Olet täällä

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että vuoden 2021 hyväksytyn taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,82 euroa osaketta kohti eli yhteensä 630 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä, 0,41 euroa osakkeelta, maksettiin 8.4.2022. Osingon toinen erä, 0,41 euroa osakkeelta, maksetaan 7.10.2022. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, jos Suomen arvoosuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.  

 

Osinkotietoa vuosilta 2010-2021

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko/osake*, euroa 0,82 0,80 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13 0,12 0,12
Osinkotuotto**, % 1,9 1,4 3,3 3,4 3,2 3,6 3,6 3,2 4,5 3,9 4,5 2,9
Osinko raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta, % 53 50 50 51 51 42 35 41 34 54 106 54

* Osinko/osake oikaistu splitin mukaisesti 

** Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista.