Tilinpäätös ja muut yhtiökokousasiakirjat

Neste Oyj:n vuosikertomus 2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 9.3.2021. Edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä verkkosivuilla viimeistään 13.4.2021 alkaen.