Osinkopolitiikka

Nesteen tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Neste Oyj:n yhtiökokous 28.3.2023 hyväksyi  hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan varsinaista osinkoa 1,02 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1,27 euroa osakkeelta. Varsinainen osinko maksetaan kahdessa erässä. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisesta ylimääräisestä osingosta, 0,25 euroa osakkeelta, 31.10.2023 mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen toinen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä vuoden 2023 aikana.

Osinkotietoa vuosilta 2010-2021

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko/osake*, euroa 0,82 0,80 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
Osinkotuotto**, % 1,9 1,4 3,3 3,4 3,2 3,6 3,6 3,2 4,5 3,9 4,5 2,9
Osinko raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta, % 53 50 50 51 51 42 35 41 34 54 106 54

* Osinko/osake oikaistu splitin mukaisesti 

** Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista.