Olet täällä

Pienennä nopeasti työkoneiden ja lämmityksen hiilijalanjälkeä

Suomi asettaa ensimmäistä kertaa päästövähennystavoitteet työkoneille: tavoitteena leikata jopa viidesosa kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä. Auttaaksemme asiakkaitamme pienentämään työkoneiden ja lämmityksen hiilijalanjälkeä, lanseerasimme Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn.

“Useampi sata kuljetusalan yritystä pienentää hiilijalanjälkeään liikenteessä uusiutuvalla dieselillä. Haluamme tukea myös muilla aloilla toimivia yrityksiä pienentämään omia päästöjään tarjoamalla nopean ratkaisun.” — Joni Pihlström, Suomen myynnistä vastaava johtaja

Pienennä hiilijalanjälkeäsi Neste MY Uusiutuvalla Polttoöljyllä:

  • Jopa 90 %* pienempi hiilijalanjälki — koko elinkaaren ajalta

  • Valmistettu 100 % jätteistä ja tähteistä

  • Pienemmät lähipäästöt vanhemmissa työkoneissa 

  • Ei vaadi investointeja — soveltuu sellaisenaan olemassa olevaan työkonekalustoon ja lämmityskäyttöön (voi vaatia lämmityskäytössä polttimen liekintunnistimen vaihdon)

  • Moottoria puhtaana pitävä lisäaineistus sekä pienemmät ylläpitokustannukset

Saatavilla koko Suomessa suoratoimituksina.

Tutustu liikenteen kumppanuuksiin

Lainsäädäntö tukee fossiilittomia työkoneita

Vuoden 2021 alussa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite laajenee myös polttoöljyyn. Näin entistä suurempi osuus Suomessa myytävän polttoaineen, ja jatkossa myös polttoöljyn, valmistuksessa korvataan fossiiliset raaka-aineet ilmaston kannalta kestävämmillä raaka-aineilla. Velvoitteen tavoitteena on edistää biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn korvaamiseksi työkoneissa, kiinteästi asennetuissa moottoreissa ja lämmityksessä. Näin osaltaan voidaan täyttää Suomen omia sekä EU:n asettamia ilmastotavoitteita.

Kaikkia ratkaisuja tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta esimerkiksi sähköistäminen on työkoneiden osalta vielä alussa. Siksi 100 %:sti uusiutuva polttoöljy sopii ratkaisuksi ‒ tässä ja nyt. 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.