YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Uusiutuvilla ja kiertoratkaisuillamme vaikutamme Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteuttamiseen. Ymmärrämme SDG-tavoitteiden strategisen merkityksen liiketoiminnallemme ja maailmalle ja olemme sitoutuneet auttamaan niiden saavuttamisessa.

Neste on määritellyt yhdeksän ensisijaista SDG:tä tavoitteiksi, joihin panostamme eniten, ja olemme käyttäneet SDG Compassia niiden määrittämiseen. Vuonna 2021 Neste liittyi YK:n Global Compact SDG Ambition Acceleratoriin. Tämä antoi meille mahdollisuuden tarkastella nykyistä suorituskykyämme ja löytää uusia mahdollisuuksia edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Yhdeksän ensisijaista kestävän kehityksen tavoitettamme on esitelty alla:

SDG

Tavoitteet on priorisoitu ja valittu olennaisuusanalyysin, vaikutusten arviointitutkimuksen, ulkoisen arvioinnin sekä yhtiön omien asiantuntijoiden tekemän analyysin perusteella. Työstämme yhtiökohtaisia tavoitteita, jotta voimme vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.