Pienkoneiden bensiini ja öljyt – Kiinnitä huomiota niitä valitessasi

Kodeissa ja kesämökeillä on runsaasti bensiinikäyttöisiä pienkoneita ruohonleikkureista moottorisahoihin ja perämoottoreista lumilinkoihin. Polttoaineen valinnalla on suuri vaikutus pienkoneen toimintaan ja myös moottorin toimintakykyä ylläpitävään pienkoneöljyyn kannattaa kiinnittää huomiota. 

Suomessa on käytössä valtavasti moottorikäyttöisiä pienkoneita. Ruohonleikkuri, lumilinko ja  lehtipuhallin ovat monelle omakotiasujalle tuttuja työvälineitä ja pihapiiristä ja mökeiltä löytyvät myös raivaussahat, siimaleikkurit ja veneen perämoottorit. Näihin bensiinikäyttöisiin koneisiin sopii pienmoottoribensiini.

Pienmoottoribensiini on erilainen tuote kuin tavallinen bensiini


Neste PRO™ -pienmoottoribensiini koostuu lähes kokonaan parafiineistä. Siksi monet sen ominaisuudet ovat varsin erilaisia kuin autoissa käytettävällä bensiinillä. Neste Pro - pienmoottoribensiini palaa puhtaammin, ei haise ja säilyy toimintakunnossa selvästi tavallista bensiiniä pidempään.

Syitä valita pienmoottoribensiini

Pienmoottorin bensiinin valinnalla on vaikutusta koneen käyttömukavuuteen. Neste Pro -pienmoottoribensiini on niin sanottu Alkylaattibensiini. Kemiallisen rakenteensa vuoksi sitä haihtuu huomattavasti tavallista bensiiniä vähemmän ja se ei sisällä terveydelle haitallista bentseeniä tai muita aromaattisia yhdisteitä, eikä olefiineja tai etanolia. 
Ja koska Neste Pro -pienmoottoribensiini palaa puhtaammin kuin tavallinen bensiini, pakokaasuja syntyy vähemmän. 

 

Pienmoottoribensiini ei haise ja on miellyttävämpi käyttää

Pienmoottoribensiinin kemiallisesta rakenteesta ja vähäisemmästä haihtuvuudesta seuraa, että se ei juurikaan haise. Tämä tekee käytöstä miellyttävämpää, eikä pienkonebensiini tartuta bensan hajua myöskään vaatteisiin. 

Parempi säilyvyys ja toimintavarmuus

Pienmoottoribensiini säilyy pidempään kuin autobensiini, josta haihtuu säilytyksen aikana kevyempiä jakeita. Tämän vuoksi autobensiiniä käytettäessä pienkoneen moottorissa voi ilmetä käynnistysongelmia ja huoltotarpeita esimerkiksi talvisäilytyksen jälkeen. Neste Pro -pienmoottoribensiinissä ei ole näitä ongelmia – pienkone käynnistyy myös keväällä helposti ja moottori pysyy puhtaampana. Koska pienmoottoribensiini palaa puhtaammin, moottoriin ei synny karstaa, ja palolämpötila pysyy matalampana. Näin moottori toimii paremmin, ja sen käyttöikä pitenee.

 Neste Pro -pienmoottoribensiinissä on myös korroosionsuojan lisäainetta, joka suojaa pienkoneen polttoainejärjestelmää syöpymiseltä.

Pienkonehuolto – huomioi valmistajan asettamat öljyn vaatimukset

Kuten autoissa, myös pienkoneissa  niiden valmistaja asettaa tiettyjä vaatimuksia moottoriöljylle. Öljyä valitessa sinun täytyy huomioida myös pienkoneen moottorityyppi.

  • Kaksitahtimoottorissa moottoriöljy sekoitetaan bensiinin sekaan. Neste valmistaa 2-tahtimoottorien pienmoottoribensiiniä, johon on sekoitettu biohajoavaa öljyä. Kaksitahtimoottoreissa öljyn vaatimukset ovat yleensä hieman joustavampia kuin nelitahtikoneissa. Huomaa kuitenkin, että esimerkiksi perämoottoreille suositellaan Neste PRO 4T pienmoottoribensiiniä ja  Neste Marine 2T -öljyä. Se sopii hyvin vesijäähdytteisiin moottoreihin, joiden käyntilämpötila on ilmajäähdytteisiä moottoreita matalampi. Esimerkiksi moottorikelkkoihin, joilla ajetaan myös kovilla pakkasilla, soveltuu taas paremmin täyssynteettinen Neste Super Racing 2T -öljy. Tarkista aina öljyn sopivuus valmistajan ohjekirjasta.
  • Muista öljynvaihto nelitahtimoottorissa. Nelitahtimoottoreissa – joita on esimerkiksi päältä ajettavissa ruohonleikkureissa – öljy on autojen tapaan erillään polttoaineesta, ja öljy täytyy muistaa vaihtaa. On tärkeää noudattaa valmistajan ohjeita öljynvaihtovälistä ja siitä, millainen moottoriöljy pienkoneeseen käy. Lue lisää: Vinkit – ruohonleikkurin huolto.

Mistä pienkoneen bensiiniä ja öljyjä voi hankkia?