähkönkulutukset. Palvelun avulla havainnollistat myös kasvihuonekaasupäästöt sekä Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä ja Neste MY Uusiutuvalla Polttoöljyllä työkonekäytössä saavutetut päästövähenemät halutulta ajanjaksolta.

Miten voin irtisanoa palvelun?

Sinun tulee irtisanoa palvelu vähintään 14 vuorokautta ennen seuraavan laskutusjakson alkua. Palvelu laskutetaan kolmen kuukauden laskutusjaksoissa. Irtisanomisen voit tehdä täyttämällä lomakkeen tästä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Mitä tietoja Neste MY Hiilijalanjälki käyttää?

Palvelun raportoimat tiedot perustuvat Nesteen yritysmaksukorteilla tai Nesteen mobiiliapilla veloitettuihin yrityksen liikennepolttoainetta koskeviin ostoihin Nesteen tankkausasemaverkostosta Manner-Suomessa tai sopimuksen mukaisiin suoratoimituksiin yrityksen käyttöpaikkoihin Manner-Suomessa. Liikennepolttoaineiksi katsotaan diesel, bensiini ja uusiutuva diesel tuotteet.

Liikennepolttoaineiden kulutuksen arvot ilmoitettu litroina (l) ja kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e). Hiilidioksidiekvivalentti pitää sisällään hiilen lisäksi myös muut kasvihuonekaasupäästöt ja laskennassa nämä on muutettu vastaamaan hiilen tuottamia päästöjä.

Mihin polttoaineiden päästölaskenta palvelussa perustuu?

Asiakkaalle toimitettu Neste MY Uusiutuva Diesel perustuu Euroopan unionin uusiutuvan energian direktiivien 2009/28/EC ja (EU)2018/2001 vaatimuksiin. Kasvihuonekaasupäästöjen CO2eq/MJ -arvot ja vähenemät on laskettu Direktiivien 2009/28/EC, (EU)2018/2001 ja FQD 2009/30 metodologialla. Vuoden 2019-2021 välillä kasvihuonekaasupäästöjen vertailu perustuu Direktiiviin 2009/28/EC fossiilisten liikennepolttoaineiden vertailuarvoon 83,8 g CO2eq/MJ. Vuodesta 2022 kasvihuonekaasupäästöjen vertailu perustuu Direktiiviin (EU)2018/2001 fossiilisten liikennepolttoaineiden vertailuarvoon 94 g CO2eq/MJ. CO2eq/MJ sisältää raaka-aineiden toimituksen, mahdollisen esikäsittelyn, biopolttoaineen valmistuksen, tuotteen toimituksen asiakkaalle sekä jakelun. Energiasisältö polttoaineille määritetty direktiivissä (EU)2018/2001.

Nesteen laskentametodit on todennettu sertifioijan SGS toimesta osana ISCC sertifikaattiprosessia. Suomessa myytävä Neste MY Uusiutuva Diesel on valmistettu 100 % jätteistä ja tähteistä. Toimintaketjun mallina käytetään massabalanssia. Suomessa myytävä Neste MY Uusiutuva Diesel raportoidaan osana Neste Oyj:n jakeluvelvoitetta Suomessa.

Saavatko myös muut yrityksessäni oikeuden käyttää Neste MY Hiilijalanjälki -palvelua?

Kyllä, palvelun tilaus on aina yrityskohtainen ja lisäämme käyttöoikeudet kaikille henkilöille yrityksessä, joilla on Oma Neste tunnukset. Mikäli henkilölle ei ole Oma Neste tunnuksia, yrityksen pääkäyttäjä voi lisätä tunnukset tai ota yhteyttä meihin yhteydenottolomakkeen kautta.