YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Uusiutuvilla ja kiertoratkaisuillamme vaikutamme Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteuttamiseen. Ymmärrämme SDG-tavoitteiden strategisen merkityksen liiketoiminnallemme ja maailmalle ja olemme sitoutuneet auttamaan niiden saavuttamisessa.

Neste on määritellyt yhdeksän ensisijaista SDG:tä tavoitteiksi, joihin panostamme eniten, ja olemme käyttäneet SDG Compassia niiden määrittämiseen. Vuonna 2021 Neste liittyi YK:n Global Compact SDG Ambition Acceleratoriin. Tämä antoi meille mahdollisuuden tarkastella nykyistä suorituskykyämme ja löytää uusia mahdollisuuksia edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Yhdeksän ensisijaista kestävän kehityksen tavoitettamme on esitelty alla:

SDG

Tavoite 7 Tavoite 7 Edullista ja puhdasta energiaa

SDG 8 Tavoite 8 Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

SDG 9 Tavoite 9 Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Tavoite 10 Tavoite 10 Eriarvoisuuden vähentäminen

SDG 11 Tavoite 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

SDG 12 Tavoite 12 Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto

SDG 13 Tavoite 13 Ilmastotekoja

Tavoite 15 Tavoite 15 Maanpäällinen elämä

SDG 17 Tavoite 17 Yhteistyö ja kumppanuus

Tavoitteet on priorisoitu ja valittu olennaisuusanalyysin, vaikutusten arviointitutkimuksen, ulkoisen arvioinnin sekä yhtiön omien asiantuntijoiden tekemän analyysin perusteella. Työstämme yhtiökohtaisia tavoitteita, jotta voimme vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.