Taloudellinen vastuu

Nesteellä taloudellinen vastuu tarkoittaa kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista. Kannattavan ja kilpailukykyisen toiminnan ansiosta pystymme olemaan tuottava sijoituskohde, merkittävä työnantaja, luotettava kumppani sekä hyvä yrityskansalainen.

Taloudellisesti vahvalla yrityksellä on mahdollisuus vastata sidosryhmiensä tarpeisiin, huolehtia yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvistä velvoitteistaan sekä tukea yleishyödyllistä toimintaa yhteiskunnassa.

Tärkein taloudellista menestystämme kuvaava mittari on vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (vertailukelpoinen ROACE), jonka tavoitetaso on vähintään 15 % vuodessa. Toinen tärkeä taloudellinen tavoitteemme on velan osuuden pitäminen alle 40 prosentissa kokonaispääomasta.

Verot sekä veroluonteiset maksut

Tuemme yhteiskunnan ja palvelujen kehittämistä kaikissa toimintamaissamme maksamalla veroja ja tarjoamalla työpaikkoja. Nesteen maksamat ja keräämät verot sekä veroluonteiset maksut olivat merkittävä tulonlähde julkishallinnoille myös vuonna 2022, jolloin tuimme yhteiskunnan toimintaa yhteensä 4,6 miljardilla eurolla. 

Julkaisemme vuosittain verojalanjälkiraporttimme.

Lue lisää Nesteen verostrategiasta.

Huoltovarmuusmaksu ja öljysuojarahasto

Tilitämme myymistämme polttoaineista myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuusrahastoon sekä maksamme maahan tuomastamme raakaöljystä öljysuojamaksua.

Huoltovarmuusrahaston varoilla turvataan yhteiskunnan ja sen toimijoiden perustarpeet poikkeusoloissa. Öljysuojarahasto puolestaan on ympäristöministeriön hallinnoima valtion budjetin ulkopuolinen rahasto. Sen avulla varaudutaan öljyvahinkojen torjuntaan muun muassa kalustohankinnoin sekä korvataan öljyvahinkoja, mikäli niiden aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei pysty korvaamaan vahinkoa.