Olet täällä

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,80 euroa osaketta
kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen osinkoerä, 0,40 euroa osakkeelta, maksetaan 12.4.2021. Toinen osinkoerä, 0,40 euroa osakkeelta, maksetaan 12.10.2021. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.  

 

Osinkotietoa vuosilta 2010-2020

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko/osake*, euroa 0,80 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
Osinkotuotto**, % 1,4 3,3 3,4 3,2 3,6 3,6 3,2 4,5 3,9 4,5 2,9
Osinko raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta, % 50 50 51 51 42 35 41 34 54 106 54

* Osinko/osake oikaistu splitin mukaisesti 

** Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista.