Työhyvinvointi

Me huolehdimme toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Hyvinvointi ja välittäminen ovat meille erittäin tärkeitä, ja ne kuuluvat uudistettuihin arvoihimme. Nesteen tarkoitus ja arvot tukevat päivittäistä työtämme, jossa haluamme onnistua yhdessä. 

Merkityksellisyyden tunne työssä ja työhyvinvointi perustuvat yksilön osaamisen kehittämiseen, motivoivaan ja kehittymistä tukevaan ilmapiiriin, turvalliseen työympäristöön ja hyvään terveyteen.

Pyrimme tekemään kaikkien jokapäiväisestä työstä entistä parempaa kiinnittämällä erityistä huomiota johtamiseen ja työskentelytapoihin. Kehitämme kannustavaa työkulttuuria ja työyhteisötaitoja koko organisaatiossamme.

Työn ja vapaa-ajan tasapainolla on myös merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Työnkuvasta riippuen liukuvat työajat ja etätyö lisäävät merkityksellisyyden tunnetta työssä.