Merkittävästi pienemmät päästöt

Täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistetun, Neste MY Uusiutuva Diesel™-tuotteen käytöllä voidaan saavuttaa keskimäärin  90%* pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen dieselin käyttöön verrattuna. Vuonna 2023 Nesteen uusiutuvat ratkaisut auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään maailmanlaajuisesti yhteensä 11,0 miljoonaa tonnia. Määrä vastaa yli 4,3 miljoonaa maantierahtikuljetusta Roomasta Tukholmaan.

Neste MY Uusiutuva Diesel ja fossiilinen diesel eroavat sekä koko polttoaineen elinkaaren aikana syntyneiden päästöjen kokonaismäärissä että siinä, miten päästöt jakautuvat elinkaaren eri vaiheisiin.

Ratkaisu paikallisen ilmanlaadun parantamiseen

Merkittävän kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaalin lisäksi Neste MY Uusiutuva Diesel tarjoaa ratkaisun liikenteen ja työkoneista syntyvien paikallisten päästöjen vähentämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi. 

Paikallisia päästöjä voidaan luonnollisesti vähentää tehokkaasti investoimalla uuteen kalustoon, kuten sähkömoottoreilla tai uusimmilla dieselmoottoreilla kulkeviin ajoneuvoihin. Mikäli tämän kaltaista investointia ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä, on Neste MY Uusiutuva Diesel valmis ratkaisu, joka  voidaan ottaa käyttöön kalustossa  välittömästi.

*) Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

 

Neste B2B asiakasreferenssi: Ramirent ja Neste yhdessä