Olet täällä

Sitoumukset ja jäsenyydet

Toimialajärjestöt

 • ABFA (Advanced Biofuels Association), keskittyy vähähiiliseen talouteen siirtymiseen Yhdysvalloissa. Se edustaa biopolttoaineiden tuottajia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön polttoaineita käsittelevässä työryhmässä (ICAO FTG), jossa kehitetään kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän (CORSIA) vastuullisuusvaatimuksia.
 • AFM+E, öljy- ja energia-alan ulkomaan kauppaan keskittyvä yhdistys Saksassa  
 • ASFE, Euroopan synteettisten polttoaineiden järjestö
 • ASTM International (entinen American Society for Testing and Materials), standardointijärjestö
 • BBE (Bundesverband Bioenergie e.V.), bioenergian kattojärjestö Saksassa
 • Bioenergia ry, bioenergia-alan edunvalvontaan keskittynyt järjestö Suomessa
  • Nesteen edustaja toimii hallituksessa
 • Canadian Renewable Fuels Association (CRFA), uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöä edistävä organisaatio
 • Cefic (the European Chemical Industry Council) on eurooppalaista kemianteollisuutta edustava voittoa tavoittelematon järjestö. 
 • CLIB (Cluster Industrielle Biotechnologie, biotekniikan klusteri), saksalainen verkosto, joka tarjoaa alustan tiede ja liike-elämän yhteistyölle
 • Kemianteollisuus ry, kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö
  • Nesteen edustaja toimii yhdistyksen hallituksessa  
 • Cleantech Finland, cleantech-teollisuutta ja kestäviä ratkaisuja edistävä verkosto
 • CLEEN, energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä
 • European Biodiesel Board (EBB), eurooppalaisten biodieselin tuottajien edunvalvontajärjestö
 • European Bioplastics (EUBP), eurooppalaisten biomuovin tuottajien edunvalvontajärjestö
  • Nesteen edustaja toimii hallituksen varapuheenjohtajana
 • Euroopan standardointikomitea (CEN)
 • European Energy Forum (EEF), energia-alan avointa keskustelua ja kehitystä edistävä järjestö
 • FuelsEurope (entinen Europia, European Petroleum Industry Association), eurooppalaisen öljynjalostusteollisuuden edunvalvontajärjestö
  • Sisältää myös Concawen, eurooppalaisen öljynjalostajien turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöhallintaa edistävän järjestön
 • Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), merikuljetusten turvallisuutta ja ympäristövastuullisuutta edistävä järjestö
 • REA (Renewable Energy Association), Yhdistyneen kuningaskunnan uusiutuvan energian tuottajia edustava ja uusiutuvan energian käyttöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa edistävä yhdistys
 • Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) (jäsenenä Neste Ab), öljyalan edunvalvontajärjestö Ruotsissa
 • UNITI, saksalainen keskisuurten öljyalan (polttoaineet, lämmitysöljy ja voiteluaineet) yritysten liitto
 • VCI (Verband der Chemischen Industrie), Saksan kemianteollisuuden järjestö
 • World Energy Council Finland (WEC), Maailman energianeuvoston World Energy Councilin (WEC) Suomen jäsenorganisaatio
  • Nesteen edustaja toimii hallituksen varapuheenjohtajana

Raaka-aineiden vastuullinen tuotanto ja käyttö

 • International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), uusiutuvien polttoaineiden standardointiorganisaatio
 • Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), biomassan ja biomateriaalien vastuullista käyttöä edistävä järjestö
 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), kansainvälinen palmuöljyn vastuullista tuotantoa ja käyttöä edistävä organisaatio ja sertifiointijärjestelmä
 • Round Table on Responsible Soy (RTRS), vastuullista soijan tuotantoa edistävä järjestö

Erilaisten järjestöjen toimintaan osallistumisen lisäksi Neste on vuosittain mukana myös useissa yhteistyöhankkeissa:

Lentoliikenteen hankkeet

 • aireg, ilmailualan uusiutuvaan energiaan liittyvä hanke Saksassa (aireg e.V.)
 • Bioport Holland, aloite Alankomaissa vastuullisesti tuotettujen biopolttoaineiden käyttöönoton edistämiseksi lentoliikenteessä (ei toiminnassa)
 • CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative), kaupallisen lentotoiminnan vaihtoehtoisia polttoaineita edistävä hanke
 • European Advanced Biofuels Flightpath, hankkeen tavoitteena lisätä lentoliikenteen biopolttoaineiden vuosittainen kulutus 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä
 • ITAKA-hanke (Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation), tavoitteena tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistamista ja käyttöä Euroopassa

Turvallisuutta edistävät hankkeet

 • Turvallisuuden tekijät -yhteistyöhanke, jonka yhtenä rahoittajana on Neste. Hankkeen tavoitteena on edistää järjestelmällisesti yritysten henkilöturvallisuutta.
 • Neste on mukana EU:n 'Oil Spill Project' -ohjelmassa, joka keskittyy öljyvuotojen torjuntavalmiuksien parantamiseen Itämeren alueella vuosina 2019–2021. Lue lisää (englanniksi).

Kestävän kehityksen hankkeet ja ympäristöhankkeet

 • Climate Leadership Coalition, tavoitteena on edistää Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiutta ja kilpailukykyä vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hupenemisen aiheuttamiin ongelmiin 
 • Climate Partners, yhteistyöverkosto yritysten ja Helsingin kaupungin välillä
 • European Alliance for a Green Recovery; poliittisten päätöksentekijöiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien yhteenliittymä, joka asettaa ilmastonmuutoksen torjunnan talousstrategian ytimeen edistääkseen Euroopan talouksien ja yhteiskuntien nopeaa elpymistä Covid-19-pandemian jälkeen
 • European Plastics Pact, aloite ja alusta johtaville maille ja muovin arvoketjua edustaville yksityisille organisaatioille kaikkialla Euroopassa. Sen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja nopeuttaa koko Euroopan muoviteollisuuden siirtymistä kiertotalouteen. 
 • FIBS, Suomen johtava yritysvastuuverkosto, myös jäsenyys FIBSin Monimuotoisuusverkostossa 
 • Helsingin kaupungin ilmastokumppanuus
 • John Nurmisen säätiön avainkumppani. Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. 
 • Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudusta maailmanluokan testialue puhtaissa ja älykkäissä ratkaisuissa
 • Nesteen edustaja on säätiön hallituksen jäsen
 • Nordic Business Network on Human Rights, jota johtaa tanskalainen ihmisoikeusinstituutti DIHR.
 • Responsible Care -ohjelma, kansainvälinen kemianteollisuuden vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma 
 • RCI (Renewable Carbon Initiative)
  • Nesteen edustaja on hankkeen core advisory boardin jäsen
 • Sustainable Landscape -yhteistyöhanke, johon osallistuu useita maailmanlaajuisia tuotemerkkejä (esim. Unilever, Pepsico, Cargill, Danone, L'Oréal ja Neste) ja palmuöljy-yhtiöt Golden Agri (GAR) ja Musim Mas sekä kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät laajamittaiseen vastuullisuusmuutokseen alueellisesti Siakin ja Pelalawanin alueilla Indonesiassa. Hanke keskittyy useiden hyödykkeiden tuotannon vastuullisuuden parantamiseen.
  • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ilmastoon liittyviä rahoitusriskejä käsittelevä työryhmä

  • VTT:n Luonnonvarojen kestävä käyttö -neuvottelukunta 
   • Nesteen edustaja on neuvottelukunnan jäsen
  • Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite
  • WBCSD, Maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvosto

  Nesteen yhteistyöhankkeet:

  Aloitimme monien maailmanlaajuisten brändien, kuten Unileverin, Pepsicon, Cargillin ja Danonen, palmuöljy-yhtiöiden Golden Agrin (GAR) ja Musim Masin sekä kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyön tavoitteenamme laajan mittakaavan muutos kohti vastuullisuutta Siakin alueella Indonesiassa.