Sitoumukset ja jäsenyydet

Osallistuminen järjestöihin ja projekteihin

Kansainväliset

 • ACI, lentoasemien etuja edustava kansainvälinen järjestö
 • ASTM International, entinen American Society for Testing and Materials, standardointijärjestö
 • CAAFI, Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative. Kaupallisen lentotoiminnan vaihtoehtoisia polttoaineita edistävä hanke
 • IATA, lentoliikennettä edustava kansainvälinen järjestö
 • ISCC, International Sustainability and Carbon Certification, uusiutuvien polttoaineiden standardointiorganisaatio
 • IRU, The International Road Transport Union. Kansainvälinen tieliikenteen järjestö. 
 • OCIMF, Oil Companies International Marine Forum. Merikuljetusten turvallisuutta ja ympäristövastuullisuutta edistävä järjestö
 • Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), biomassan ja biomateriaalien vastuullista käyttöä edistävä järjestö
  • Nesteen edustaja on hallituksen puheenjohtaja
 • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), kansainvälinen palmuöljyn vastuullista tuotantoa ja käyttöä edistävä organisaatio ja sertifiointijärjestelmä
 • Sustainable Landscape -yhteistyöhanke, johon osallistuu useita maailmanlaajuisia tuotemerkkejä (esim. Unilever, Pepsico, Cargill, Danone, L'Oréal ja Neste) ja palmuöljy-yhtiöt Golden Agri (GAR) ja Musim Mas sekä kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät laajamittaiseen vastuullisuusmuutokseen alueellisesti Siakin ja Pelalawanin alueilla Indonesiassa. Hanke keskittyy useiden hyödykkeiden tuotannon vastuullisuuden parantamiseen
 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ilmastoon liittyviä rahoitusriskejä käsittelevä työryhmä
 • Unileverin lupaus toimittajien yhdenvertaisuudesta, monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta sekä elämiseen riittävistä palkoista
 • YK:n Global Compact -aloite
 • WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvosto

Aasia ja Tyyni valtameri

 • Bioenergy Australia, biopolttoaineiden käyttöä edistävä järjestö Australiassa
 • Bioenergy New Zealand, biopolttoainealan etuja edustava järjestö Uudessa-Seelannissa
 • Eurocham, the European Chamber of Commerce (Singapore) tai EuroCham Singapore, on Eurooppalaisen kaupankäynnin, yhteisön etuja, Euroopan ja Singaporen sekä lähialueiden välistä kauppaa, palveluita ja investointeja edistävä järjestö

EU ja Eurooppa

 • A4E, eurooppalaisia lentoyhtiöitä edustava järjestö
 • ACI Europe, eurooppalaisia lentokenttiä edustava ilmailualan kauppajärjestö
 • ASFE, Euroopan synteettisten polttoaineiden järjestö
 • BIC (Bio-Based Industries Consortium), EU:n biopohjaisten teollisuudenalojen foorumi, joka keskittyy tutkimukseen ja kehitykseen sekä rahoitusprojekteihin.
 • Business Europe - ASG, Euroopan työnantajaliitto
 • Cefic, the European Chemical Industry Council, eurooppalaista kemianteollisuutta edustava voittoa tavoittelematon järjestö
 • EBB, European Biodiesel Board, eurooppalaisten biodieselin tuottajien edunvalvontajärjestö
 • Neste on mukana EU:n 'Oil Spill Project' -ohjelmassa, joka keskittyy öljyvuotojen torjuntavalmiuksien parantamiseen Itämeren alueella vuosina 2019–2021. Lue lisää (englanniksi)
 • EUBP, European Bioplastics on eurooppalaisten biomuovin tuottajien edunvalvontajärjestö
 • European Advanced Biofuels Flightpath, hankkeen tavoitteena lisätä lentoliikenteen biopolttoaineiden vuosittainen kulutus 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä
 • Euroopan standardikomitea (CEN)
 • European Energy Forum (EEF), energia-alan avointa keskustelua ja kehitystä edistävä järjestö
 • ETIP Bioenergy, European Technology and Innovation Platform Bioenergy on toimialavetoinen sidosryhmäfoorumi, joka kokoaa yhteen kestävän bioenergian ja kilpailukykyisen biopolttoaineteknologioiden kehittämiseen osallistuvia korkeakoulujen, teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Nesteen edustaja on johtoryhmän jäsen
 • FuelsEurope, eurooppalaisen öljynjalostusteollisuuden edunvalvontajärjestö
 • Hydrogen Europe, vetyteollisuuden ja sen sidosryhmien etuja edustava eurooppalainen järjestö
 • Nordic Business Network on Human Rights, on tanskalaisen ihmisoikeusinstituutti DIHR johtama järjestö
 • RCI, Renewable Carbon Initiative
  • Nesteen edustaja on hankkeen core advisory boardin jäsen
    

Alankomaat

 • Bioport Holland, aloite Alankomaissa vastuullisesti tuotettujen biopolttoaineiden käyttöönoton edistämiseksi lentoliikenteessä (ei toiminnassa)
 • NVDB, biopolttoaineiden tuottajien järjestö Alankomaissa

Belgia

 • Energia, kansallinen polttoaineliitto
 • Essenscia, kemianteollisuuden ja biotieteiden kansallinen liitto

Espanja

 • APPA Biocarburantes, kansallinen polttoaineliitto

Iso-Britannia

 • Jet Zero Council, toimialan ja hallituksen kumppanuus, jonka tavoitteena on nettonollapäästöinen ilmailu
 • Renewable Energy Association, uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian kauppaliitto, jossa on 500 jäsenjärjestöä
 • Sustainable Aviation, Yhdistyneiden kuningaskuntien ilmailualan liitto 

Italia

 • IT-SAF Observatory, SAF-kehityksen parissa työskentelevien ilmailualan sidosryhmien epävirallinen verkosto
 • SPRING, kansallinen biotalouden klusteri, jonka tarkoituksena on edistää Italian bioteollisuuden kehitystä kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla.
 • UNEM, kansallinen polttoaineliitto

Latvia

 • Latvian Fuel Traders Association
 • Finnish Chamber of Commerce in Latvia (FCCL) 
 • Swedish Chamber of Commerce in Latvia
 • The Foreign Investors’ Council in Latvia FICIL, järjestö, joka kokoaa yhteen eri maiden ja alojen suurimmat yritykset, jotka ovat tehneet merkittäviä investointeja Latviaan

Liettua

 • LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ PREKYBOS ĮMONIŲ ASOCIACIJA, Liettuan öljytuotteiden vähittäiskauppiaiden yhdistys
 • Finnish Chamber of Commerce in Lithuania
 • Swedish Chamber of Commerce in Lithuania
 • The Association of the Lobbyists of Lithuania
 • Suomi - Liettua Kauppayhdistys

Pohjois-Amerikka

 • Advanced Biofuels Association, ABFA, keskittyy vähähiiliseen talouteen siirtymiseen Yhdysvalloissa. Edustaa biopolttoaineiden tuottajia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön polttoaineita käsittelevässä työryhmässä (ICAO FTG), jossa kehitetään kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän (CORSIA) vastuullisuusvaatimuksia. 
 • Calstart Inc
 • Canadian Renewable Fuels Association CRFA, uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä edistävä järjestö
 • Clean Fuel Washington
 • CRC, the Coordinating Research Council, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ohjaa teknisiä ja ympäristöllisiä tutkimuksia liittyen ajoneuvoihin ja öljytuotteisiin
 • Diesel Tech Forum (DTF shared cost)
 • Field to Market, Yhdysvalloissa hankintaketjujen toimijat kokoava organisaatio maanviljelyn vastuullisuuden mittaamiseksi ja edistämiseksi
 • Suomalais-amerikkalainen kauppakamari FACC
 • Low Carbon Fuels Coalition, LCFC
 • New York League of Conservation Voters, NYLCV
 • Public Affairs Council, ammattiyhdistys
 • RICanada, Renewable Industries Canada
 • State Societies

Ranska

 • UFIP Energies & Mobilités, kansallinen polttoaineliitto

Ruotsi

 • 2030-Sekretariatet, kansalaisjärjestö, joka on sitoutunut liikennealan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
 • Biodriv Öst, kuusi maakuntaa itäisessä Keski-Ruotsissa ja Tukholman alueella yhteen kokoava organisaatio fossiilivapaan kuljetuksen puolesta
 • Drivkraft Sverige, kansallinen polttoaineliitto
 • Suomalais-ruotsalainen kauppakamari FINSVE
 • SAG, lentoalan yrityksien yhdistys
 • Svebio, Svenska Biodrivmedelsföreningen, kansallinen polttoaineliitto
 • Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet SPBI (jäsenenä Neste Ab), öljyalan edunvalvontajärjestö Ruotsissa

Saksa

 • aireg, ilmailualan uusiutuvaan energiaan liittyvä hanke Saksassa (aireg e.V.)
 • Aussenhandelsverband für Mineralöl und Energie e. V. (AFM+E), öljy- ja energia-alan ulkomaankauppaan keskittyvä yhdistys
 • Bundesverband Bioenergie e.V., saksalainen bioenergiayhdistys
 • CLIB, Cluster Industrielle Biotechnologie, biotekniikan klusteri, saksalainen verkosto, joka tarjoaa alustan tiede ja liike-elämän yhteistyölle
 • DENA Plattform Nachhaltiger Schwerlastverkehr, Saksan energiaviraston työryhmä
 • eFuel Alliance e.V., yhdistys edistää vaihtoehtoisiin hiilineutraaleihin ja uusiiutuviin energianlähteisiin siirtymistä
 • Forum für Zukunftsenergien, keskustelualusta energiapolitiikasta politiikan, liike-elämän ja tieteen välillä Berliinissä
 • energy policy dialogue between politics, business and science in Berlin
 • FVV, maailmanlaajuinen järjestö, jonka tarkoituksena on luoda tieteeseen perustuvia näkemyksiä tulevaisuuden teknologioista, jotka edistävät ilmastoneutraaliutta ja päästöttömiä kestäviä energianmuuntojärjestelmiä
 • Grüner Wirtschaftsdialog e.V., vihreän liiketoiminnan keskustelualusta kokoaa yhteen sidosryhmät Vihreästä puolueesta ja yrityksistä
 • Plastics Europe Deutschland, Saksan muovintuottajien yhdistys
 • UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e.V., saksalainen keskisuurten öljyalan yritysten liitto
 • VCI (Verband der Chemischen Industrie) Saksan kemianteollisuuden järjestö

Suomi

 • Bioenergia ry, bioenergia-alan edunvalvontaan keskittynyt järjestö
 • Cleantech Finland, cleantech-teollisuutta ja kestäviä ratkaisuja edistävä verkosto
 • CLIC Innovation, voittoa tavoittelematon klusterinjohtamisen organisaatio kestävien ratkaisujen luomiseksi, Nesteen edustaja on hallituksen jäsen
 • Climate Leadership Coalition (CLC), tavoitteena on edistää Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiutta ja kilpailukykyä vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen vähenemisen aiheuttamiin ongelmiin
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
 • FIBS, Suomen johtava yritysvastuuverkosto, myös jäsenyys FIBSin Monimuotoisuusverkostossa
 • Suomen Vetyklusteri, yritysten ja toimialajärjestöjen verkosto, joka helpottaa tiedon jakamista, yhteistyötä ja yhteisyrityksiä sekä liiketoimintanäkökulman kehittämistä vetytalouden edistämiseksi, liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi ja ilmastoneutraaliuteen siirtymisen tukemiseksi.
 • John Nurmisen Säätiön avainkumppani, vuonna 1992 perustetun säätiön tavoite on pelastaa Itämeri edistämällä sen suojelua ja kulttuuria, sekä säilyttää perintö tuleville sukupolville.
 • Kemianteollisuus ry, kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, 
  • Nesteen edustaja toimii yhdistyksen hallituksessa 
 • Responsible Care -ohjelma, kansainvälinen kemianteollisuuden vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma
 • Tekniikan Akatemia -säätiö (TAF), säätiö jakaa joka toinen vuosi Millennium-teknologiapalkinnon ja järjestää muita teknologiatapahtumia
 • Turvallisuuden tekijät, a joint initiative developing systematic ways of improving people safety in companies
 • World Energy Council Finland (WEC), lähes 100 kansallisen jäsenkomitean maailmanlaajuinen verkosto yhdistää energiajohtajat, teollisuudenalat, hallitukset, innovaattorit ja asiantuntijat kansainvälisesti

Viro

 • Estonian Oil Association, voittoa tavoittelematon järjestö Virossa toimiville öljyalan yrityksille
 • Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI), Viron kauppa- ja teollisuuskamari
 • Estonian Logistics & Freight Forwarding Association, kansainvälisiä kuljetus-, rahti- ja logistiikkapalveluita edistävä järjestö 
 • Suomalais-virolainen kauppakamari (FECC) 
 • Green Tiger, monitieteinen yhteistyöfoorumi, jonka tarkoituksena on luoda tasapainoinen talousmalli Virolle ja maailmalle.
 • Swedish Chamber of Commerce in Estonia, Viron ruotsalainen kauppakamari