NEXBTL-teknologia

Mitä on NEXBTL?

Neste on maailman suurin uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen tuottaja. Tämän mahdollistaa NEXBTL-teknologiamme, jonka avulla voimme muuntaa laajan valikoiman uusiutuvia rasvoja ja öljyjä huippuluokan polttoaineiksi.

Osaamisellamme vaikeiden raaka-aineiden jalostamisessa on pitkä historia. Aikoinaan insinööriemme oli pakko löytää keinot jalostaa heikkolaatuista raakaöljyä liikennepolttoaineeksi. Tämä tietämys loi pohjan ainutlaatuiselle jalostamoalustallemme, joka kykenee käsittelemään suuren valikoiman erilaisia uusiutuvia rasvoja ja öljyjä.

Uusiutuvan dieselimme laatu on ylivoimainen verrattuna perinteisiin biodieseleihin. Toisin kuin tavallisten biodieselien, Neste MY uusiutuvan dieselin laatu säilyy erinomaisena jopa raaka-aineiden vaihtuessa. NEXBTL-teknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi uusiutuvan bensiinin ja uusiutuvan propaanin valmistamiseen.

NEXBTL-tuotteet

Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä voidaan käyttää fossiilisen dieselin korvaamiseen, sillä molempien tuotteiden kemialliset koostumukset ovat samanlaiset. Polttoainetta voi sekoittaa fossiiliseen dieseliin missä tahansa sekoitussuhteessa tai käyttää sellaisenaan.
 
Kemiallisen koostumuksensa ansiosta Nesteen uusiutuvilla tuotteilla voidaan korvata fossiilisia tuotteita myös muualla kuin liikenteessä. Nesteen uusiutuvia polttoaineita voidaan käyttää myös lentokoneissa lentopolttoaineen sekoituskomponenttina, turbiineissa, generaattoreissa, laivoissa, huvialuksissa sekä työkoneissa kaivoksilla ja rakennustyömailla. Lisäksi Nesteen uusiutuvia hiilivetyjä voidaan käyttää kemianteollisuudessa esimerkiksi uusiutuvien muovien tai uusiutuvien liuottimien valmistuksessa.

NEXBTL-prosessi

Monimuotoisten uusiutuvien lähteiden muuttaminen hiilivedyiksi vaatii useita prosesseja. Heterogeeninen raaka-aine täytyy muuttaa homogeeniseksi tuotteeksi, jonka energiatiheys on sama kuin fossiilisen vastineensa.

6.4 NEXBTL-prosessi selitettynä 

Raaka-aine: Maailmanlaajuinen uusiutuvien raaka-aineiden hankinta on kaikkien NEXBTL-tuotteiden perusta. Luotettava raaka-ainelähteiden verkosto ja optimoitu toimitusketju lähimpään NEXBTL-jalostamoon ovat avainasemassa kaupallisesti toteuttamiskelpoisten tuotteiden valmistamisessa.

Esikäsittely: Uusiutuva raaka-aine sisältää lukuisia, myös haastavia epäpuhtauksia, jotka täytyy poistaa ennen kuin jalostuksessa edetään.

NEXBTL: Toisin kuin fossiiliset raaka-aineet, biologiset rasvat ja öljyt sisältävät myös happea, joka ei ole toivottu ainesosa polttoaineissa. Katalyyttisessä prosessissa happiatomit poistetaan vedyn avulla. Tämä luo puhdasta hiilivetyä, jolla on korkea energiatiheys.

Seuraavaksi hiilivedyt isomeroidaan lopputuotteiden, dieselin, bensiinin tai lentopolttoaineen ominaisuuksien hiomiseksi. Prosessissa hiilivetyjen rakennetta haaroitetaan haluttujen ominaisuuksien luomiseksi.