Jalostamoiden ympäristö- ja turvallisuusraportointi

Neste julkaisee vuosittain konsernitasolla vastuullisuusraportin osana vuosikertomustaan.

Kilpilahti Info, Porvoo

Porvoon tuotantolaitoksen ja Kilpilahden alueen toimijoiden yhteinen Kilpilahti Info -julkaisu löytyy Kilpilahden sivustolta.

Turvallisuustiedote

Tuotantolaitokset julkaisevat lakiin 390/2005 ja asetukseen 685/2015 perustuen julkiset turvallisuustiedotteet, jotka jaetaan kyseisen tuotantolaitoksen lähialueille. 

Porvoon tuotantolaitoksen ja Kilpilahden teollisuusalueen yhteinen turvallisuustiedote on Kilpilahden sivustolla.

Naantalin terminaali

Naantalin terminaalin turvallisuutiedotteen 12/2022 voit ladata sekä suomeksi että ruotsiksi.