Olet täällä

Nesteen vastuullisuusvisio

Neste asettaa vastuullisuudelle korkeat tavoitteet. Laajennettu vastuullisuusvisiomme on tärkeä osa Nesteen muutosta: olemme sitoutuneet siirtymään kohti hiilineutraalia ja luontopositiivista arvoketjua ja asetamme itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille sekä toimitusketjullemme ja raaka-aineillemme.

Vastuullisuusvisio

Ilmasto Ilmasto

Olemme sitoutuneet siirtymään kohti hiilineutraalia arvoketjua. Tavoitteenamme on vähentää myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä ja tehdä yhteistyötä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa, jotta voimme vähentää päästöjä koko arvoketjussamme (Scope 3). Olemme edenneet hyvin nykyisten ilmastotavoitteidemme toteuttamisessa ja jatkamme niiden edistämistä. Näin voimme vähentää omia päästöjämme ja päästä hiilineutraaliin tuotantoon (Scope 1 & 2) vuoteen 2035 mennessä sekä auttaa asiakkaitamme vähentämään päästöjään vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

Luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti liittyy läheisesti ilmastonmuutokseen. Visionamme on vaikuttaa myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen ja saavuttaa luontopositiivinen arvoketju. Pyrimme vaikuttamaan uusilla toimenpiteillämme myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen vuodesta 2025 lähtien.

Tähän mennessä olemme sitoutuneet torjumaan metsäkatoa toimitusketjuissamme, vaatineet samaa kaikilta toimittajiltamme ja olemme olleet edelläkävijä läpinäkyvyydessä toimialamme toimitusketjuissa.

Ihmisoikeudet Ihmisoikeudet

Visionamme on luoda oikeudenmukaisempi ja osallistavampi arvoketju, jossa kaikilla on oikeus tasavertaiseen kohteluun. Prioriteetteihin kuuluu vähimmäispalkkatason vaatiminen ja turvaaminen sekä lasten koulutusmahdollisuuksien parantaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen arvoketjussa.

Kuten kaikilla painopistealueillamme ihmisoikeuksia edistetään parhaiten yhteistyön avulla. Olemme esimerkiksi allekirjoittaneet kaksi kumppanuuslupausta Unileverin kanssa, joilla edistämme yhteistyössä kasvavia vähimmäispalkkatasoja sekä toimittajien tasapuolisuutta, monimuotoisuutta ja osallistamista. 

Toimitusketju ja raaka-aineet Toimitusketju ja raaka-aineet

Toimitusketjumme ja raaka-aineemme ovat tärkeitä vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Visionamme on olla turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa noudatetaan oikeudenmukaisia ​​työkäytäntöjä ja sitoutumista koko toimitusketjussa. Sisällytämme ihmisoikeudet, luonnon monimuotoisuuden ja ilmastotavoitteet osaksi toimittajien keskeisiä kriteerejä.

Edellytämme, että kaikki toimittajamme sitoutuvat noudattamaan toimittajien eettisiä sääntöjä. Lisäksi meillä on käytössä valitusprosessi, jota kehitämme edelleen varmistaaksemme sen korkean tason.

Haluatko tietää lisää vastuullisuusvisiostamme? 

Nesteen vastuullisuusraportti