Journey to Zero
29.08.2023

Pelikirja-opas tukee ympäristönäkökulmien huomioimista Nesteen asemilla Suomessa

Katri Taskinen
Vice President, Neste

Me Nesteellä haluamme luoda elinvoimaisemman maapallon lapsillemme. Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme vähäpäästöisiä ratkaisuja, ja tavoitteenamme on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisuusvisiossamme olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet liittyen ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä toimitusketjuihin ja raaka-aineisiin. Tavoitteenamme on saavuttaa yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa hiilineutraali ja luontopositiivinen arvoketju vuoteen 2040 mennessä. 

Nesteen Suomen asemaverkosto kehittyy osana näitä tavoitteita. Yhteistyössä kumppanimme Ramboll Finlandin kanssa valmisteltu pelikirja-opas auttaa huomioimaan ympäristönäkökulmat entistä paremmin Nesteen Suomessa sijaitsevilla asemilla ja niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Vastuullisuus ohjaa kokonaisvaltaisesti Nesteen asemaverkoston ja sen palveluiden kehittämistä 

Nesteen Suomen asemaverkosto on tuonut kuluttajien ulottuville jo useiden vuosien ajan ratkaisuja, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi vuodesta 2017 asti Suomen markkinalla ollutta Neste MY Uusiutuva DieselTM -polttoainetta käyttämällä voidaan saavuttaa keskimäärin 90 %* pienemmät kasvihuonekaasupäästöt verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. Lisäksi Joutsenmerkittyjä kemikaaleja käyttävässä Easy Wash -autopesuverkostossamme on vedenkierrätysjärjestelmä, ja asemaverkostomme EasyFill-ratkaisulla autoilijat voivat vähentää AdBlue®- ja lasinpesunestenpakkauksista syntyvää muovijätettä. Julkiset, pääteiden varsille sijoittuvat Neste MY Uusiutuva LatausTM -suurteholatausasemat helpottavat puolestaan kevyiden ja keskiraskaiden sähköajoneuvojen lataamista. 

Vuoden 2022 lopussa käynnistimme yhteistyössä Ramboll Finlandin kanssa ympäristötyön kehittämisprojektin, jossa olemme tunnistaneet Neste-asemien koko elinkaaren kattavat ympäristöteemat ja keinot, joilla voimme vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, resurssitehokkuuteen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun asemillamme. Yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa olemme toteuttaneet Neste Kaivokselan asemalla biodiversiteettiä tukevan, nurmialueen niityksi muuntavan pilottihankkeen, josta saatuja oppeja haluamme hyödyntää jatkossakin.

Ympäristötavoitteiden oppaaseemme on kuvattu tavoitteemme ja toimintatapamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi Nesteen asemilla. Opas on jaettu asemaliiketoiminnan keskeisiin elinkaaren vaiheisiin aina liikepaikan valinnasta toiminnan päättymiseen. Elinkaaren eri vaiheiden ympäristötavoitteita ohjaavat kuusi YK:n kestävän kehityksen periaatteista (Sustainable Development Goals), joihin meillä on asemillamme suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa. Tällä hetkellä rakennamme ympäristötavoitteille mittaristoa, jolla seuraamme tavoitteiden toteutumista. Ympäristötavoitteiden oppaan avulla jokaisen työntekijän on helppo tunnistaa ympäristötyön kannalta kulloinkin olennaiset osa-alueet ja vaikutuskeinot. 

Nesteen vastuullisuustyö on saanut vuosien varrella ulkopuolista tunnustusta. Neste on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Nesteläisten arjessa se tarkoittaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka kattavat kaikki toimintomme tuotekehityksestä ratkaisujen ja palveluiden toimittamiseen asiakkaillemme. Näemme vastuullisuuden kokonaisvaltaisesti, toimimme luonnon monimuotoisuutta ja ihmisoikeuksia edistäen ja varmistamalla raaka-ainehankintamme ja toimitusketjujemme vastuullisuuden. Olen ylpeä, että myös Nesteen asemaverkostossa tehtävällä ympäristötyön kehittämisellä vaikutamme vastuulliseen kehitykseen. 

 

Blogin kirjoittaja Katri Taskinen on Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja.
 

 

*) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.