Miksi kemiallista kierrätystä tarvitaan?

Nesteen liiketoiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Kehitämme keinoja kierrättää muovijätettä kemiallisesti tarjotaksemme yhteiskunnalle mahdollisuuden kierrättää myös sellaisia muovijätteitä, mitä perinteinen, mekaaninen kierrätys ei tällä hetkellä mahdollista.

Kemiallisen kierrätyksen hyödyt

Muovijätteen kemiallinen kierrätys:

  • vauhdittaa kiertotaloutta ja tarjoaa uusia keinoja muovien kierrätysasteeen kasvattamiseksi hyödyntämällä laajempaa muovijätteiden valikoimaa kuin perinteinen, mekaaninen kierrätys
  • mahdollistaa korkealaatuisten lopputuotteiden – uusien muovien ja kemikaalien – valmistuksen niin, että niitä voidaan käyttää sellaisenaan korvaamaan fossiilisia vaihtoehtoja kaikissa nykyisissä käyttökohteissa
  • vähentää riippuvuutta raakaöljyn tuonnista ja pienentää tuotteiden hiilijalanjälkeä
  • tukee muovijätteiden vähentämistä maailmanlaajuisesti ja auttaa pääsemään eroon muovijätteen sijoittamisesta kaatopaikoille
  • voi luoda uusia työpaikkoja Euroopassa ja muualla.

Kemiallinen vai mekaaninen kierrätys?

Tarvitsemme molempia, sillä tällä hetkellä Euroopassa vain yksi kolmasosa kuluttajamuovijätteestä kerätään kierrätystä varten, ja vielä tätäkin pienempi määrä lopulta kierrätetään. Euroopassa on asetettu tavoite nostaa muovipakkausten kierrätysastetta 50 %:iin vuoteen 2025 ja 55 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Mekaaninen kierrätys ei yksin riitä tavoitteiden saavuttamiseen, siksi kemiallista kierrätystä sekä sen tehokasta hyödyntämistä teollisessa mittakaavassa on kehitettävä.

Kemiallinen kierrätys täydentää mekaanista

Kemiallinen kierrätys tarjoaa mahdollisuuden kierrättää muovijätteitä laajemmin kuin perinteinen mekaaninen kierrätys. Kemiallisen kierrätyksen avulla myös värilliset, monikerroksiset ja sekamateriaalijätteet voidaan nesteyttää termokemiallisessa prosessissa, joka muuttaa muovijätteen raakaöljyn kaltaiseksi materiaaliksi. Nestemäistä ja esikäsiteltyä jätemuovia voidaan käyttää korvaamaan raakaöljyä raaka-aineena.

Nesteen fossiiliset öljynjalostamot ovat monipuolisia ja tuottavat monenlaisia lopputuotteita. Näiden nykyiset jalostusprosessit mahdollistavat nesteytetyn jätemuovin muuttamisen uusien muovien ja kemikaalien raaka-aineeksi.  

Kemialliseen kierrätykseen perustuvat muovit ja kemikaalit ovat korkealaatuisia ja ne voivat korvata neitseellisiin fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvat tuotteet ilman rajoituksia myös herkissä ja vaativissa sovelluksissa, kuten suorassa elintarvikekontaktissa, lääke- ja terveydenhuollon pakkauksissa, leluissa ja autoteollisuudessa. Tämä ei yleensä ole mahdollista mekaanisesti kierrätetyillä muoveilla.