Teollisuuden voiteluaineet

Suomessa kehitetyt voiteluaineet pitävät pyörät pyörimässä pitkään

Huippulaatuinen teollisuusöljy on investointi tuottavuuteen. Nesteen teollisuusöljyihin valitaan parhaat mineraaliöljyt ja synteettiset perusöljyt sekä johtavien lisäainevalmistajien lisäaineet. Näin saavutetaan paras voitelevuus, korroosionesto ja käyttöikä. Teollisuusvoiteluainevalikoima kattaa kaikki tärkeimmät teollisuuden voitelukohteet. Valikoima sisältää niin teollisuusöljyt, prosessiöljyt, muuntajaöljyt kuin myös EP-vaihteistoöljyt.

Voiteluaineiden kunnon seuranta

Öljyn kunnonvalvonta ja -seuranta ovat ensiarvoisen tärkeitä osana tuotantolaitteiden käynnin varmistusta ja sitä tärkeämpiä mitä kriittisempi valvottava kohde on. Voitelujärjestelmien kuntoa seurataan öljyanalyyseillä joka antaa tietoa järjestelmän kunnosta. Ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi tuotantoseisokkien aikana. Säännöllinen öljyn analysointi ehkäisee hallitsemattomia seisokkeja.

Öljyn puhtaus

Puhtauden merkitystä voiteluainejärjestelmälle ei voi liikaa korostaa. Jo pieni määrä silmälle näkymätöntä likaa voi lamauttaa suurenkin järjestelmän ja aiheuttaa kalliin korjauksen. Lian pääsy esim. kiertovoitelu- tai hydraulijärjestelmään estetään huuhtelemalla se ennen käyttöönottoa uudella suodatetulla hydrauliöljyllä. Järjestelmään kehittyy kuitenkin käynnin aikana likaa vaikka se olisi kuinka hyvin suojattu. Lian poistamiseksi on järjestelmässä käytettävä asianmukaisia suodattimia ja huolehdittava niiden kunnosta.

Säästöjä vaativiin prosesseihin 

Prosessin vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi voiteluöljyn kuntoon ja käyttöikään. Neste LubeService palvelulla öljyn kuntoa seurataan säännöllisesti otettavilla öljynäytteillä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Analyysin tulos antaa kattavan kuvan öljyn sen hetkisestä kunnosta. Nesteen asiantuntijat antavat analyysin pohjalta toimenpidesuosituksia. Mittaamme hydrauli-, voitelu-, lämmönsiirto- tai vaihteistoöljyn kuntoa ja seuraamme, että koneesi toimii normaalisti. Reagoimme poikkeamiin ennen kuin niistä aiheutuu vahinkoa laitteillesi tai prosessillesi. Kehitämme kanssasi prosessiisi sopivia öljyjä ja vähennämme tarpeettomia öljynvaihtoja.

"Uusissa teollisissa laitteissa liikkuvien osien välykset voivat olla hyvinkin pieniä, noin 0,5-20 mikrometriä. Jotta laitteistot säilyvät toimintavarmoina, voiteluaineiden puhtaus korostuu. LubeService Labline -öljyanalyysipalvelulla saadaan tietoa jopa mikrometrin kokoisista partikkeleista voiteluaineissa."
Roy Jåfs, Tuotepäällikkö