Laaja valikoima uusiutuvia raaka-aineita

Käytämme vuosittain laajaa valikoimaa vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita jalostamoillamme Suomessa, Hollannissa ja Singaporessa valmistaessamme uusiutuvia tuotteita globaaleille markkinoille. Jalostuksessa käytettävien raaka-aineiden keskinäiset osuudet vaihtelevat vuodesta toiseen riippuen esimerkiksi niiden saatavuudesta, hinnasta ja erityisistä markkinoiden vaatimuksista. 

Laaja, ympäri maailmaa hankittavien raaka-aineiden valikoima tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden vastata eri markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Nesteen oma NEXBTL-teknologia mahdollistaa monenlaisten uusiutuvaa alkuperää olevien rasvojen ja öljyjen käytön uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa. Uusiutuvat tuotteemme ovat aina tasa- ja korkealaatuisia, riippumatta jalostuksessa kulloinkin käytettävistä raaka-aineista.

Etsimme jatkuvasti keinoja laajentaa valikoimaamme uusilla raaka-aineilla. Fossiilisen öljyn korvaaminen uusiutuvilla ja kierrätysraaka-aineilla auttaa vähentämään raakaöljyriippuvuutta, kasvihuonekaasupäästöjä ja torjumaan ilmastonmuutosta. 

Jäte- ja tähderaaka-aineet keskeisessä asemassa

Erilaiset jätteet ja tähteet muodostavat yli 90 % vuotuisista uusiutuvien raaka-aineiden syötöistämme. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme käyttävämme myös muunlaisia raaka-aineita.

Suomessa myytävät uusiutuvat polttoaineemme valmistetaan tällä hetkellä 100-prosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista.

Kaikilla uusiutuvia tuotteita valmistavilla jalostamoillamme on tekninen valmius käyttää 100% jäte- ja tähderaaka-aineita. Saavutimme tämän kyvyn jo vuonna 2015.

Valikoimaamme kuuluvia jäte- ja tähderaaka-aineita:

 • käytetty paistorasva
 • elintarviketeollisuuden eläinrasvajäte
 • kasviöljytuotannon jätteet ja tähteet (esim. palmuöljyn rasvahappotisle, käytetty valkaisusaviöljy, palmujätevesiliete)
 • elintarviketeollisuuden kalarasvajäte
 • mäntyöljypohjaiset raaka-aineet
 • tekninen maissiöljy (etanolituotannon tähde)
 • ruokajäte (esim. pilaantunutta margariinia)

Lue lisää jäte- ja tähderaaka-aineistamme täältä.

Riippumatta siitä, mitä laajan valikoimamme raaka-aineita kulloinkin käytämme, uusiutuvat tuotteemme tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden pienentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi, kun niillä korvataan fossiilisesta öljystä valmistettuja tuotteita. Mistä tahansa valikoimamme raaka-aineesta valmistettuna Neste MY Uusiutuva Diesel tai Neste MY Uusiutuva Polttoöljy tarjoaa käyttäjilleen keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin fossiilinen polttoaine, kun kaikkia tuotteiden elinkaaren aikana syntyneitä päästöjä verrataan toisiinsa (laskentametodi: EU RED). 

Perinteisten kasviöljyjen käyttö vähentynyt

Käytämme uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa myös vastuullisesti tuotettuja kasviöljyjä. Tavoitteemme mukaisesti vähensimme palmuöljyn osuuden 0%:iin vuoden 2023 loppuun mennessä. Suomessa myytävän Neste MY Uusiutuvan Dieselin valmistuksessa ei ole käytetty palmuöljyä tai muitakaan kasviöljyjä.

Valikoimaamme kuuluvia kasviöljyjä:

 • rypsiöljy
 • soijaöljy
 • auringonkukkaöljy
 • camelinaöljy (rajoitetusti projektikäytössä)

Lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä pyrimme tuomaan raaka-ainevalikoimaamme myös uudistavilla viljelymenetelimillä tuotettuja kasviöljyjä (novel vegetable oils, NVO). Näiden viljelykonseptien keskeinen vastuullisuushyöty liittyy uusien kasviöljyvolyymien saamiseen köyhtyneestä maasta tai jo käytössä olevasta maatalousmaasta.

Vastuullisuus on kaikki kaikessa

Hyväksymme ainoastaan vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita tarkasti valikoiduilta toimittajilta. Kaikki Nesteen tuotteet ja niiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet täyttävät aina paikallisten viranomaisten asettamat lakisääteiset vastuullisuusvaatimukset markkinoillamme. Raaka-ainetoimittajiemme sitoutuminen kestävään kehitykseen, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ovat ehdottomia vaatimuksia, joiden tulee täyttyä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Olemme viime vuosina vahvistaneet läsnäoloamme alueilla, joilta hankimme raaka-aineita. Se tarjoaa meille paremman näkyvyyden toimitusketjuihin, mahdollistaa läheisemmän yhteistyön raaka-ainetoimittajiemme kanssa ja antaa meille enemmän mahdollisuuksia varmistaa, että käytännöt ovat vastuullisia. 

Lue lisää siitä, miten varmistamme raaka-aineidemme vastuullisuuden.