Energiankäyttö

Osana strategiaamme pyrimme tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.

Monien muiden toimien lisäksi siihen tarvitaan tehokasta ja luotettavaa seurantaa, jotta voimme varmistaa, että käytämme mahdollisimman tehokkaasti kaikkia resursseja, kuten energiaa ja vettä. Energiatehokkuudella on keskeinen rooli erityisesti tuotannossamme ja logistiikassamme. Energiatehokkuus otetaan huomioon, kun esimerkiksi kunnostamme ja vaihdamme laitteita ja teemme uusia investointeja.

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja parantaa energiatehokkuutta, muun muassa muuttamalla toimintatapojamme. Osana sitoumustamme saavuttaa tuotannon hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, tavoitteenamme on 100 % uusiutuvan sähkön käyttö maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 uusiutuvan verkkosähkön osuus oli 89,3 %. Lisätoimenpiteillä (kuten uusiutuvaan sähköön liittyvät markkinaehtoiset instrumentit) pystyimme kattamaan 99,6 % Nesteen ostetusta sähköstä.

Sitoutuminen energiatehokkuuteen

Tavoitteemme on käyttää energiaa ja muita hyödykkeitä mahdollisimman tehokkaasti. Energiatehokkuudella on keskeinen rooli erityisesti tuotannossamme ja logistiikassamme.

Olemme sitoutuneet Suomen energiaintensiivisten teollisuusalojen energiatehokkuusohjelmaan. Asetimme energiansäästötavoitteeksemme tehostaa toimintaamme 500 GWh:lla lisää vuosina 2017–2025 verrattuna vuoden 2014 tasoon. Vuonna 2023 saavutimme 27,2 GWh:n energiansäästön.