Nesteen vastuullisuusvisio

Neste asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille sekä toimitusketjulle ja raaka-aineille. Yhdessä kumppaneidemme kanssa  pyrimme hiilineutraaliin ja luontopositiiviseen arvoketjuun.

Vastuullisuusvisio ja sen keskeiset painopistealueet vievät strategiaamme eteenpäin. Se on ratkaisevan tärkeää erityisesti maailmassa, jossa asiat liittyvät yhä enemmän toisiinsa. Laajennetun vastuullisuusvisiomme julkaisemisen jälkeen vuonna 2021 olemme edistyneet monella rintamalla ja jatkamme sinnikkäästi konkreettisten toimien toteuttamista.

Vastuullisuusvisio

Ilmasto Ilmasto

Haluamme johtaa muutosta kohti hiilineutraalia arvoketjua vuoteen 2040 mennessä.

Olemme sitoutuneita

 • vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme avulla vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä.
 • vähentämään oman toimintamme päästöjä (scope 1 & 2) 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasoon verrattuna, sekä saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä.
 • vähentämään myymiemme tuotteiden käyttövaiheen päästöintensiteettiä* 50 prosentilla 2040 mennessä vuoden 2020 tasoon verrattuna.
 • työskentelemään toimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussamme (scope 3).
   

Luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on tiiviisti sidoksissa ilmastonmuutokseen. Visionamme on vaikuttaa biodiversiteettiin myönteisesti ja saavuttaa luontopositiivinen arvoketju**.

Tavoitteenamme on

 • luoda positiivista vaikutusta (net positive impact, NPI) luonnon monimuotoisuuteen uusissa toiminnoissamme vuodesta 2025 eteenpäin.
 • välttää biodiversiteetin nettohävikkiä (no net loss, NNL) kaikissa käynnissä olevissa toiminnoissamme vuoteen 2035 mennessä.

Ihmisoikeudet Ihmisoikeudet

Neste pyrkii luomaan vuoteen 2030 mennessä tasavertaisen ja osallistavan arvoketjun, jossa kaikki työskentelevät arvokkaasti.

Olemme sitoutuneita

 • maksamaan kaikille työntekijöillemme vähintään elämiseen riittävää palkkaa, edistämään elämiseen riittävän palkan toteutumista Nesteen toimitusketjuissa sekä vaatimaan strategiset urakoitsijat ja toimittajat maksamaan työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa vuoteen 2030 mennessä.
 • edistämään Työnantaja maksaa -periaatetta ja implementoimaan sen korkean riskin alueilla 2030 mennessä varmistaaksemme, että kukaan työntekijä ei joudu maksamaan työskentelystä ja rekrytoinnin kulut maksetaan työnantajan toimesta.
 • työskentelemään yhdessä sidosryhmiemme kanssa kasvattaaksemme lasten mahdollisuuksia koulutukseen vuoteen 2030 mennessä, sekä edistämään lasten oikeuksien toteutumista tukemalla ja osallistumalla aktiivisesti lasten koulunkäyntiä tukeviin aloitteisiin.
 • vähentämään eriarvoisuutta läpi arvoketjun ja käsittelemään ihmisoikeuskysymysten juurisyitä vuoteen 2030 mennessä.

Toimitusketju ja raaka-aineet Toimitusketju ja raaka-aineet

Neste edistää turvallista ja terveellistä työpaikkaa, oikeudenmukaisia työkäytäntöjä ja sitoutumista vastuullisuuteen koko toimitusketjussa.

Me

 • vaadimme, että kaikki toimittajamme ja muut liikekumppanimme sitoutuvat Nesteen Code of Conductiin, ja että heillä on käytössään parhaimmat valitusmekanismit.
 • sisällytämme ihmisoikeudet, luonnon monimuotoisuuden ja ilmastotavoitteet keskeisiksi kriteereiksi toimittajillemme edistäessämme vastuullisten raaka-aineiden monipuolistamista ja parempaa saatavuutta.

Lue lisää vastuullisuusvisiostamme englanninkielisestä vastuullisuusraportistamme:

Nesteen vastuullisuusraportti

 

*) Käyttövaiheen päästöintensiteetti lasketaan jakamalla Nesteen myymien tuotteiden käytöstä syntyneet päästöt myyntienergian kokonaismäärällä (gCO2e/MJ).
**) Luontopositiivisuus pyrkii pysäyttämään luontokatoa ja kääntämään sen suuntaa niin, että myönteiset vaikutukset ovat haitallisia suuremmat.