Vastuullinen toimitusketju

Odotamme kaikkien liikekumppaniemme ja toimittajiemme noudattavan toimiala- ja markkinakohtaisten lakisääteisten vaatimusten lisäksi Nesteen toimittajien eettisiä sääntöjä, jotka sisältävät vastuullisuuskriteerejä ihmis- ja työoikeuksiin, työturvallisuuteen, ilmastoon ja ympäristöön sekä eettiseen liiketoimintaan liittyen. Uusiutuvien raaka-aineiden toimittajiemme on lisäksi täytettävä vastuullisen hankinnan periaatteemme vaatimukset. Kaikki raaka-ainetoimittajamme käyvät läpi erillisen vastuullisuuden due diligence -prosessin.

Nesteen toimittajien eettiset säännöt 

Vuonna 2020 päivitetyt ja käyttöönotetut toimittajien eettiset säännöt ovat vähimmäisvaatimukset, joita Neste odottaa kaikkien liikekumppanien sekä heidän ensimmäisen tason toimittajien noudattavan. Toimittajien eettiset säännöt sisältyvät sopimusehtoihin kaikilla toimittajilla, urakoitsijoilla ja muilla liikekumppaneilla, jotka osallistuvat raaka-aineiden, tuotteiden, komponenttien, materiaalien tai palvelujen toimittamiseen Nesteelle. Ne koskevat sekä suoraa että epäsuoraa hankintaa.

Varmistaakseen toimittajien eettisten ohjeiden noudattamisen Neste on ottanut käyttöön järjestelmällisiä seulonnan ja seurannan valvontakeinoja. Potentiaalisille liikekumppaneille ja toimittajille tehdään automaattisesti seulonta. 

Tarjoamme myös käytännön suosituksia sisältävän oppaan toimittajille (englanniksi), joka auttaa heitä täyttämään velvollisuutensa toimittajien eettisten toimintaohjeiden noudattamiseksi.