Uusiutuvat ratkaisut
26.01.2024

Miten uusiutuvia polttoaineita valmistetaan?

Miksi tarvitsemme uusiutuvia polttoaineita? Mistä ne on valmistettu? Onko meillä riittävästi uusiutuvia raaka-aineita niiden tuottamiseen?

Jotta ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi, meidän on kaikin tavoin pyrittävä korvaamaan nykyiset, fossiilista alkuperää olevat tuotteet. Emme voi jatkaa fossiilisten luonnonvarojen kuluttamista ja hiilen vapauttamista ilmakehään. Meidän pitäisi käyttää uudelleen ja kierrättää jo olemassa olevia materiaaleja ja käyttää uusiutuvia lähteitä aina, kun tarvitsemme uusia raaka-aineita.

Missä uusiutuvia polttoaineita pitäisi käyttää?

Sähköajoneuvojen myynti kiihtyy, ja vedyn hyödyntäminen on alkamassa. Ajoneuvokanta muuttuu, mutta siirtymä vie aikaa. Suurin osa ajoneuvoista, erityisesti raskaat ajoneuvot, ovat edelleen riippuvaisia polttomoottoreista vuonna 2030 ja sen jälkeen. Siksi tarvitsemme ratkaisun nykyisten ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi nyt ja tulevaisuudessa. 

Uusiutuvia polttoaineita voidaan ottaa käyttöön kaikissa liikennemuodoissa maalla, merellä ja ilmassa. Uusiutuvia polttoaineita voidaan käyttää niin henkilöautoissa, pakettiautoissa, kuorma-autoissa, lentokoneissa ja laivoissa kuin raskaissa työkoneissakin, kuten nostureissa, kaivinkoneissa ja kuormaajissa. Esimerkiksi Neste MY Uusiutuvalla Polttoöljyllä  kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää keskimäärin 90 %* polttoaineen elinkaaren aikana fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna.

Nesteen uusiutuvat polttoaineet soveltuvat nykyisiin ajoneuvoihin, lentokoneisiin ja laivoihin. Siksi ne voidaan ottaa käyttöön nopeasti.

Lähde: Neste. Data: IEA

Mistä uusiutuvat polttoaineet valmistetaan?

Suurin ero uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden välillä on niiden alkuperä. Fossiiliset polttoaineet valmistetaan uusiutumattomista fossiilisista luonnonvaroista, kuten raakaöljystä, ja niiden käyttö vapauttaa hiiltä ilmakehään. Uusiutuvat polttoaineet valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista, kuten jätteistä ja tähteistä tai öljystä, jota saadaan kasveista, joiden yhteyttäminen poistaa hiilidioksidia ilmakehästä.

Neste käyttää useita uusiutuvia raaka-aineita, kuten käytettyä paistorasvaa, eläinrasvajätettä ja kasviöljytuotannon jätteitä ja tähteitä. Yhtiö on keskittynyt jätteisiin ja tähteisiin jo yli vuosikymmenen ajan, ja niiden osuus Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä globaalisti on yli 90 %. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme käyttävämme myös muita raaka-aineita, kuten leviä tai maatalouden kehittyneiden viljelykonseptien myötä saatavia uudenlaisia kasviöljyjä; Neste tutkii hiilidioksidia sitovien levien mahdollisuuksia ja myös  mahdollisuutta käyttää hiilidioksidia raaka-aineena. 

Vastuullisuus ohjaa Nesteen globaalia raaka-aineiden hankintaa. Optimoitu hankinta ja logistiikka takaavat tehokkaan ja jatkuvan raaka-ainevirran jalostamoillemme Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa sekä yhteisyrityksellemme Martinezissa Kaliforniassa. 

Useimmista materiaaleista on poistettava epäpuhtaudet esikäsittelyssä. Esikäsittely määräytyy raaka-aineen perusteella. Esikäsittelyn jälkeen raaka-aineet jalostetaan erilaisiksi uusiutuviksi tuotteiksi Nesteen NEXBTL-teknologian avulla. Ainutlaatuinen NEXBTL-teknologia on vuosien tutkimuksen ja innovoinnin tulos. Esikäsittelyn ja NEXBTL-prosessin yhdistelmä varmistaa, että erilaiset raaka-aineet, jopa heikkolaatuisemmat jätteet ja tähteet, muunnetaan tasaisen korkealaatuisiksi uusiutuviksi tuotteiksi. 

Jalostettavat raaka-aineet voivat vaihdella markkina- ja tuotekohtaisesti saatavuuden, hinnan, markkinoiden ja asiakaskohtaisten vaatimusten ja mieltymysten mukaan. Nesteen laajan raaka-ainevalikoiman ansiosta voimme täyttää nämä vaatimukset joustavasti.

Lähde: Neste

 

Onko meillä riittävästi uusiutuvia raaka-aineita?

Uusien uusiutuvien raaka-aineiden ja prosessien myötä maailmanlaajuinen uusiutuvien polttoaineiden tuotanto voi kasvaa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä ja nousta öljyekvivalenteissa mitattuna yli 1 000 megatonniin. Nykyinen, kaikkien liikennemuotojen maailmanlaajuinen energiankysyntä on 2 668 öljyekvivalenttimegatonnia. Raaka-ainepohjaa laajentamalla uusiutuvat polttoaineet voisivat korvata kaikki fossiiliset lento- ja laivapolttoaineet sekä merkittävän määrän fossiilisia polttoaineita tieliikenteessä vuoteen 2040 mennessä.

Polttoaineen tuotannossa fossiilisia raaka-aineita voidaan korvata monilla uusiutuvilla raaka-aineilla. Innovoimalla voimme hyödyntää näiden raaka-aineiden tulevaisuuden potentiaalin. Sääntelyviranomaiset ovat avainasemassa laajan raaka-ainevalikoiman kelpoisuuden varmistamisessa, jotta näiden uusiutuvien raaka-aineiden päästövähennyspotentiaali voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Neste jatkaa työtä uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden saatavuuden lisäämiseksi ja kehittää samalla teknologioita, joiden avulla nykyistä raaka-ainevalikoimaamme voidaan monipuolistaa entisestään. Tämä auttaa meitä varmistamaan riittävien raaka-ainemäärien saatavuuden kasvavan tuotantokapasiteettimme tueksi.

Neste tuottaa tällä hetkellä vuosittain noin 3,3 miljoonaa tonnia uusiutuvia tuotteita. Nesteen Singaporen jalostamon laajennus ja Martinez Renewables -yhteisyritys Marathon Petroleumin kanssa Kalifornian Martinezissa nostavat Nesteen uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteetin 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2024 alussa.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä Neste tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden siirtyä vastuullisempiin ratkaisuihin jo tänään.

 *) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.